Лабораторія теплофізичних проблем біоенергетики

Історія 

          Відділ теплофізичних проблем біоенергетики заснував і очолює з 2003 року кандидат технічних наук Гелетуха Георгій Георгійович, який працює в Інституті технічної теплофізики НАН України з 1991 р.

          Діяльність попереднього відділу (теплопровідності) довгі роки була пов’язана з фундаментальними дослідженнями з розвитку теорії робочого процесу систем теплового захисту газових турбін, а також з використанням теплових двигунів в системах комбінованого вироблення теплової та електричної енергії. Роботи в області теплового захисту були розпочаті в 1951 р. під керівництвом професора П.Д. Швецова, а потім академіків НАН України І.Т. Швеца і Є.П. Дибана. У 1964 р. на базі лабораторії теплофізики високотемпературних машин було створено відділ теплопровідності, яким керував у 1964-1996 р.р. заслужений діяч науки України, академік НАН України – Є.П. Дибан, а у 1996-2003рр. – член-кореспондент НАН України В.М. Кліменко. Дослідження проводилися комплексно, тобто вивчалися і вирішувалися питання, пов’язані з розробкою, створенням і впровадженням систем охолодження стосовно об’єктів нової техніки в авіації, суднобудуванні, газотранспортній системі та енергетиці.

          Лабораторія біоенергетики (2000 – 2003 рр.) працювала в області технологій отримання енергії з біомаси (спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне зброджування, одержання і використання звалищного газу, виробництво рідких палив).

          У жовтні 2003 року на базі лабораторії біоенергетики відділу теплопровідності було створено відділ теплофізичних проблем біоенергетики, який продуктивно працює в області енергетичного використання біомаси.

Контакти:

03067, Київ, вул. Желябова, 2-а

Тел.: (+380 44) 332 9140; 453 2856; 456 9462

Факс: (+380 44) 453 2856; 456 9462

E-mail: geletukha@biomass.kiev.ua

 

Основні напрямки роботи 

          Відділ працює в області енергетичного використання біомаси (деревини, соломи, гною, біогазу, газу звалищ твердих побутових відходів) за такими напрямками:

 • дослідження технологій спалювання різних видів біомаси в котлах малої та середньої потужності;
 • дослідження технології швидкого абляційного піролізу біомаси;
 • дослідження технологій отримання біогазу;
 • дослідження та оптимізація технологій сумісного зброджування гнойових відходів тварин з рослинними ко-субстратами;
 • дослідження процесів метаноутворення в анаеробних біореакторах;
 • дослідження потенціалу біоенергетичних ресурсів України.

 

Детальні напрямки роботи 

 • дослідження технологій спалювання різних видів біомаси в котлах малої та середньої потужності
Назва проекту/ НДР Період виконання, рр. Назва програми Фінансування Науковий керівник
«Дослідження та вдосконалення технологій спалювання та анаеробного зброджування біомаси аграрного походження» 2015-2017 Відомча тема НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Дослідження процесів і технологій виробництва теплоти та електроенергії з біомаси» 2012 – 2014 Відомча тема НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
“Розробка та дослідження пальникового пристрою ретортного типу для спалювання біомаси в котлах малої та середньої потужності (100-1000 кВт)” 2010 – 2012 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України Ст.наук.співр., к.т.н. Жовмір М.М.
«Теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на паливо».

Спільно з відділом НТПС. Відділ ТПБ виконав розділ: «Енергетичний та техніко-економічний аналіз виробництва та споживання твердих біопалив».

2012     Зав. відділом НТПС, д.т.н., чл.-кор. НАН України Снєжкін Ю.Ф., відповідальний виконавець від відділу ТПБ – зав. відділом ТПБ   к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Розробка теплотехнологічних заходів щодо виробництва теплової енергії в котельних комунального господарства з використанням місцевих палив» 2009 – 2011 Відомча тема НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Дослідження та розробка технологій спалювання соломи та стебел енергетичних культур у котлах та теплогенераторах потужністю до 1 МВт» 2007 – 2009 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України ст.наук.співр., к.т.н. Жовмір М.М.
Розробка складової частини програми «Використання місцевих видів палива (торфу, деревних відходів, тощо)»,

розроблення пропозицій для Дніпропетровської області, Житомирської області та Запорізької області

