І. Науково-прикладний журнал ТЕПЛОФІЗИКА ТА  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Детальніше >>>

Засновники: Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України)

Ідентифікатор медіа: R30-02806

Міжнародний стандартний номер: ISSN 2263-7235

Web-сайт журналу:   www.ihe.nas.gov.ua

Журнал «Теплофізика та теплоенергетика» безперервно видається 42 роки (час виходу першого номеру – 1979 рік). До 2019 року журнал мав назву «Промышленная теплотехника».

Журнал має статус фахового, внесений до «Переліку наукових фахових видань України» в галузі технічних наук, категорія «В» (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Тематична спрямованість (спеціальності, за якими журнал публікує наукові праці):

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;

05.14.08 – перетворення відновлюваних видів енергії;

05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин

Журнал представлений в реферативних та наукометричних базах даних з 2020 року: WorldCat, ResearchBib, EBSCO, IndexCopernicus.

Журнал реферується в реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»),  всі номери журналу з 2010 року представлені в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Журнал входить до «Програми підтримки журналів НАН України» Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-виробничого комплексу НАН України».

Корпорацією «Google»  в 2009 році здійснено оцифровку всіх номерів журналу, починаючи  з першого номеру, який вийшов в 1979 р. (біля 200 номерів), з подальшим виставленням статей в вільному доступі на сайті Google-Scholar 

   У 2000-х роках в англомовному варіанті журнал перевидавався в США корпорацією Beggel House Inc. (New York, Madison Avenue, 145) та розповсюджувався на території США з назвою «Industrial Heat Engineering» 

 Статті номерів останнього десятиріччя знаходяться на окремому журнальному сайті 

www.ihe.nas.gov.ua, вже з міжнародними цифровими ідентифікаторами DOI, що суттєво полегшує  доступ  та покращує їх видимість у світовому науковому просторі.

Відповідальний секретар журналу:

Шморгун Володимир Васильович-   

e-mail: shmorgun@nas.gov.ua,

тел. (044) 456-48-67; (095) 277-33-73

 

 

 

返回顶部