Інститут технічної теплофізики НАН України.

Поштова адреса: вул. Марії Капніст (Желябова), 2а, м. Київ, 03057, Україна.

E-mail: admin@ittf.kiev.ua; Телефон: (044) 456 62 82; Факс: (044) 456 60 91

Інститут технічної теплофізики НАН України засновано у 1947 р. на базі Інституту енергетики АН УРСР з початковою назвою «Інститут теплоенергетики», після реорганізації у 1964 р. – Інститут технічної теплофізики АН УРСР (далі – Інститут).

Інститут теплоенергетики проводив дослідження з удосконалення теплових двигунів, інтенсифікації процесів теплообміну в різних технічних пристроях, а також з енерготехнологічного використання українського бурого вугілля.

В подальшому в Інституті було також започатковано роботи за новими науковими напрямами – високофорсований теплообмін, тепломасоперенос, гірнича теплофізика, теплометрія, тепловий захист високотемпературних пристроїв.

Наразі основними напрямами науково-технічної діяльності Інституту є:

  • теплофізичні дослідження у теплоенергетичному устаткуванні при використанні традиційних, відновлюваних та альтернативних джерел енергії та розроблення методів підвищення його ефективності, надійності та екологічної безпеки;
  • теорія тепломасообміну та її застосування для підвищення ефективності процесів передачі та використання теплоти в машинах і апаратах нової техніки;
  • теорія переносу теплоти та речовини для підвищення енергоефективності діючих та розроблення принципово нових ресурсозберігаючих теплотехнологій;
  • теорія вимірювання теплових величин та створення нових теплофізичних приладів і систем моніторингу стану технічних об’єктів та технологій.

У різні роки науковий колектив Інституту очолювали визначні вчені: академік АН УРСР І.Т. Швець, професор Г.М. Щоголєв, академік АН УРСР В.І. Толубинський, професор Г.Л. Бабуха, член-кореспондент АН України О. А. Геращенко. З 1982 – 2015 рр. керував роботою Інституту академік НАН України А.А. Долінський.

З грудня 2015 року Інститут очолює Ю.Ф. Снєжкін, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.

До плеяди визначних вчених, які працювали в Інституті, входять академіки АН УРСР О.Н. Щербань, О.О. Кремньов, Є.П. Дибан

На даний час в Інституті працює близько 400 працівників, серед них — 3 академіка НАН України (А.А. Долінський, А.А. Халатов, Ю.Ф. Снєжкін), 6 чл.-кор. НАН України, 28 докторів наук і 98 кандидатів наук.

В структурі Інституту 8 наукових відділів.

При Інституті діють докторантура, аспірантура та дві докторські спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій.

Інститут з 1979 року видає міжнародний науково-практичний журнал «Промышленная теплотехника» ( з 2019 року «Теплофізика та Теплоенергетика»).

Інститут є організатором декількох міжнародних наукових конференцій. Серед них: «Проблеми теплофізики та теплоенергетики», «Енергія з біомаси», «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики»,

В ІТТФ НАН України постійно діє виставка власних розробок «Енерго та ресурсозбереження».

Інститут має широкі зарубіжні зв’язки. В різні роки співпрацювали зі вченими і фахівцями зі США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Росії, Литви, Латвії, Польщі, Болгарії, Словадчини, Білорусі, Казахстану, Молдови,  В’єтнаму, Китаю, Південної Кореї.

На базі Інституту технічної теплофізики НАН України в 1995 році Президією Національної академії наук України був створений Український національний комітет з тепло- і масообміну. За ініціативи Інституту на початку 2015 р. з метою популяризації використання та сприяння впровадженню теплонасосних технологій в Україні засновано Національну асоціацію України з теплових насосів (Громадська спілка).

Інститут технічної теплофізики НАН працює в галузі енергетики, виконує роботи для промисловості та аграрно-промислового сектора. Співпрацює з НАК Нафтогаз «України», ПАТ «Київенерго», ДП НВКГ «Зоря» ─ «Машпроект», Державним конструкторським бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля та іншими організаціями і підприємствами. fake cartier tank Rolex Replicas Watches knockoff cartier watches

Фахівці Інституту є членами та експертами комітетів, рад при міністерствах, відомствах та державних адміністраціях з питань виробництва, транспортування та споживання енергії. copy tag heuer fake Breitling Watches

Роботи вчених Інституту технічної теплофізики відзначені 2 Державними преміями СРСР в галузі науки і техніки, 12 Державними преміями України в галузі науки і техніки, 5 Преміями НАН України ім. Г.Ф. Проскури, 4 Преміями НАН України ім. В.І. Толубинського, 1 міжнародною премією Наукового комітету НАТО, 3 міжнародними Преміями ім. О.В. Ликова НАН Бєларусі, 2 Преміями академій наук України, Білорусі і Молдови, 13 – преміями Президента України для молодих вчених

.

 

返回顶部