Наукові підрозділи

Тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

завідувач відділом акад. НАН України Анатолій Андрійович Долінський

Високотемпературної термогазодинаміки (ВТТГД)

завідувач відділом акад. НАН України Артем Артемович Халатов

Теплофізичних основ енергоощадних технологій (ТОЕТ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Борис Іванович Басок

Нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння (НТПС)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Юрій Федорович Снєжкін

Малої енергетики (МЕ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Наталія Михайлівна Фіалко

Тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування (ТГЕТУ)

завідувач відділом чл.- кор. НАН України Андрій Олександрович Авраменко

Теплометрії діагностики і оптимізації в енергетиці. (ТДОЕ)

завідувач відділом чл.-кор. НАН України Віталій Павлович Бабак

Моделювання процесів теплообміну в об’єктах енергетики та теплотехнологіях (МПТ) 

завідувач відділом д-р техн. наук Павло Григорович Круковський

Теплофізичних проблем біоенергетики (ТПБ)

завідувач відділом канд. техн. наук Георгій Георгійович Гелетуха

Теплофізичних процесів в котлоагрегатах (ТФПК)

завідувач відділом канд. техн. наук Олександр Ісакович СІгал

Процесів та технологій теплозабезпечення (ПТТ)

завідувач відділом канд. техн. наук Володимир Георгійович Демченко

Інтенсифікації тепломасообмінних процесів з використанням вторинних енергоресурсів (ТМО ВР)

завідувач відділом д-р техн. наук Абаржі Іван Іванович

 

返回顶部