АРХІВ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
на здобуття наукового ступеня
ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК (Д 26.224.01)

Голова спецради академік НАН України
Долінський Анатолій Андрійович
Заступник голови чл.- кор. НАН України
Басок Борис Іванович
Вчений секретар канд.техн.наук
Чайка Олександр Ілліч

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
на здобуття наукового ступеня
КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК (К 26.224.02)

Голова спецради чл.- кор НАН України
Басок Борис Іванович
Заступник голови чл.- кор. НАН України
Кліменко Віктор Миколайович
Вчений секретар канд.техн.наук
Гелетуха Гергій Георгійович

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

 

返回顶部