Новікова Юлія Петрівна

Повідомлення від  25.05.2023 року:

ДФ 26.224.004 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НОВІКОВОЇ ЮЛІЇ ПЕТРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.004, утворена відповідно до наказу Інституту технічної теплофізики НАН України №07-Н від 25.05.2023 року, для захисту дисертації Новікової Юлії Петрівни на тему: «Інтенсифікація зневоднення та горіння застарілих мулових відкладень» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.т.н., с.н.с, головний науковий співробітник Інститу технічної теплофізики НАН України, Чалаєв Джамалутдін Муршидович;

Члени:

– д.т.н., с.н.с, гол.наук.співр. ІТТФ НАН України, Давиденко Борис Вікторович (рецензент);

– к.т.н., с.н.с, старш.наук.співр. ІТТФ НАН України, Турчина Тетяна Яківна (рецензент);

– к.т.н., доцент, кафедра теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України Шеліманова Олена Віталіївна (офіційний опонент);

– д.т.н., с.н.с., професор, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Мікульонок Ігор Олегович (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР № №07-Н від 25.05.2023 року

Прикріплені файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部