Новікова Юлія Петрівна

Повідомлення від  25.05.2023 року:

ДФ 26.224.004 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НОВІКОВОЇ ЮЛІЇ ПЕТРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.004, утворена відповідно до наказу Інституту технічної теплофізики НАН України №07-Н від 25.05.2023 року, для захисту дисертації Новікової Юлії Петрівни на тему: «Інтенсифікація зневоднення та горіння застарілих мулових відкладень» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.т.н., с.н.с, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, Авдєєва Леся Юріївна;

Члени:

– д.т.н., с.н.с, гол.наук.співр. ІТТФ НАН України, Давиденко Борис Вікторович (рецензент);

– д.т.н., с.н.с, пров.наук.співр. ІТТФ НАН України, Дубовкіна Ірина Олександрівна (рецензент);

– к.т.н., доцент, кафедра теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України Шеліманова Олена Віталіївна (офіційний опонент);

– д.т.н., с.н.с., професор, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Мікульонок Ігор Олегович (офіційний опонент).

Повідомлення від 01.08.2023 року:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ НОВІКОВОЇ ЮЛІЇ ПЕТРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.004 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Новікової Юлії Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика відбудется 22 серпня 2023 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85937931673?pwd=RmErbFppWDNmbmlZcWd4UDJUVFNOUT09

Meeting ID: 859 3793 1673

Passcode: 558082

НАКАЗ про створення разової СВР № №07-Н від 25.05.2023 року

НАКАЗИ про зміни у складі разової СВР розміщені за посиланнями:

Наказ N09-Н від 08.06.2023 

Наказ N10-Н від 29.06.2023 

Прикріплені файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія д.т.н., с.н.с. Давиденка Б.В.

Файл КЕП рецензії д.т.н., с.н.с. Давиденка Б.В.

Рецензія д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Файл КЕП рецензії д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Відгук опонента д.т.н., с.н.с., проф. Мікульонока І.О.

Файл КЕП відгуку опонента д.т.н., с.н.с., проф. Мікульонока І.О.

Відгук опонента к.т.н., доц. Шеліманової О.В.

Файл КЕП відгуку опонента к.т.н., доц. Шеліманової О.В.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис захисту

返回顶部