2009 Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України на 2010 – 2014 роки НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Створення наукових основ та практичних методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з місцевих видів палива» 2008 Відомча тематика НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Розробка технології спалювання фрезерного торфу в   котлах потужністю до 1 МВт» 2008 Відомча тематика НАН України Ст.наук.співр., к.т.н. Жовмір М.М.
Дослідження горіння побічної продукції кукурудзи з метою виробництва енергії» 2008 договір МОН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Обґрунтування типорозмірів та потреби котельних установок для спалювання соломи, розробка рекомендацій по підбору обладнання для використання соломи як палива по областях України. Розробка пропозицій щодо інфраструктури виробництва та забезпечення населення твердим паливом з соломи» в рамках наукового проекту «Обґрунтування вибору шляхів та обладнання для використання соломи в якості палива» 2008 Програма «Науково-технічні основи вирішення проблем енергозбереження («Енергозбереження»)» НАН України Зав. відділом ТПБ Гелетуха Г.Г., зав. відділом ТМО Процишин Б.М.
 • дослідження технології швидкого абляційного піролізу біомаси
Назва проекту/ НДР Період виконання, рр. Назва програми Фінансування Науковий керівник
“Розробка технології та пілотної установки для отримання рідкого палива шляхом швидкого піролізу біомаси” 2013 – 2015 Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Розробка абляційного піролізу біомаси для виробництва біонафти» 2010 – 2013 Проект Українського Науково-технологічного центру (УНТЦ) Програма по Нерозповсюдженню Озброєння (Global Initiatives for Proliferation Prevention (GIPP)), США Зав. відділом ТПБ к.т.н. Гелетуха Г.Г.
“Дослідження процесів швидкого піролізу та розробка технології отримання рідкого палива” 2010 – 2012 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України Ст.наук.співр., к.т.н. Желєзна Т.А.
«Розробка технології швидкого піролізу для виробництва рідкого палива з біомаси». 2006 – 2008 Проект Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF) Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF) Ст.наук.співр., к.т.н. Желєзна Т.А.
 • дослідження технологій отримання біогазу
Назва проекту/ НДР Період виконання, рр. Назва програми Фінансування Науковий керівник
“Утворення, переміщення, збір та енергетична утилізація біогазу в тілі полігону твердих побутових відходів” 2013 – 2016 Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» НАН України Заступник директора з наукової роботи ІТТФ, д.т.н., чл.-кор. НАН України Басок Б.І., відповідальний виконавець – ст.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
“Дослідження та розробка технології виробництва біогазу з відходів цукрової промисловості” 2013 – 2016 Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» НАН України Cт.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
«Дослідження та розробка технологічних схем збору та енергетичної утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів» 2010 – 2012 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України Заступник директора з наукової роботи ІТТФ, д.т.н., чл.-кор. НАН України Басок Б.І., відповідальний виконавець – ст.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
«Дослідження газоутворення на найбільш великих полігонах ТПВ та перехід на трикомпонентну національну модель розрахунку викидів ПГ від звалищ ТПВ в Україні» 2012 договір Державне агентство екологічних інвестицій України Зав. відділом ТПБ к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Дослідження викидів метану та закису азоту від поводження із стічними водами та розробка методики визначення національних коефіцієнтів викидів» 2012 договір Державне агентство екологічних інвестицій України Зав. відділом ТПБ к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Когенераційні технології використання біогазу для виробництва електричної та теплової енергії» 2007 – 2009 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України заступник директора з наукової роботи ІТТФ, д.т.н., чл.-кор. НАН України Басок Б.І., відповідальний виконавець – ст.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
 • дослідження та оптимізація технологій сумісного зброджування гнойових відходів тварин з рослинними ко-субстратами
Назва проекту/ НДР Період виконання, рр. Назва програми Фінансування Науковий керівник
“Дослідження та оптимізація технології сумісного зброджування гнойових відходів тварин з рослинними ко-субстратами” 2010 – 2012 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України Ст.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
«Розробка та дослідження технологій сумісного анаеробного зброджування відходів тваринництва і рослинництва України» 2007 – 2009 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України ст.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
 • дослідження процесів метаноутворення в анаеробних біореакторах
Назва проекту/ НДР Період виконання, рр. Назва програми Фінансування Науковий керівник
«Малогабаритний біореактор – проект “BIOREACTOR” EU 4528» 2009 – 2010 Спільний проект Міжнародної Європейської інноваційної науково-технічної програми “EUREKA”,

проекту спільних досліджень між ІТТФ та Дослідним Інститутом охорони навколишнього середовища Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса (Литва, м. Вільнюс).

МОН України Ст.наук.співр., к.т.н. Матвєєв Ю. Б.
 • дослідження потенціалу біоенергетичних ресурсів України
Назва проекту/ НДР Період виконання, рр. Назва програми Фінансування Науковий керівник
«Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації енергетичного балансу України».

Спільно з відділом ТОЕТ. Відділ ТПБ виконав розділ: «Організаційно-економічні механізми модернізації теплоенергетики».

