“ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА”

Науково-прикладний журнал

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

promЖурнал видається Інститутом технічної теплофізики НАН України з 1979 року, має статус міжнародного науково-прикладного журналу і внесений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

Засновниками журналу є Національна академія наук України та Інститут технічної теплофізики НАН України.

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Виходить 6 разів на рік (лютий, квітень, червень, серпень, жовтень, грудень). Розповсюджується по Україні, Росії та інших країн СНД, індекс – 74405.

Журнал розрахований на широке коло працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських організацій, викладачів вузів, працівників промисловості, аспірантів, студентів старших курсів теплотехнічних спеціальностей.

Головний редакторакадемік НАН України ДОЛІНСЬКИЙ Анатолій Андрійович

Заст. головного редактора чл.-кор. НАН України БАСОК Борис Іванович

Відповідальний секретарканд. техн. наук ШМОРГУН Володимир Васильович

 Редакційна колегія:

Долінський А.А. – головний редактор

Авраменко А.О.

Бабак В.П.

Базєєв Є.Т.

Басок Б.І. – заст. головного редактора

Буляндра О.Ф.

Гелетуха Г.Г.

Дубовський С.В.

Клименко В.М.

Круковський П.Г.

Письменний Є.М.

П?ятничко О.І.

Сігал О.І.

Снєжкін Ю.Ф.

Фіалко Н.М.,

Халатов А.А.,

Чайка О.І.

Шморгун В.В. – відповідальний секретар

Тематика журналу:

 • Тепло- і масообміні процеси
 • Тепло- і масообміні апарати
 • Теорія і практика сушіння
 • Теплоенергетичні установки
 • Використання і спалювання палива
 • Атомна енергетика
 • Комунальна та промислова теплоенергетика
 • Нетрадиційна енергетика
 • Енергозбереження
 • Економічна ефективність енергетичних проектів
 • Термодинаміка і процеси переносу
 • Екологія теплоенергетичних об’єктів
 • Вимірювання, контроль, автоматизація теплових процесів

 

Інститут технічної теплофізики НАН України

2а, вул. Желябова.

03057, Київ,

Україна

тел. (38044) 456-48-67

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №2321 від 05.12.96 р

 

вимоги до оформлення статей

в журналі «Промышленная теплотехника»

 

返回顶部