І. Науково-прикладний журнал ТЕПЛОФІЗИКА ТА  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Детальніше >>>

Засновники: Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України)

Державна реєстрація засобу масової інформації: Свідоцтво КВ № 23621-13461ПР

Міжнародний стандартний номер: ISSN 2263-7235

Web-сайт журналу:   www.ihe.nas.gov.ua

Журнал «Теплофізика та теплоенергетика» безперервно видається 42 роки (час виходу першого номеру – 1979 рік). До 2019 року журнал мав назву «Промышленная теплотехника».

Журнал має статус фахового, внесений до «Переліку наукових фахових видань України» в галузі технічних наук, категорія «В» (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Тематична спрямованість (спеціальності, за якими журнал публікує наукові праці):

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;

05.14.08 – перетворення відновлюваних видів енергії;

05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин

Журнал представлений в реферативних та наукометричних базах даних з 2020 року: WorldCat, ResearchBib, EBSCO, IndexCopernicus.

Журнал реферується в реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), в реферативному журналі Російської Федерації «ВИНИТИ РАН», всі номери журналу з 2010 року представлені в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Журнал входить до «Програми підтримки журналів НАН України» Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-виробничого комплексу НАН України».

Корпорацією «Google»  в 2009 році здійснено оцифровку всіх номерів журналу, починаючи  з першого номеру, який вийшов в 1979 р. (біля 200 номерів), з подальшим виставленням статей в вільному доступі на сайті Google-Scholar.

   У 2000-х роках в англомовному варіанті журнал перевидавався в США корпорацією Beggel House Inc. (New York, Madison Avenue, 145) та розповсюджувався на території США з назвою «Industrial Heat Engineering» 

 Статті номерів останнього десятиріччя знаходяться на окремому журнальному сайті 

www.ihe.nas.gov.ua, вже з міжнародними цифровими ідентифікаторами DOI, що суттєво полегшує  доступ  та покращує їх видимість у світовому науковому просторі.

Відповідальний секретар журналу:

Шморгун Володимир Васильович-   

e-mail: shmorgun@nas.gov.ua,

тел. (044) 456-48-67; (095) 277-33-73

ІІ. Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка: наука і життя»

Детальніше >>>

Заснований в 2007 році.

Проблематика: технології, обладнання, матеріали, тепломасообмінні процеси і апарати, теорія і практика сушіння, енергоефективність процесів, екологія, контрольно-вимірювальні прилади, автоматизація виробництва.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ №13065-1949Р від 13.08.2007 року.

Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (Додаток 7 до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 №1714).

Індексується у електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях та наукометричних базах даних: Crossref, Research Bible, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index, General Impact Factor, World Catalogue of Scientific Journals, Google Scholar, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Cosmos Impact Factor.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновники:

Головний редактор – академік НАН України Долінський Анатолій Андрійович.

Заступник головного редактора – чл.-кор. НАН України Авраменко Андрій Олександрович.

Відповідальний секретар – к.т.н., с.н.с. Недбайло Олександр Миколайович.

Адреса редакції: ДП «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН України, вул. Булаховського, 2, корпус 2, м. Київ, 03164, Україна.

Tел.: +380444240279, т/ф +380444243283.

E-mail: icsushka@gmail.com

ISSN 2521-6694 (Print)
ISSN 2521-6708 (Online)
Key title: Keramika: nauka i ziznʹ
Abbreviated key title: Keram.: nauka ziznʹ
Parallel title: Keramika: nauka i zitta
Parallel title: Ceramics: science and life
URL: https://ceramic-journal.org.ua

 

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部