2015 Науковий проект Інституту економіки і прогнозування НАН України Відповідальний виконавець – старший науковий співробітник Желєзна Т.А.
«Оцінка технічних можливостей, енергетичної, економічної та екологічної ефективності використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станціях в Україні» 2010 – 2012 комплексна програма наукових досліджень НАН України «Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн («Об’єднання»)» НАН України Директор ІТТФ, акад. НАН України Долінський А.А., відповідальний виконавець – зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Енергетичний, економічний, екологічний та соціальний аналіз впровадження технологій виробництва енергії з біомаси в Україні». 2011 – 2012 Відомча тема НАН України Ст.наук.співр., к.т.н. Желєзна Т.А.
«Аналіз сучасного стану та пропозиції щодо використання нетрадиційних та альтернативних джерел енергії на теплопостачальних підприємствах Вінницької області» 2012 Програма модернізації комунальної теплоенергетики Вінницької області угода між відділами Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Аналіз сучасного стану та пропозиції щодо використання нетрадиційних та альтернативних джерел енергії на теплопостачальних підприємствах Черкаської області» 2010 – 2011 Програма модернізації комунальної теплоенергетики Черкаської області Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
“Гармонізація стандартів твердого та газоподібного біопалива України і ЄС” 2007 – 2009 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України Ст.наук.співр., к.т.н. Желєзна Т.А.
«Розробка концепції розвитку біоенергетики в Україні» 2007 – 2009 Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)» НАН України Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.
«Дослідження та аналіз потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та створення на їх основі Атласу енергетичного потенціалу НВДЕ в Україні» 2008 договір НАЕР Зав. відділом ТПБ, к.т.н. Гелетуха Г.Г.

 

Опис виконаних об’єктів та тих, що виконуються

 

Назва проекту:

«Розробка та дослідження пальникового пристрою ретортного типу для спалювання біомаси в котлах малої та середньої потужності (100-1000 кВт»

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)»

Керівник проекту: ст. наук. с., к.т.н. Жовмір М.М.

Мета роботи полягала у дослідженні процесів горіння та розробці пальникового пристрою ретортного типу для спалювання дрібної кускової біомаси в існуючих котлах малої та середньої потужності (100-1000 кВт).

Розглянуто парк котлів в опалювальних котельнях України, що намічені до реконструкції з метою переведення на використання місцевих палив. Проведено аналіз тенденцій розвитку технології та обладнання для спалювання біопалив в топкових пристроях ретортного типу. Виконано розрахунково-аналітичні дослідження пірогенетичної підготовки біопалива та горіння летючих речовин. Розраховані основні конструктивні характеристики експериментального пальникового пристрою ретортного типу.

3-1Розроблено та виготовлено експериментальний зразок пальникового пристрою ретортного типу потужністю по паливу 80 кВт. Проведено монтування пальника та допоміжного обладнання на експериментальному стенді. Експериментальний пальник був доведений до працездатного стану, виявлено умови його стійкої роботи. Пальник забезпечує виділення летючих речовин та їх займання у просторі пальника з формуванням палаючого факела у топковому просторі котла.

Проведено дослідження горіння біомаси в експериментальному пальниковму пристрої потужністю 80 кВт, досягнуті показники емісії забруднюючих речовин задовольняють вимогам нормативних документів з охорони атмосферного повітря для котлів потужністю до 1000 кВт, показники інтенсивності процесу горіння біомаси відповідають показникам характерним для газових та вугільних котлів.

Назва проекту:

«Розробка абляційного піролізу біомаси для виробництва біонафти»

Період виконання: 2011 – 2013 рр.

Фінансування: проект УНТЦ за програмою GIPP

Керівник проекту: к.т.н., зав. отделом ТПБ Гелетуха Г.Г.

В результаті проекту було підтверджено принципіальну можливість отримання рідкого біопалива з біомаси шляхом швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу. Досягнутий вихід піропалива складає 49 % від маси переробленої деревини. Вища теплота згорання піротоплива складає 12,816 МДж/кг. Виявлена необхідність подальшої модернізації та удосконалення технології абляційного швидкого піролізу в першу чергу з метою підвищення ефективності конверсії біомаси в рідке паливо, підвищення надійності роботи установки та дослідження технології спалювання отриманого піропалива в експериментальному котлі з метою подальшого її використання разом з вугіллям на теплових електростанціях України.

3-2Ідея даної роботи полягає в розробці та експериментальному дослідженні процесу низькотемпературного абляційного піролізу біомаси. Абляційний піроліз у порівнянні з іншими видами швидкого піролізу має дві додаткові особливості: висока швидкість руху частинок біомаси відносно нагрітої поверхні реактора (>1 м/с) і високий тиск, прикладений до частинок (>0,5 МПа), що приводить до значних швидкостей абляції (>1 мм/с).

