ВІДДІЛ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ (ТДС)

Від моменту створення відділу до 2020 року беззмінним завідувачем відділом був академік НАН України, почесний директор Інституту Анатолій Андрійович Долінський є вченим у галузі теплоенергетики, тепломасообміну і теплотехнологій, організатор науки, заслужений діяч науки і техніки України (1991), тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984, 1997, 2004).

А.А.Долінський очолює Національний комітет України з тепломасообміну, Міжнародний комітет країн СНД з проблем сушіння, Наукову раду підтримки і розвитку промислової та муніципальної енергетики при Міністерстві освіти і науки України.

 

З 2020 року завідувачем відділу є д-р техн. наук, с.н.с. Ободович Олександр Миколайович. Результати наукової діяльності Ободовича О.М. відображені в понад 180 працях, з яких 36 авторських свідоцтвах та патентах, 3 монографіях. Ободовичем О.М. підготовано 3 кандидати технічних наук, його розробки впроваджені більш ніж на 25 підприємствах України. Розробки Ободовича О.М. знаходяться на виставках Національної академії наук України та виставках інших профільних напрямків. У 2010 та 2011 роках Ободовича О.М. був обрано членом-кореспондентом Академії технологічних наук України та членом-кореспондентом Академії будівництва. Він є членом спеціалізованої вченої ради по захисту наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук Національного університету харчових технологій. У 2018 р. Вченою радою Інституту технічної теплофізики НАН України Ободовича О.М. було висунуто для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю “Екологія енергетики”. Декілька років Ободович О.М. є головою державної атестаційної комісії у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Національному університеті харчових технологій. Є членом редакційної колегії фахових журналів “Кераміка: Наука і життя ” та   “Biotechnologia  Acta ”.

ЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ НАН УКРАЇНИ

Лабораторія “Теплофізики імпульсних процесів в дисперсних системах” відділу ТДС

Зав. лабораторії д.т.н., ст.н.с. Ободович Олександр Миколайович, тел.: +38 044 424 31 85

Лабораторія гігротермічних процесів (ГТП) відділу тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

Зав. лабораторії к.т.н. Переяславцева Олена Олександрівна, тел.: +38 044 424 96 40

Лабораторія теплофізичних основ ДІВЕ

Зав. лабораторії к.т.н. Целень Богдан Ярославович, тел.: +38 044 424 14 96

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部