Вишнєвський Віталій Миколайович

Повідомлення від  25.05.2023 року:

ДФ 26.224.005 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ВИШНЄВСЬКОГО ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА  НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.004, утворена відповідно до наказу Інституту технічної теплофізики НАН України №07-Н від 25.05.2023 року, для захисту дисертації Вишнєвського Віталія Миколайовича на тему: «Енергоефективна камерна сушарка з комбінованим нагрівом теплоносія» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.т.н., с.н.с, головний науковий співробітник Інститу технічної теплофізики НАН України, Чалаєв Джамалутдін Муршидович;

Члени:

– д.т.н., с.н.с, гол.наук.співр. ІТТФ НАН України, Давиденко Борис Вікторович (рецензент);

– к.т.н., с.н.с, старш.наук.співр. ІТТФ НАН України, Турчина Тетяна Яківна (рецензент);

– д.т.н., професор, кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Паламарчук Ігор Павлович(офіційний опонент);

– к.т.н., доцент, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, Дубковецький Ігор Володимирович (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР № №07-Н від 25.05.2023 року

Прикріплені файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部