Дмитренко Наталія Павлівна

Повідомлення від  09.11.2023 року:

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи старшого наукового співробітника відділу тепломасообміну та гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування ІТТФ НАН України Дмитренко Наталії Павлівни на тему “Тепломасообмін та гідродинаміка в мікросистемах з неідеальним середовищем та біоконвективними течіями” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика відбудеться 20 грудня 2023 року о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, актова зала.

Науковий консультант – Авраменко Андрій Олександрович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач заступник директора ІТТФ НАН України

Офіційні опоненти даної дисертації:

Костіков Андрій Олегович, член-кореспондент Національної академії наук України, д.т.н., професор, заступник директора Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного Національної академії наук України;

Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувача кафедри молекулярної фізики фізичного факультету;

Туз Валерій Омелянович, доктор технічних наук, професор, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплофізичного факультету.

Автореферат Дмитренко Н.П. (файл розміщено  09  листопада 2023 р.)

Текст дисертаційної роботи Дмитренко Н.П. (файл розміщено 09 листопада 2023 р.)

Висновок про наукову новизну та практичне значення дисертаційної роботи (файл розміщено 09 листопада 2023 р.)

Відгук Костікова А.О. (файл розміщено  07 грудня  2023 р.)

Відгук Гаврюшенко Д.А.. (файл розміщено  07 грудня  2023 р.)

Відгук Туза В.О. (файл розміщено 07 грудня 2023 р.)

Реєстраційна картка 

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84358893265?pwd=wwzLamWfc3dCmGbeodvNvFMh9aqIuI.1

Meeting ID: 843 5889 3265

Passcode: 942687

Відеозапис захисту

返回顶部