Малащук Наталія Савівна

Повідомлення від  10.10.2023 року:

ДФ 26.224.008 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАЛАЩУК НАТАЛІЇ САВІВНИ  НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.008, утворена відповідно до наказу Інституту технічної теплофізики НАН України №16-Н від 10.10.2023 року, для захисту дисертації Малащук Наталії Савівни на тему: «Інтенсифікація процесу зневоднення пряно-ароматичної сировини в теплонасосній сушарці» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Басок Борис Іванович, завідувач відділу Теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України;

Члени ради:

– к.т.н. Корінчевська Тетяна Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України (рецензент);

– к.т.н., с.н.с. Дубовкіна Ірина Олександрівна, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України (рецензент);

– к.т.н., доцент Дубковецький Ігор Володимирович, доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій (офіційний опонент);

– к.т.н., доцент Шеліманова Олена Віталіївна, доцент кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України (офіційний опонент).

Повідомлення від 17.11.2023 року:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.008 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Малащук Наталії Савівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика відбудеться 29 листопада 2023 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87820907921?pwd=4iQUNCKmaqdDK0ephBiiVoGEj6MAbh.1

Идентификатор конференции: 878 2090 7921

Код доступа: 908741

НАКАЗ про створення разової СВР 

Прикріплені файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Файл КЕП рецензії д.т.н., с.н.с. Дубовкіної І.О.

Рецензія к.т.н., с.н.с. Корінчевської Т.В.

Файл КЕП рецензії к.т.н., с.н.с. Корінчевської Т.В.

Відгук опонента к.т.н., доц. Дубковецького І. В.

Файл КЕП відгуку опонента к.т.н.,  доц. Дубковецького І. В.

Відгук опонента к.т.н., доц. Шеліманової О. В.

Файл КЕП відгуку опонента к.т.н., доц.  Шеліманової О. В.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис захисту

 

 

返回顶部