Спеціалізовані вчені ради 2023

Склад спеціалізованої вченої ради

Додаток 1

до наказу Мiнiстерства

освiти i науки України

20.06.2023 №768

 Спецiалiзована вчена рада

з присудження наукового ступеня доктора наук

Iнститут технiчної теплофiзики НАН України

Д 26.224.01

Профiль ради: 05.14.06 «Технiчна теплофiзика та промислова теплоенергетика»

Персоналъний склад спецiалiзованої вченої ради з присудження

наукового ступеня доктора наук  Д 26.224.01

Голова ради:

 1. Снежкiн Юрiй Федорович, д.т.н., професор, директор, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiальнiсть 05.14.06

Заступники голови:

 1. Халатов Артем Артемович, д.т.н., професор, завiдувач вiддiлом, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України , спецiальнiсть 05.14.06
 2. Авраменко Андрiй Олександрович, д.т.н., професор, заступник директора, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiалънiсть 05.14.06.

Вчений секретар:

 1. Петрова Жанна Олександрiвна, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, rоловний науковий спiвробiтник, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України , спецiалънiсть 05.14.06.

Члени ради:

 1. Авдеева Леся Юрi1вна, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, провiдний науковий спiвробimик, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiалънiсть 05.14.06.
 2. Басок Борис Iванович, д.т.н., професор, завiдувач вiддiлом, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiальнiсть 05.14.06.
 3. Вольчин Iгор Альбiонович, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, заступник директора, Iнститут теплоенергетичних технологiй, спецiалънiсть 05.14.06.
 4. Гаврюшенко Дмитро Анатолiйович, д.ф.-м.н., професор, завiдувач кафедри, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть 05.14.06.
 5. Горобець Валерiй Григорович, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, професор кафедри, Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування України, спецiальнiсть 05.14.06.
 6. Давиденко Борис Вiкторович, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, головний науковий спiвробiтник, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiальнiсть 05.14.06.
 7. Круковський Павло Григорович, д.т.н., професор, завiдувач вiддiлом, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України , спецiальнiсть 05.14.06.
 8. Нiколаєнко Юрiй Єгорович, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, провiдний науковий спiвробiтник, Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнституr iменi Iгоря Сiкорського», спецiальнiсть 05.14.06.
 9. Петренко Валентин Петрович, д.т.н., доцент, завiдувач кафедри, Нацiональний унiверситет харчових технологiй, спецiальнiсть 05.14.06.
 10. Тирiнов Андрiй Iванович, д.т.н., старший науковий спiвробiтник, провiдний науковий спiвробiтник, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiальнiсть 05.14.06.
 11. Фiалко Наталiя Михайлiвна, д.т.н., професор, завiдувач вiддiлу, Iнститут технiчної теплофiзики НАН України, спецiальнiсть 05.14.06 .

Повідомлення про захист

 • СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 

АРХІВ  (2016 -2021 р.р.)

АРХІВ  (2015 -2016 р.р.)

返回顶部