І. Науково-прикладний журнал ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Журнал видається Інститутом технічної теплофізики НАН України з 1979 року, має статус міжнародного науково-прикладного журналу і внесений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут технічної теплофізики НАН України.

Журнал розрахований на широке коло працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських організацій, викладачів вузів, працівників промисловості, аспірантів, студентів старших курсів теплотехнічних спеціальностей.

 

ІІ. Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка: наука і життя»

Заснований в 2007 році.

Проблематика: технології, обладнання, матеріали, тепломасообмінні процеси і апарати, теорія і практика сушіння, енергоефективність процесів, екологія, контрольно-вимірювальні прилади, автоматизація виробництва.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ №13065-1949Р від 13.08.2007 року.

Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (Додаток 7 до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 №1714).

Індексується у електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях та наукометричних базах даних: Crossref, Research Bible, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, World Catalogue of Scientific Journals, Google Scholar, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Cosmos Impact Factor.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновники:

Головний редактор – академік НАН України Долінський Анатолій Андрійович.

Заступник головного редактора – чл.-кор. НАН України Авраменко Андрій Олександрович.

Відповідальний секретар – к.т.н., с.н.с. Недбайло Олександр Миколайович.

Адреса редакції: ДП «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН України, вул. Булаховського, 2, корпус 2, м. Київ, 03164, Україна.

Tел.: +380444240279, т/ф +380444243283.

E-mail: icsushka@gmail.com

ISSN 2521-6694 (Print)
ISSN 2521-6708 (Online)
Key title: Keramika: nauka i ziznʹ
Abbreviated key title: Keram.: nauka ziznʹ
Parallel title: Keramika: nauka i zitta
Parallel title: Ceramics: science and life
URL: https://ceramic-journal.org.ua

 

 

返回顶部