“ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА”

Науково-прикладний журнал

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

promЖурнал видається Інститутом технічної теплофізики НАН України з 1979 року, має статус міжнародного науково-прикладного журналу і внесений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут технічної теплофізики НАН України.

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Виходить 6 разів на рік (лютий, квітень, червень, серпень, жовтень, грудень). Розповсюджується по Україні, Росії та інших країн СНД, індекс – 74405.

Журнал розрахований на широке коло працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських організацій, викладачів вузів, працівників промисловості, аспірантів, студентів старших курсів теплотехнічних спеціальностей.

Головний редактор –  Снєжкін Юрій Федорович,  академік НАН України

Почесний головний редакторДолінський Анатолій Андрійович, академік НАН України 

Заст. головного редактора  –  Бабак Віталій Павлович, чл.-кор. НАН України

Відповідальний секретар – Шморгун Володимир Васильович, канд.техн.наук

 Редакційна колегія:

Снєжкін Ю.Ф.академік НАН України, ( ІТТФ НАНУ)

Долінський А.А.  академік НАН України, (ІТТФ НАНУ)

Авраменко А.О. – чл.-кор. НАН України (ІТТФ НАНУ)

Бабак В.П.– чл.-кор. НАН України (ІТТФ НАНУ)

Басок Б.І.– чл.-кор. НАН України (ІТТФ НАНУ)

Бондаренко Б.І. – академік НАН України, (Інститут газу НАНУ)

Василенко С.М.- докт.техн.наук (Національний універсітет харчових технологій)

Горобець В.Г. – докт.техн.наук (Національний універсітет біоресурсів і природокористування України)

Клименко В.М. – чл.-кор. НАН України (ІТТФ НАНУ)

Круковський П.Г.докт.техн.наук (ІТТФ НАНУ)

Кудря С.О. – докт.техн.наук (Інститут відновлювальної енергетики НАНУ)

Письменний Є.М.докт.техн.наук (НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського) 

Фіалко Н.М.– чл.-кор. НАН України (ІТТФ НАНУ)

Халатов А.А. – академік НАН України, (ІТТФ НАНУ)

Шморгун В.В.– канд.техн.наук,  (ІТТФ НАНУ) 

Тематика журналу:

 • Тепло- і масообміні процеси
 • Тепло- і масообміні апарати
 • Теорія і практика сушіння
 • Теплоенергетичні установки
 • Використання і спалювання палива
 • Атомна енергетика
 • Комунальна та промислова теплоенергетика
 • Нетрадиційна енергетика
 • Енергозбереження
 • Економічна ефективність енергетичних проектів
 • Термодинаміка і процеси переносу
 • Екологія теплоенергетичних об’єктів
 • Вимірювання, контроль, автоматизація теплових процесів

 

Інститут технічної теплофізики НАН України

2а, вул. Желябова.

03057, Київ,

Україна

тел. (38044) 456-48-67

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №2321 від 05.12.96 р

 

вимоги до оформлення статей

в журналі «Промышленная теплотехника»

 

返回顶部