АРХІВ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
на здобуття наукового ступеня
ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ТЕХНІЧНИХ НАУК (Д 26.224.01)

Голова спецради академік НАН України СНЄЖКІН Юрій Федорович
Заступник голови академік НАН України ХАЛАТОВ Артем Артемович
Заступник голови чл.- кор. НАН України АВРАМЕНКО Андрій Олександрович
Вчений секретар д-р. техн. наук ПЕТРОВА Жанна Олександрівна

Склад спеціалізованої вченої ради

Інститут технічної теплофізики НАН України
Д 26.224.01

Голова ради:

1. Снежкін Юрій Федорович, д.т.н., академік НАН України, професор, директор, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Заступники голови:

2. Халатов Артем Артемович, д.т.н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
3. Авраменко Андрій Олександрович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, заступник директора, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Вчений секретар:
4. Петрова Жанна Олександрівна, д.т.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.

Члени ради:
5. Басок Борис Іванович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
6. Василенко Сергій Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.14.06;
7. Вольчин Ігор Альбінович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, спеціальність 05.14.06;
8. Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, д.ф-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 05.14.06;
9. Горобець Валерій Григорович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.14.06;
10. Давиденко Борис Вікторович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
11. Долінський Анатолій Андрійович, д.т.н., академік НАН України, професор, почесний директор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
12. Іваницький Георгій Костянтинович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
13. Клименко Віктор Миколайович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
14. Круковський Павло Григорович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06;
15. Ніколаєнко Юрій Єгорович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 05.14.06;
16. Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.06.


НАКАЗ № 527 від 24.05.2018 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року”

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
на здобуття наукового ступеня
ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ТЕХНІЧНИХ НАУК (Д 26.224.02)

 

Голова спецради чл.- кор. НАН України БАБАК Віталій Павлович
Заступник голови чл.- кор. НАН України ФІАЛКО Наталія Михайлівна
Заступник голови д-р. техн. наук КОВТУН Світлана Іванівна
Вчений секретар канд. техн. наук ДЕКУША Олег Леонідович

Склад спеціалізованої вченої ради

Інститут технічної теплофізики НАН України
Д 26.224.02

Спеціальності: 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин»

05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії»

Голова ради:

 1. Бабак Віталій Павлович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, заступник директора, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.11.04.

Заступники голови:

 1. Ковтун Світлана Іванівна, д.т.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.11.04;
 2. Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.08.

Вчений секретар:

 1. Декуша Олег Леонідович, к.т.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.11.04.

Члени ради:

 1. Васько Петро Федосійович, д.т.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 2. Воробйов Леонід Йосипович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.11.04;
 3. Декуша Леонід Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.11.04;
 4. Іваницький Георгій Костянтинович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 5. Круковський Павло Григорович, д.т.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.11.04;
 6. Кузнєцов Микола Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 7. Морозов Юрій Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 8. Недбайло Олександр Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 9. Новосельцев Олександр Вікторович, д.т.н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України, провідний науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 10. Прокопов Віктор Григорович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.14.08;
 11. Ромака Володимир Афанасович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.04;
 12. Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.11.04.

НАКАЗ № 1222 від № 07.10.2016 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2016 року”

Рада з 04.03.2020 р. діє на підставі Наказу МОН 04.03.2020 № 387 (зі змінами Наказу МОН 22.07.2020 № 946)”Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад”

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 

返回顶部