Основною відмінністю швидкого піролізу в порівнянні із традиційним, або повільним, є дуже висока швидкість нагрівання часток сировини і швидке охолодження проміжних продуктів. Швидкий піроліз використовується для одержання максимальної кількості газу або рідини в залежності від встановленої температури процесу. Низькотемпературний швидкий піроліз (450…600?С) дозволяє максимізувати частку рідкого продукту. При більш високих температурах процесу (650…900?С) основним продуктом є газ.

Метою проекту є знаходження конструкційних особливостей реактора та режимних параметрів для технології конверсії біомаси у біопаливо (піропаливо) з очікуваною теплотою згоряння 20-25 МДж/кг, яке може використовуватися у котлах та двигунах, а по вартості може бути конкурентоспроможним з нафтовими продуктами.

Назва проекту:

«Дослідження та розробка технологічних схем збору та енергетичної утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів»

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)»

Відповідальний виконавець: ст. наук. с., к.т.н. Матвєєв Ю.Б.

Об’єктами дослідження в рамках даної роботи являється технологічні схем збору та утилізації біогазу, а також технологічні режими роботи та основні параметри свердловин систем збору та утилізації біогазу.

Мета роботи полягає в розробці технологічної схеми збору та утилізації біогазу та у проектуванні типової системи збору та утилізації біогазу на одному з полігонів твердих побутових відходів України.

3-3Основні результати роботи: (а) проаналізовані та розроблені технологічні схеми збору та утилізації біогазу; (б) розроблена та удосконалена розрахункова модель відбору біогазу окремою свердловиною та групою свердловин; (в) проведені розрахунки відбору біогазу окремою свердловиною та групою свердловин згідно розрахункової моделі; (г) розроблена методика та стенд для експериментального дослідження режимних параметрів систем збору біогазу в процесі експлуатації; (д) проведені експериментальні дослідження та отримані режимні параметрів роботи обмеженої системи збору біогазу в процесі експлуатації; (е) розроблена методика для експериментального дослідження відбору біогазу окремою свердловиною повномасштабної системи збору біогазу при різних режимах відкачування; (є) проведені експериментальні дослідження та визначений характер розподілу тиску та концентрації в тілі полігону навколо окремої свердловини повномасштабної системи збору біогазу при різних режимах відкачування; (ж) проведений критичний аналіз та верифікації отриманих результатів; (з) розроблена та запроектована система збору та утилізації біогазу з врахуванням фізичних умов одного з українських полігонів ТПВ; (и) представлена та доповнена методика гідравлічного розрахунку газопроводів біогазу; (і) визначені оптимальні швидкості руху біогазу в трубах та параметри трубопроводів; (ї) виконані гідравлічні розрахунки газопроводів та основних елементів запроектованої системи збору біогазу з врахуванням оптимальних швидкостей руху (й) розроблені рекомендації щодо вдосконалення технологічних схем та проектування ефективних систем збору та утилізації біогазу на полігонах ТПВ.

За результатами роботи впроваджена методика та стенд для експериментального дослідження параметрів біогазу та характеристик систем збору біогазу на полігоні ТПВ в м. Новокузнецьк, Росія.

Назва проекту:

“Дослідження та оптимізація технології сумісного зброджування гнойових відходів тварин з рослинними ко-субстратами”

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)»

Керівник проекту: ст. наук. с., к.т.н. Матвєєв Ю.Б.

          Технологія сумісного анаеробного зброджування гнойових відходів з силосом кукурудзи є однією з найбільш перспективних при впровадженні біогазових технологій в агропромисловому секторі України. Мета проекту полягала в проведенні експериментальних досліджень на предмет ефективності сумісного зброджування гнойових відходів тваринництва з силосом кукурудзи та визначенні на основі отриманих даних технологічних регламентів роботи проточних біореакторів.

3-3Основні результати роботи за проектом:

 • Досліджено кінетику розпаду органіки в сумішах гнойових відходів з силосом кукурудзи. Встановлені кінетичні константи
 • Визначено потенціал виробництва біогазу (метану) з місцевих гібридів кукурудзи
 • Досліджено вплив на динаміку розпаду органіки та виходу біогазу в сумішах гною свиней (ГС) з силосом кукурудзи (СК): – зміни частки силосу кукурудзи в суміші; – температурного режиму процесу зброджування; – органічного навантаження на анаеробний мул
 • Розроблено методику інтерпретації експериментальних даних, отриманих при зброджуванні субстратів в біореакторах періодичної дії
 • Запропоновано оптимальні технологічні регламенти для зброджування сумішей гною з силосом кукурудзи
 • Оцінено потенціал впровадження технології сумісного анаеробного зброджування ГС з СК згідно запропонованих технологічних регламентів

Отримані знання про ефективність сумісного анаеробного зброджування гнойових відходів з силосом кукурудзи дозволяють обґрунтовано приймати технологічні регламенти роботи анаеробних біореакторів проточного типу та виконувати відповідні інженерні розрахунки конструкцій та споруд.

