Наукові підрозділи

Тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

завідувач відділом акад. НАН України Анатолій Андрійович Долінський

Високотемпературної термогазодинаміки (ВТТГД)

завідувач відділом акад. НАН України Артем Артемович Халатов

Теплофізичних основ енергоощадних технологій (ТОЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Борис Іванович Басок

Тепломасопереносу в теплотехнологіях (ТМПТ)

завідувач відділом акад. НАН України Юрій Федорович Снєжкін

Теплофізики енергоефективних теплотехнологій (ТЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Наталія Михайлівна Фіалко

Тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування (ТГЕТУ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Андрій Олександрович Авраменко

Теплометрії діагностики і оптимізації в енергетиці. (ТДОЕ)

завідувач відділом чл.-кор. НАН України Віталій Павлович Бабак

Моделювання процесів теплообміну в об’єктах енергетики та теплотехнологіях (МПТ) 

завідувач відділом д-р техн. наук Павло Григорович Круковський

Теплофізичних проблем біоенергетики (ТПБ)

завідувач відділом канд. техн. наук Георгій Георгійович Гелетуха

Теплофізичних процесів в котлоагрегатах (ТФПК)

завідувач відділом канд. техн. наук Олександр Ісакович СІгал

Процесів та технологій теплозабезпечення (ПТТ)

завідувач відділом канд. техн. наук Володимир Георгійович Демченко

Тепломасообмінних процесів та устаткування (ТМО ПУ)

завідувач відділом д-р техн. наук  Іван Іванович Абаржі

 

返回顶部