ЛАБОРАТОРІЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ОСНОВ ДІВЕ

 КОНТАКТИ

03164, Київ, вул. Булаховського, 2, корпус 2

тел.: (044) 424 13 06; (044) 424 14 96

факс.: (044) 424 13 06

e-mail: ittf_tds@ukr.net

ІСТОРІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія теплофізичних основ ДІВЕ створена в 1978 році в складі відділу розпилювальних тепломасообмінних пристроїв перейменованого згодом у відділ тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС) під керівництвом академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки, тричі лауреата Державної премії України Анатолія Андрійовича Долінського. З 2020 року завідуючим відділом є д-р техн. наук, проф. Ободович Олександр Миколайович.

До 2015 року лабораторією керувала доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, двічі лауреат Державної премії Юлія Олександрівна Шурчкова, з квітня 2015 року – провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук Аліна Василівна Коник. З січня 2020 року лабораторією керує провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук Богдан Ярославович Целень.

Основним напрямком діяльності лабораторії є теоретичні та експериментальні дослідження тепломасообмінних та гідродинамічних процесів в багатокомпонентних рідких середовищах, на базі яких створено новий науковий напрям дисперсно-імпульсне введення енергії в гетерогенні середовища (ДІВЕ) у витоків якого стояв колектив лабораторії.

На базі теоретичних і експериментальних досліджень співробітниками лабораторії розроблено понад 20 принципово нових технологій і типів обладнання для медичної, харчової, фармацевтичної, мікробіологічної, кабельної промисловості, сільського господарства, які впроваджені більш ніж на 600 промислових об’єктах та представлені на численних виставках, нагороджені золотими, срібними, бронзовими медалями ВДНГ СРСР, Золотою медаллю Лейпцігського ярмарку, двічі удостоєні Державної премії України.

Співробітниками лабораторії захищено 9 кандидатських і 1 докторська дисертація.

В даний час в лабораторії працюють 13 співробітників, в тому числі 2 доктори технічних наук і 8 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

Детальніше >>>

 1. Розробка і дослідження механізмів ДІВЕ на основі процесів адіабатного закипання, високочастотних гідродинамічних коливань (ВЧГДК), кавітації.
 2. Розробка технологій і устаткування на базі механізмів ДІВЕ для різних галузей промисловості.
 3. Впровадження розроблених технологій і обладнання.  ]

НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМІ ПРОЕКТИ, ВИКОНАНІ У ЛАБОРАТОРІЇ 

Детальніше >>>

Теоретичні і експериментальні дослідження тепломасообміну в технологічних процесах з використанням методу  дискретно- імпульсного введення  енергії (ДІВЕ)(тема 1.7.1.860. 2016 – 2019 рр.). Керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальні виконавці – к.т.н. А.В. Коник, д.т.н. Г.К. Іваницький