Назва проекту:

«Оцінка технічних можливостей, енергетичної, економічної та екологічної ефективності використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станціях в Україні»

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн» («Об’єднання»)

Відповідальний виконавець: к.т.н., зав. відділом ТПБ Гелетуха Г.Г.

В рамках виконання проекту було проаналізовано існуючі технології використання біомаси в якості палива на ТЕС, ТЕЦ, когенераційних станціях та визначено переваги і недоліки відповідних технологій, економічні показники для їх впровадження. Розроблено найбільш придатні технічні рішення для використання біомаси і біогазу в існуючих та нових ТЕС, ТЕЦ, когенераційних станціях.

Проаналізовані існуючі схеми логістики та технічного забезпечення поставок деревної та сільськогосподарської біомаси для енергетичних потреб ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станцій на біогазі. На прикладі обраних об’єктів дослідження виконано техніко-економічний аналіз логістики біомаси, а також виробництва теплової та електричної енергії з біомаси в умовах України. Виконано порівняльний техніко-економічний аналіз біоенергетичних проектів та зроблені висновки щодо їх переваг, недоліків, технічних рішень та інвестиційної привабливості.

Визначені екологічні показники енергетичного обладнання та необхідні технічні заходи, що застосовуються для забезпечення нормативних екологічних вимог. Виконаний аналіз доцільності розробки проектів Спільного Впровадження в рамках Кіотського протоколу при реалізації проектів виробництва електричної енергії з біомаси в Україні, отримані питомі екологічні та фінансово-економічні показники. На основі світового досвіду та потенціалу енергетичного використання біомаси в Україні запропонована концепція енергетичного використання біомаси для виробництва електроенергії до 2030 року. Розроблені методичні рекомендації щодо підходів визначення перспективних проектів використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станціях.

 

Основні публікації 

 

