Наукові підрозділи

Тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

завідувач відділом акад. НАН України Анатолій Андрійович Долінський

Високотемпературної термогазодинаміки (ВТТГД)

завідувач відділом акад. НАН України Артем Артемович Халатов

Теплофізичних основ енергоощадних технологій (ТОЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Борис Іванович Басок

Тепломасопереносу в теплотехнологіях (ТМПТ)

завідувач відділом акад. НАН України Юрій Федорович Снєжкін

Теплофізики енергоефективних теплотехнологій (ТЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Наталія Михайлівна Фіалко

Тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування (ТГЕТУ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Андрій Олександрович Авраменко

Моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів (МОТП)

завідувач відділом чл.-кор. НАН України Віталій Павлович Бабак

Теплофізичних проблем систем теплопостачання (ТПСТ)

завідувач відділом чл.-кор. НАН України Віктор Миколайович Клименко

返回顶部