Наукові підрозділи

Тепломасопереносу в теплотехнологіях (ТМПТ)

завідувач відділом акад. НАН України Юрій Федорович Снєжкін

завідувач лабораторією ТМО ПУ   В`ячеслав Олегович КРЕМНЬОВ

Високотемпературної термогазодинаміки (ВТТГД)

завідувач відділом акад. НАН України Артем Артемович Халатов

завідувач  лабораторією д-р техн. наук Павло Григорович Круковський

Теплофізичних основ енергоощадних технологій (ТОЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Борис Іванович Басок

Тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування (ТГЕТУ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Андрій Олександрович Авраменко

 завідувач лабораторією канд. техн. наук Володимир Георгійович Демченко

завідувач лабораторією д-р техн. наук  Леся Юріївна Авдєєва

Теплофізики енергоефективних теплотехнологій (ТЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Наталія Михайлівна Фіалко

Теплофізичних проблем систем теплопостачання (ТПСТ)

завідувач відділом д-р техн. наук   Георгій Георгійович Гелетуха

завідувач лабораторією  д-р техн. наук Гелетуха Георгій Георгійови

завідувач лабораторією  канд. техн. наук Сігал Олександр Ісакович

Тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

завідувач відділом д-р техн. наук  Олександр Миколайович Ободович

завідувач лабораторією д-р техн. наук Олександр Миколайович Ободович

завідувач лабораторією д-р техн. наук Джамалутдін Муршидович Чалаєв

завідувач лабораторії канд. техн. наук Богдан Ярославович Целень

Лабораторія теплометрії (ЛТ)

завідувач лабораторією теплометрії д-р техн. наук Леонід Йосипович Воробйов

 

replica used rolex watch

返回顶部