ВІДДІЛ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ (ТДС)

Від моменту створення відділу до 2020 року беззмінним завідувачем відділом був академік НАН України, почесний директор Інституту Анатолій Андрійович Долінський. Вчений у галузі теплоенергетики, тепломасообміну і теплотехнологій, заслужений діяч науки і техніки України (1991), тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984, 1997, 2004).

А.А.Долінський очолював Національний комітет України з тепломасообміну, Міжнародний комітет країн СНД з проблем сушіння, Наукову раду підтримки і розвитку промислової та муніципальної енергетики при Міністерстві освіти і науки України.

З 2020 року завідувачем відділу є д-р техн. наук, професор Ободович Олександр Миколайович. 

О.М.Ободович  – спеціаліст у галузі екології енергетики та навколишнього середовища, теплофізики, енергозбереження, проводить фундаментальні дослідження по вивченню сукупного впливу гідродинамічних, термічних та енергетичних факторів на інтенсивність різноманітних нестаціонарних процесів.

О.М.Ободовичем  розроблено наукові засади створення нового енерго-та ресурсозберігаючого тепломасообмінного обладнання і технології водопідготовки, очищення побутових і промислових стоків ТЕС, переробки сільськогосподарської сировини. Він є представником наукової школи академіка НАН України А.А. Долінського з розробки нетрадиційних методів інтенсифікації тепломасообмінних процесів шляхом дискретно-імпульсного введення енергії.

Результати наукової діяльності О.М.Ободовича  відображені в понад 250 працях, з яких 50 авторських свідоцтв та патентів, 7 монографіях.

О.М.Ободовичем  підготовано 3 кандидати технічних наук, його розробки впроваджені більш ніж на 35 підприємствах України.

Розробки Ободовича О.М. знаходяться на виставках Національної академії наук України та виставках інших профільних напрямків.

У 2010 та 2011 роках О.М.Ободовича  обрано член-кореспондентом Академії технологічних наук України та членом-кореспондентом Академії будівництва.

Він є членом спеціалізованої вченої ради по захисту наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук Національного університету харчових технологій.

О.М.Ободович  є головою державної атестаційної комісії у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Національному університеті харчових технологій. Є членом редакційної колегії фахових журналів “Кераміка: Наука і життя” та “Biotechnologia Acta”. У 2022 році отримав звання професора та став найкращим винахідником року НАН України, нагороджений медаллю НАН України ” За професійні здобутки”.

ЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ НАН УКРАЇНИ

Лабораторія “Теплофізики імпульсних процесів в дисперсних системах” відділу ТДС

Зав. лабораторії д.т.н., ст.н.с. Ободович Олександр Миколайович, тел.: +38 044 424 31 85

Лабораторія гігротермічних процесів (ГТП) відділу тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

Зав. лабораторії докт. техн. наук Чалаєв Джамалутдін Муршидович: +38 044 424 96 40

Лабораторія теплофізичних основ ДІВЕ

Зав. лабораторії к.т.н. Целень Богдан Ярославович, тел.: +38 044 424 14 96

 

返回顶部