Петров Антон Іванович

Повідомлення від  28.09.2023 року:

ДФ 26.224.006 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПЕТРОВА АНТОНА ІВАНОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.006, утворена відповідно до наказу Інституту технічної теплофізики НАН України №12-Н від 28.09.2023 року, для захисту дисертації Петрова Антона Івановича на тему: «Вдосконалення теплотехнології переробки торфу на паливо та добриво» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради –д.т.н., с.н.с, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, Авдєєва Леся Юріївна;

Члени:

–  д.т.н., с.н.с, пров.наук.співр. ІТТФ НАН України, Дубовкіна Ірина Олександрівна (рецензент);

– к.т.н., старш.наук.співр. ІТТФ НАН України, Корінчевська Тетяна Володимирівна (рецензент);

– д.т.н., професор, кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Корнієнко Ярослав Микитович (офіційний опонент);

– к.т.н., заступник директора з наукової роботи, Інститут газу НАН України, Сміхула Анатолій Володимирович (офіційний опонент).

Повідомлення від 07.11.2023 року:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПЕТРОВА АНТОНА ІВАНОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.006 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Петров Антон Іванович на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика відбудеться 21 листопада 2023 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85601124316?pwd=PvElqb9Wv7AUTlas9DvsP4nfjQbBOV.1

Meeting ID: 856 0112 4316

Passcode: 078664

НАКАЗ про створення разової СВР №12-Н від 28.09.2023 року

Прикріплені файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Файл КЕП рецензії д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Рецензія к.т.н., с.н.с. Корінчевської Т.В.

Файл КЕП рецензії к.т.н., с.н.с. Корінчевської Т.В.

Відгук опонента д.т.н., проф. Корнієнка Я.М.

Файл КЕП відгуку опонента д.т.н., проф. Корнієнка Я.М.

Відгук опонента к.т.н. Сміхули А.В.

Файл КЕП відгуку опонента к.т.н., доц. Сміхули А.В.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис захисту

Електронний підпис відео

返回顶部