Граков Олексій Павлович

Повідомлення від  28.09.2023 року:

ДФ 26.224.007 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГРАКОВА ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.007, утворена відповідно до наказу Інституту технічної теплофізики НАН України №12-Н від 28.09.2023 року, для захисту дисертації Гракова Олексія Павловича на тему: «Інтенсифікація процесу тепломасообміну при сушінні лохини» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради –д.т.н., с.н.с, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, Авдєєва Леся Юріївна;

Члени:

– д.т.н., с.н.с, пров.наук.співр. ІТТФ НАН України, Дубовкіна Ірина Олександрівна (рецензент);

– к.т.н., старш.наук.співр. ІТТФ НАН України, Корінчевська Тетяна Володимирівна (рецензент);

– д.т.н., професор, кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Паламарчук Ігор Павлович(офіційний опонент);

– к.т.н., доцент, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, Дубковецький Ігор Володимирович (офіційний опонент).

Повідомлення від 07.11.2023 року:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ГРАКОВА ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.007 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Гракова Олексія Павловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика відбудеться 21 листопада 2023 року о 12.30 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83778167884?pwd=TL54TSxlftU21BRWF1HXa2O7UEWTNb.1

Meeting ID: 837 7816 7884

Passcode: 564184

НАКАЗ про створення разової СВР №12-Н від 28.09.2023 року

Прикріплені файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Файл КЕП рецензії д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Рецензія к.т.н., с.н.с. Корінчевської Т.В.

Файл КЕП рецензії к.т.н., с.н.с. Корінчевської Т.В.

Відгук опонента д.т.н., проф. Паламарчука І.П.

Файл КЕП відгуку опонента д.т.н., проф. Паламарчука І.П.

Відгук опонента к.т.н., доц. Дубковецького І.В.

Файл КЕП відгуку опонента к.т.н., доц. Дубковецького І.В.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис захисту

Електронний підпис відео

返回顶部