Дослідження мікромасштабних теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах при впливі механізмів ДІВЕ з метою розробки нових технологій і продуктів (тема 1.7.1.840. 2012 – 2016 рр.). Керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Розробка способів інтенсифікації процесів гідратації, гідролізу і екстракції на основі використання механізмів ДІВЕ (тема 1.7.1.852. 2014 р.). Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Дослідження тепломасообміну при дискретно-імпульсному введенні енергії в гетерогенні системи з метою розробки нанотехнологій і їх реалізації (тема 1.7.1.712. 2011 р.). Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Дослідження впливу ефектів ДІВЕ на водопідготовку в виробництві відновлених харчових продуктів, медпрепаратів, водно-спиртових сумішей (тема 1.7.1.812. 2011 р.). Науковий керівник – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Розробка, виготовлення та випробування дослідно-промислового зразка апарата для обробки води і водно-спиртових сумішей (тема 1.7.1.41. 2009 р.). Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Вивчення теплофізичних і гідродинамічних основ дискретно-імпульсного введення енергії з метою створення нанотехнологічних процесів (тема 1.7.1.618. 2008 р.). Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Розробка, виготовлення та випробування дослідно-промислового зразка апарата для обробки молока продуктивністю 10-20 т / год (тема 1.7.1.42. 2008 р.). Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Дослідження теплофізичних і гідродинамічних методів впливу на воду і біологічні структури термолабільних рідин та паст. Робота виконувалася відповідно до Постанови Президії НАН України № 101 від 11.04.2007 р та розпорядження Президії НАН України № 265 від 19.04.2007 р Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Розробка нових технологій диспергування, перемішування і обробки рідких дисперсних середовищ з використанням фізичних механізмів ДІВЕ (тема 1.7.1.622. 2005 р.). Науковий керівник – академік НАН України А.А.Долінський, відповідальний виконавець – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Дослідження процесів диспергування, термообробки і перемішування багатокомпонентних систем і розробка технологій отримання композицій на соєвій основі (тема 1.7.1.623. 2005 р.). Науковий керівник – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Теплофізичні основи методу дискретно-імпульсного введення енергії (тема 1.7.1.587. 2002 р.). Науковий керівник – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Дослідження гідродинаміки і процесів диспергування під час течії багатокомпонентних рідких сумішей в зоні малих перегрівів та вивчення фізико-хімічних властивостей специфічних явищ під час впливу на термолабільні системи механізмів ДІВЕ (1999 р.) Науковий керівник – д.т.н. Ю.А.Шурчкова.

Розробка наукових основ дискретно-імпульсного введення енергії та створення нових технологій змішування, емульгування і стерилізації рідких дисперсних систем (реєстраційний № 0193/004494 1993 р.). Науковий керівник – А.А.Долінський, відповідальний виконавець – Ю.А.Шурчкова.

Розробка технології та обладнання для гомогенізації молока. Робота виконувалася згідно з Постановою РМ УРСР № 250 від 11.07.1985 р.; Програми РН 35.10; Постановою Держплану УРСР № 88 від 29.12.1985 р.; Постановою ДКНТ СРСР №221 від 05.04.1989 р. Науковий керівник – А.А.Долінський, відповідальний виконавець – Ю.А.Шурчкова. Робота удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки.

Розробити технологію і створити пристрій для емульгування замінників цільного молока продуктивністю 12 т/зміну готового продукту. Тема РН 39.10.10. 1980 – 1985 рр. Робота виконувалася відповідно до Рішення Держплану СРСР від 31 травня 1982 № ПА – 206/41-284 та Постанови Ради Міністрів УРСР № 125 від 17.03.1983 р. Науковий керівник – Ю.А.Шурчкова. Робота удостоєна Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Розробка технології та обладнання для виробництва стерильних емульсій для медичної промисловості. Робота виконувалася за розпорядженням Міністерства медичної промисловості СРСР. 1973 – 1975 рр. Науковий керівник А.А.Долінський, відповідальний виконавець – Ю.А.Шурчкова.

Розробка методу інтенсифікації процесу рідинної екстракції з швидкопротікаючою реакцією при концентруванні водно-бутанольних розчинів пеніциліну. Робота виконувалася згідно з Постановою ДКНТ СРСР №23 від 30.01.1968 р; тема 0.74.303а, 1968-1973г. Науковий керівник – А.А.Долінський, відповідальний виконавець – Ю.А. Шурчкова.

Дослідження фізичних механізмів енергетичного впливу методу ДІВЕ на водні гетерогенні системи для використання в харчовій промисловості та енергетиці. – Розділ 2 звіту про НДР з фундаментальних досліджень за програмно-цільовою тематикою 1.7.1.881 «Дослідження процесів трансформації енергії в рідких гетерогенних системах при використанні методу дискретно-імпульсного введення енергії» (строки виконання 2017 – 2021 рр.). Керівник – академік НАН України А.А. Долінський, відповідальні виконавці – к.т.н. Б.Я. Целень, д.т.н. І.О. Дубовкіна. № держреєстрації 0117U000949.

