Інститут технічної теплофізики НАН України.

Поштова адреса: вул. Желябова, 2а, м. Київ, 03057, Україна.

E-mail: admin@ittf.kiev.ua; Телефон: (044) 456 62 82; Факс: (044) 456 60 91

Інститут технічної теплофізики НАН України засновано в 1947 році. Сьогодні – це одна з провідних установ в Україні в сфері науково-технічних досліджень в промисловій та комунальній теплоенергетиці та розробки енергоощадних технологій в промисловості.

Основними напрямками діяльності є фундаментальні дослідження теплофізичних процесів у теплоенергетичному обладнанні; теоретичні та експериментальні дослідження тепломасообміну в одно- і багатофазних середовищах; вивчення мікро- і нанопрцессів в теплофізичних системах; розробка новітніх технологій та обладнання для муніципальної енергетики, теплотехнологій для промисловості; cтворення та впровадження нових теплофізичних приладів і систем вимірювання для енергетики, будівництва та промисловості; використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

В структурі Інституту 12 наукових відділів, дослідно-конструкторське бюро, науково-технічний центр енергетичного приладобудування. На даний час в інституті працюють 419 фахівців, серед них – 2 академіка НАН України, 7 член-кореспондентів НАН України, 22 доктори наук і 90 кандидатів наук.

На базі Інституту функціонують: Національний комітет з тепломасообміну, Комітет країн СНД з проблем сушки, міжвідомча координаційна рада з малої енергетики, секція “Енергозбереження” науково-технічної ради Мінпаливенерго України, Національна асоціація України по тепловим насосам, наукова рада з проблеми «Теплотехнологія». Фахівці Інституту є членами та експертами комітетів, рад при міністерствах, відомствах та державних адміністраціях з питань виробництва, транспортування та споживання енергії.

З 1979 року Інститутом видається міжнародний науково-технічний журнал «Промышленная теплотехника».

            Інститут технічної теплофізики НАН України є організатором декількох міжнародних наукових конференцій, що провадяться щороку.

В ІТТФ НАН України постійно діє виставка власних розробок «Енерго та ресурсозбереження».

Інститут має широкі зарубіжні зв’язки. За участю Інституту створені науково-технічні центри в США, КНР, В’єтнамі.

            Найбільш важливими напрямками наукових досліджень та широкого впровадження в енергетику та промисловість України відносяться наступні маловитратні та швидкоокупні технології та розробки: комбіноване виробництво теплової та електричної енергії на базі станцій теплопостачання та систем транспорту природного газу з використанням енергетичних газових турбін і газопоршневих двигунів вітчизняного виробництва; технології та обладнання для утилізації теплоти відхідних газів котлів та промислових печей; міжгалузеві технології та обладнання на базі дискретно-імпульсного методу введення енергії (ДІВЕ); міжгалузеві технології сушки; технології виготовлення будівельних матеріалів; технологія виробництва теплової енергії за рахунок спалювання відходів деревини; засоби контролю та обліку енергії при виробництві, транспортуванні та споживанні.

Вирішуючи соціальні проблеми, Інститут розробляє та впроваджує технології та устаткування в агропромисловому комплексі, сухі пайки швидкого приготування для гарячого харчування військовослужбовців, теплотехнології виробництва продуктів профілактичного лікувально-оздоровчого значення.

Інститут працює на перспективу – активно веде пошук і впроваджує нові форми роботи з регіонами України, з іноваційними фондами та банками по інвестиціям у нові технології.

返回顶部