ВІДДІЛ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ (ТДС)

Завідувач відділом – академік НАН України, почесний директор Інституту Анатолій Андрійович Долінський є вченим у галузі теплоенергетики, тепломасообміну і теплотехнологій, організатор науки, заслужений діяч науки і техніки України (1991), тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984, 1997, 2004).

Очолюючи інститут, А.А. Долінський зберіг традиційні наукові школи і водночас адаптував структуру і тематику установи до ринкових умов. Він активно використовує ринкові методи роботи і форми управління, приділяє велику увагу менеджменту, маркетингу, інвестиційній та інноваційній діяльності. За участю інституту створені та діють спільні підприємства у В’єтнамі, спільні науково-технічні центри у США, Китаї. Цьому вирішальною мірою сприяли цілеспрямованість вченого та великий досвід впровадження нових наукових ідей у виробництво, його наполегливість у досягненні поставленої мети, оперативність у розв’язанні науково-виробничих проблем. Тематика інституту відповідає пріоритетним напрямам розвитку держави, завдяки чому щороку впроваджується кілька десятків одиниць технологій та обладнання. За ініціативою А. А. Долінського функціонує і постійно поповнюється експонатами виставка інституту «Енергоресурсозбереження». Роботи інституту регулярно експонуються на українських та міжнародних виставках, чимало з них відзначено нагородами. Найкращі розробки інституту впроваджені в Росії, Іспанії, Чехії, Індії, В’єтнамі, Аргентині, Болгарії, а наукові зв’язки підтримуються з США, Англією, Польщею, Китаєм, Росією та іншими країнами.

А.А. Долінський – один з ініціаторів створення демонстраційних зон високої енергоефективності в Україні, а саме – демзони «Південна» у м. Запоріжжі з використання когенераційних технологій. Цю ідею вчений намагається реалізувати і в Києві. Він всіляко підтримує розвиток теплотехнологій, спрямованих на використання теплоти відхідних газів, альтернативних джерел енергії, систем та приладів для контролю та оптимізації процесів в енергогенеруючих та енергоспоживаючих об’єктах.

У галузі сушіння під керівництвом і за безпосередньою участю А.А. Долінського розроблено та впроваджено значну кількість сучасних енергоресурсозберігаючих технологій та одиниць обладнання. Він запропонував і науково обґрунтував принципово новий метод інтенсифікації процесів тепломасообміну при дискретно-імпульсній трансформації енергії, започаткував в Україні науковий напрям з розробки нанотехнологій на базі ідей, народжених в інституті, зробив значний внесок у розвиток теорії процесів переносу теплоти і речовини у дисперсних газорідинних середовищах та розробив методи його розрахунку.

Протягом багатьох років А.А. Долінський – головний редактор наукового журналу «Промышленная теплотехника», англомовний варіант якого «Industrial Heat Engineering» перевидається у США. Він – член редколегії науково-прикладного журналу «Відновлювана енергетика» та редакційних рад міжнародних журналів «Проблемы машиностроения» (Україна), «International Journal of Heat and Masstransfer» (США), «Drying Technology Journal» (Канада), «Инженерно-физического журнала» (Білорусія) тощо.

Анатолій Андрійович – автор більше 500 наукових праць, у тому числі 10 монографій і понад 190 винаходів на патенти. Створив наукову школу, серед його учнів – десятки докторів та кандидатів наук. Велику увагу приділяє вчений підготовці майбутньої зміни. Він – голова спеціалізованих наукових рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

А.А.Долінський очолює Національний комітет України з тепломасообміну, Міжнародний комітет країн СНД з проблем сушіння, Наукову раду підтримки і розвитку промислової та муніципальної енергетики при Міністерстві освіти і науки України.

Лабораторія тепломасообміну в багатокомпонентних дисперсних системах відділу тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

Лабораторія “Теплофізики імпульсних процесів в дисперсних системах” відділу ТДС

Лабораторія гігротермічних процесів (ГТП) відділу тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

Лабораторія теплофізичних основ ДІВЕ

返回顶部