  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Дроздова О.И. Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 2 // Промышленная теплотехника. – 2015, т. 37, № 1, с.57-66.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы выращивания и использования энергетических культур в Украине. Часть 1. // Экология предприятия. – 2015, № 1, с. 66-77.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы выращивания и использования энергетических культур в Украине. Часть 2. // Экология предприятия. – 2015, № 2, с. 58-68.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы выращивания и использования энергетических культур в Украине. Часть 3. // Экология предприятия. – 2015, № 3, с. 60-67.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Перспективи розвитку біоенергетики як інструмента заміщення природного газу в Україні // Екологія підприємства. – 2015, № 4, с. 38-51.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Кучерук П.П., Олейник Е.Н., Трибой А.В. Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 1 // Промышленная теплотехника. – 2015, т. 37, № 2, с.68-76.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Кучерук П.П., Олейник Е.Н., Трибой А.В. Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 2 // Промышленная теплотехника. – 2015, т. 37, № 3, с.65-73.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы выращивания и использования энергетических культур в Украине. Часть 1. // Промышленная теплотехника. – 2015, т. 37, № 4, с. 53-60.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы выращивания и использования энергетических культур в Украине. Часть 2. // Промышленная теплотехника. – 2015, т. 37, № 5, с. 58-67.
  1. Клименко В.Н., Ящук А.А. Модернизация тепловых электростанций на базе когенерацонных технологий // Пром. теплотехника – 2014. – т. 36, №3. – с. 73-82.
  1. Гелетуха Г.Г, Железная Т.А. Мировой опыт использования отходов сельского хозяйства для производства энергии // Экология предприятия. – 2014, № 3, с. 56-69.
  1. Гелетуха Г.Г, Железная Т.А. Состояние и перспективы развития биоэнергетических технологий в Украине // Экология предприятия. – 2014, № 4, с. 32-41.
  1. Железная Т.А., Дроздова О.И. Комплексный анализ технологий производства энергии из твердой биомассы в Украине // Теплоэнергетика. – 2014, № 4, с.16-20.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар’єри та шляхи подолання // Біоенергетика. – 2014, № 1 (3), с. 16-19.
  1. Гелетуха Г.Г, Железная Т.А., Дроздова О.И. Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 1. // Экология предприятия. – 2014, № 7, с. 26-39.
  1. Гелетуха Г.Г, Железная Т.А., Дроздова О.И. Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 2 // Экология предприятия. – 2014, № 8, с. 34-46.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в Украине. Часть 1 // Промышленная теплотехника. – 2014, т. 36, № 4, с.36-42.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в Украине. Часть 2 // Промышленная теплотехника. – 2014, т. 36, № 5, с.73-80.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Дроздова О.И. Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 1 // Промышленная теплотехника. – 2014, т. 36, № 6, с.78-88.
  1. Гелетуха Г.Г., Крамар В.Г. Методика попередньої техніко-економічної оцінки та вибору парових турбін для проектів ТЕЦ на біомасі в комунальному теплопостачанні. Частина 1// Пром. теплотехника – 2014. – т. 36, №1. – с. 66-73.
  1. Гелетуха Г.Г., Крамар В.Г. Методика попередньої техніко-економічної оцінки та вибору парових турбін для проектів ТЕЦ на біомасі в комунальному теплопостачанні. Частина 2// Пром. теплотехника – 2014. – т. 36, №2. – с. 78-85.
  1. Гелетуха Г.Г., Жовмір М.М., Желєзна Т.А., Зубенко В.І. Експериментальне дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі // Промислова теплотехніка. – 2013, т. 35, №1, с.87-92.
  1. Куцый Д. В. Пространственное распределение давления и температуры вокруг вертикальной биогазовой скважины // Промышленная теплотехника. – 2013. – т. 35, №1. – с. 99–106.
  1. Кучерук П.П., Матвеев Ю.Б., Ходаковская Т.В., Грабовский Н.Б. Перспективы производства биогаза из смесей навозных отходов животноводства и растительного сырья в Украине // Промышленная теплотехника, 2013, т. 35, №1, с.107-113.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Место биоэнергетики в проекте обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года // Промышленная теплотехника. – 2013, т. 35, № 2, с.64-70.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Комплексний аналіз технологій виробництва енергії з твердої біомаси в Україні. Частина 1. Солома // Промислова теплотехніка. – 2013, т. 35, № 3, с.56-63.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Комплексний аналіз технологій виробництва енергії з твердої біомаси в Україні. Частина 2. Деревина // Промислова теплотехніка. – 2013, т. 35, № 4, с.56-62.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Барьеры для развития биоэнергетики в Украине. Часть 1 // Промышленная теплотехника. – 2013, т. 35, № 4, с.63-71.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Барьеры для развития биоэнергетики в Украине. Часть 2 // Промышленная теплотехника. – 2013, т. 35, № 5, с.43-47.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Олейник Е.Н. Перспективы производства тепловой энергии из биомассы в Украине // Промышленная теплотехника. – 2013, т. 35, № 5, с.48-57.
