Аспірантура

Результат обговорення 

– ПРОТОКОЛ №1 засiдання iнiцiативноїi науково-педагогiчнїi·групи IТТФ НАН України (вiд 30.11.2023 р.)

– Витяг з протоколу №17 засiдання Вченої ради IТТФ НАН України (вiд 07 грудня  2023 р)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  (від 30.12.2015р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (від 11.07.2019  № 977 Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» (14-16 листопада 2022 р.)

РОЗКЛАД занять аспірантів ІТТФ НАН України зі спеціальності 144-Теплоенергетика на 2022/2023 навчальний рік (осінній / весняний семестри)

Правила прийому до аспiрантури в Iнститутi технiчної теплофiзики НАН України

Правила прийому до докторантури в Iнститутi технiчної теплофiзики НАН України

СИЛАБУС:

 

АРХІВ:

Документи для акредитації

Документи для акредитації:

І.

ІІ.

ІІІ.

ІV.

V. 

VI.

VII.

VIII.

IX.

Х.

ХІ.

ХІІ.

ХІІІ.

 

 

 

返回顶部