  1. Куцый Д. В. Экспериментальные исследования скорости образования биогаза на полигоне твердых бытовых отходов // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т. 35, №5. – С. 58–
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Олейник Е.Н., Гелетуха А.И. Перспективы производства электрической энергии из биомассы в Украине // Промышленная теплотехника – 2013, т. 35, № 6, с.67-75.
  1. Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвеев Ю.Б., Куцый Д.В., Гелетуха А.И. Перспективы производства и использования биогаза в Украине // Промышленная теплотехника – 2013, т. 35, № 6, с.76-82.
  1. Георгий Гелетуха Биоэнергетическая история с постскриптумом // “Энергополитика – Нефть и газ”, 2013, №6, с.28-31
  1. Георгій Гелетуха «Біомаса зігріє Україну» на сайті видання «Економічна правда» від 14.06.2013
  1. Георгій Гелетуха «Електрика з біомаси» на сайті видання «Економічна правда» від 21.06.2013
  1. Ю. Матвеев А у нас – биогаз // Энергобизнес – 2013, №33(820) от 20.08.2013
  1. Ильиных Г.В., Слюсарь Н.Н., Вайсман Я.И. Матвеев Ю.Б., Пухнюк А.Ю. Управление метановым потенциалом ТБО путем их предварительной обработки // Экология и промышленность России, – ноябрь 2013 г. – с. 2-6.
  1. Матвеев Ю.Б., Пухнюк А.Ю. Полигоны бытовых отходов: ситуация и перспективы // Твердые бытовые отходы. – 2013. – № 6. –С. 37-42.
  1. Куцый Д. В., Матвеев Ю.Б. Физико-механические свойства отходов в теле полигона ТБО // Твердые бытовые отходы. – 2013. – №10. – С. 14–18.
  1. Железная Т.А., Трибой А.В. Современное состояние и перспективы развития биоэнергетики в странах Европейского Союза // Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера. – 2013, № 2, с.22-28.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Дроздова О.И. Возобновляемые источники энергии в Украине: стимулы и барьеры // Промышленная теплотехника. – 2012, т. 34, №5. – С. 58-63. (ро)
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Аналіз механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з біомаси в Європейському союзі // Промышленная теплотехника. – 2012, т. 34, №3.- С. 67-72.
  1. Желєзна Т.А., Гелетуха Г.Г., Зубенко В.І., Дроздова О.І. Аналіз режимних умов низькотемпературного абляційного піролізу біомаси // Промышленная теплотехника. – 2012, т. 34, №2. – С.67-71.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Комплексний аналіз технологій виробництва енергії з біомаси // Промышленная теплотехника. – 2012, т. 34, №1, с.87-95.
  1. Пухнюк А.Ю., Матвеев Ю.Б., Куцый Д.В. Анализ мирового опыта энергетического использования биогаза на полигонах ТБО // Відновлювальна енергетика. – 2012. – т. 29, №2. – С. 70–77.
  1. Пухнюк А.Ю., Куцый Д.В., Матвеев Ю.Б. Полевые исследования для оценки потенциала образования биогаза на полигонах твердых бытовых отходов Украины // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 105. – С. 482–495.
  1. Гелетуха Г.Г., Матвеев Ю.Б., Кучерук П.П., Ходаковская Т.В., Гелетуха А.И. Анализ необходимости применения в Украине «зеленого» тарифа на электроэнергию, вырабатываемую из биогаза // Промышленная теплотехника, 2012, Т.34, №4, – С.67-74.
  1. Жовмир Н.М. Анализ нормативных требований к эмиссии загрязняющих веществ при сжигании биомассы // Промышленная теплотехника. – 2012, т. 34, №1. – С. 77-86.
  1. Клименко В.Н. Комбинированные энергетические установки на базе конденсационных паровых турбин и тепловых насосов // Промышленная теплотехника. – 2012, т. 34, №3. – С. 44-51.
  1. Клименко В.Н., Мазур А.И., Сигал А.И. Когенерационные системы с тепловыми двигателями: Справочное пособие в 3-х частях. Часть 2: Газотурбинные когенерационные технологии. К.: “Алкон”, 2011.-793с.
  1. Енергетичний потенціал біомаси в Україні / [Лакида П.І., Гелетуха Г.Г., Василишин Р.Д., та ін.], відповід. наук. ред. д.с.-г.н., проф. П.І. Лакида; Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства НУБіП України. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 28 с.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Жовмір М.М., Матвєєв Ю.Б., Дроздова О.І. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Частина 2. Енергетичні культури, рідкі біопалива, біогаз // Промислова теплотехніка. – 2011, т. 33, № 1, с.57-64.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І., Гелетуха Г.І. Аналіз розвитку секторів біоенергетики в Європейському Союзі // Промислова теплотехніка. – 2011, т. 33, № 2, с.71-77.
  1. Желєзна Т.А., Гелетуха Г.Г., Дроздова О.І. Дослідження технологій абляційного піролізу біомаси // Промислова теплотехніка. – 2011, т. 33, № 3, с.51-57.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Аналіз механізмів стимулювання розвитку «зеленої» електроенергетики в Європейському Союзі // Промислова теплотехніка. – 2011, т. 33, № 5, с.35-41.
  1. Гелетуха Г.Г., Жовмір М.М., Олійник Є.М., Радченко С.В. Біомаса як паливна сировина // Промышленная теплотехника. – 2011-, т. 33, №5. – С. 76-84
  1. Куцый Д.В., Матвеев Ю.Б., Пухнюк А.Ю. Тенденции развития технологий энергетической утилизации биогаза с производством электроэнергии на полигонах ТБО // Промышленная теплотехника. – 2011. – т. 33, №6. – С. 66–74.
  1. Ходаківська Т.В., Кучерук П.П. Інтенсифікація процесу анаеробного зброджування шляхом попередньої термічної обробки субстратів // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33, №8. – С. 184-187.
  1. Клименко В.Н. Некоторые особенности применения парокомпрессионных тепловых насосов для утилизации сбросной теплоты отопительных котлов // Промислова теплотехніка. – 2011. – Т. 33, №5. – С. 42-48
  1. Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Ходаківська Т.В. Перспективи виробництва біогазу в Україні // Відновлювана енергетика. – 2011, №3 (26), с. 73-77
  1. Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Ходаківська Т.В., Гелетуха Г.Г. Дослідження ефективності сумісного зброджування гною свиней та силосу кукурудзи// Механізація, екологізація і конвертація біосировини в тваринництві. – 2011,   №1(8) – с. 92-100.
  1. Куцый Д.В., Матвеев Ю.Б., Пухнюк А.Ю. Анализ мирового опыта энергетического использования биогаза на полигонах ТБО // Відновлювальна енергетика. – 2011.
  1. Гелетуха Г.Г., Матвеев Ю.Б. Энергетическое использование ТБО как средство решения проблемы управления отходами в Украине// Альтернативное топливо. №1-2 (41-42), Январь-Февраль 2011
  1. Матвеев Ю.Б Энергетическое использование твердых бытовых отходов // Твердые бытовые отходы, №4, 2011
  1. Матвеев Ю.Б., Гелетуха Г.Г . Энергетическое использование ТБО как одно из средств решения проблемы управления отходами в Украине / в Сб. «Энергия из отходов», ПАО «Киевэнерго», ОГ Совет старейших энергетиков Украины, Институт угольных энерготехнологий НАН Украины, Киев, 2011.
  1. Новітні технології біоенергоконверсії: Монографія / Я.Б.Блюм, Г.Г.Гелетуха, І.П.Григорюк, В.О.Дубровін, А.І.Ємець, Г.М.Забарний, Г.М.Калетнік, М.Д.Мельничук, В.Г.Мироненко, Д.Б.Рахметов, С.П.Циганков – К.: «Аграр Медіа Груп», 2010. – 326 с.
  1. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Приняли, но не то // Альтернативное топливо, № 3 (31), март 2010 г., с. 26-28.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Частина 1 // Промислова теплотехніка. – 2010, т. 32, № 3, с.73-79.
  1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Частина 2 // Промислова теплотехніка. – 2010, т. 32, № 4, с.94-100.
  1. Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, М.М. Жовмір, Ю.Б. Матвєєв. Енергетичний потенціал біомаси в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України – К., 2010. – Вип. 153, с. 36-41.
  1. Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України – К., 2010. – Вип. 153, с. 42-47.
  1. Гелетуха Г.Г., Жовмір М.М., Олійник Є.М., Радченко С.В. Особливості теплотехнічних випробувань водогрійних котлів з періодичним спалюванням цілих тюків соломи // Промышленная теплотехника. – 2010-, т. 32, №6. – С. 45-51.
  1. Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Ходаківська Т.В. Дослідження ефективності метаногенезу при анаеробному зброджуванні гною ВРХ з рослинними рештками // Відновлювана енергетика, 2010, №1(20). – С.83-89.
  1. Олійник Є.М., Чаплигін С.М. Водогрійні котли з періодичним спалюванням цілих тюків соломи // Науковий вісник Національного аграрного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред) та ін. – Київ, 2010, вип. 153 – С. 75 – 82.
  1. Жовмир Н.М., КрамарВ.Г., Зубенко В.И., Чаплыгин С.М. Топливные свойства пожнивных остатков кукурузы // Промышленная теплотехника. – 2009, – т. 31, №5. – С. 76-80.
  1. Жовмир Н.М. Экономия топлива при тепловой изоляции здания с переходом к применению конденсационных отопительных котлов // Промышленная теплотехника. – 2009. – т. 31, №3. – С. 84-90.
  1. Жовмир Н.М. Использование низкопотенциаль¬ной теплоты в активной теплоизоляции зданий // Промышленная теплотехника. – 2009, т. 31, №5. – С. 62- 68.
  1. Баштовой А. И. Перспективы использования соломосжигающего оборудования в сельских отопительных котельных Украины // Промышленная теплотехника. – 2009, – т. 31, № 4. – С. 94-97.
  1. Жовмір М.М. Тепловий баланс та температурні рівні скидної теплоти газопоршневих двигунів внутрішнього згорання / Промышленная теплотехника. – 2008, т. 30, №1. – С. 50-59.
  1. Жовмір М.М. Утилізація низькотемпературної теплоти продуктів згорання палив за допомогою теплових насосів / Промышленная теплотехника. – 2008, т. 30, №2. – С. 90- 98.
  1. Баштовой А.И., Жовмир Н.М., Радченко С.В., Чаплыгин С.М. Использование соломы для производства тепловой энергии в отопительных котельных Донецкой области / Промышленная теплотехника. – 2008, т. 30, №3. – С. 54- 59.
  1. Жовмір М.М. Низкотемпературные режимы систем отопления как предпосылка эффективного применения конденсационных котлов и тепловых насосов / Промышленная теплотехника. – 2008, т. 30, №5. – С. 62- 68.
  1. Т. Желєзна, О. Морозова. Гранули з біомаси для енергетики // Зелена енергетика. – 2008. – N 1 (29), с. 6-7.
  1. Железная Т.А., Морозова А.В. Энергетические культуры как эффективный источник возобновляемой энергии // Промышленная теплотехника. – 2008, т. 30, N 3, с. 60-67.
  1. Олейник Е., Европейский опыт использования древесины для теплоснабжения// Коммунальное хазяйство. -2008. -№2(10). –с.30-33.
  1. Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б. Перспективи розвитку біогазових технологій // Винахідник та раціоналізатор. – 2008. – №1
  1. Матвєєв Ю.Б., Кучерук П.П. Біогаз як засіб енергетичної незалежності // «Зелена енергетика». – 2008. – №1(29). – с. 19-22
 1. Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Кужель Л.М. Когенераційні технології утилізації біогазу станцій анаеробного зброджування сільськогосподарських відходів // Промышленная теплотехника, 2009, т.31, №4. – стр. 98-104.
replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality rolex datejust replica 18k stamped fake diamond rolex
返回顶部