Проведення досліджень фізико-хімічних властивостей теплоакумулюючих матеріалів – як співвиконавці науково-технічної роботи за державним замовленням «Розроблення системи зберігання та мобільного транспортування теплової енергії» за договором з Міністерством освіти і науки України № ДЗ/80-2019. Науковий керівник проекту – зав. лабораторії процесів та технологій теплозабезпечення, к.т.н. В.Г. Демченко. № держреєстрації 0119U103145.

Науково-технічна робота за державним замовленням «Розроблення двокамерної установки для безреагентної нейтралізації кислих конденсатів продуктів згоряння газу в опалювальних та промислових котельнях» за договором з Міністерством освіти і науки України від 30 жовтня 2015 р. № ДЗ/52-2015. Науковий керівник проекту академік НАН України А.А. Долінський, відповідальний виконавець к.т.н. Б.Я. Целень. № держреєстрації 0115U005525.

Науково-технічна робота за державним замовленням «Розроблення і впровадження дослідного зразка установки нейтралізації конденсату продуктів згорання природного газу» за договором з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України від 31 жовтня 2013 р. № ДЗ/456-2013. Науковий керівник проекту академік НАН України А.А. Долінський, відповідальний виконавець д.т.н. Ю.О. Шурчкова. № держреєстрації 0113U006201.

НОВІТНІ РОЗРОБКИ 

Детальніше >>>

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЕЗРЕАГЕНТНОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Розроблена технологія та обладнання для безреагентної нейтралізації кислого конденсату продуктів згоряння природного газу, призначені для роботи в комплексі з установкою глибокої утилізації теплоти димових газів (економайзером глибокого охолодження) газових котлів.

Обладнання працює в безперервному режимі і повністю автоматизоване.

Реалізація режиму глибокої утилізації теплоти димових газів в комплексі з обладнанням для безреагентної нейтралізації кислого конденсату дозволить скоротити потреби в використанні прісної води для підживлення котлів за рахунок її заміщення нейтралізованим конденсатом, знизити навантаження на оточуюче середовище за рахунок відсутності стоків.

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВОДНО-СПИРТОВОЇ СУМІШІ

Розроблено нову технологію отримання водно-спиртових сумішей (розчинів), яка включає попередню обробку води шляхом впливу високочастотних гідродинамічних коливань (ВЧГДК) з подальшим змішуванням зі спиртом, також в режимі ВЧГДК. В рамках проекту виконано експериментальні дослідження та моделювання процесу гідратації молекул етанолу молекулами води, що дозволило визначити основні параметри процесу отримання водно-спиртової суміші. Запропоновано технологічну схему та обладнання для реалізації технології. Технологія і обладнання пройшли промислову перевірку і реалізовані на одному з підприємств лікеро-горілчаної промисловості.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ЕКСТРАКТІВ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Розроблено і створено дослідно-промисловий зразок кавітаційного реактора пульсаційного типу для отримання різноманітних екстрактів із рослинної сировини, дія якого базується на використанні ефектів гідравлічного удару.

Обладнання, під час екстрагування рослинної сировини, дозволяє отримувати максимальний вихід цільових компонентів, а також дає можливість суттєво інтенсифікувати процеси диспергування, гомогенізації та перемішування, порівняно, з використовуваним на сьогоднішній день промисловим обладнанням.

Дане обладнання дозволяє отримувати екстракти з будь-якого виду рослинної сировини, відкриває можливості його широкого застосування в різних галузях харчової, лікеро-горілчаної, медичної промисловості, косметології та АПК:

– в фармацевтичній промисловості при виробництві різних лікарських настоянок, БАДів;

– в косметології – для виробництва кремів, гелів, шампунів на основі екстрактів з рослинної сировини;

– в харчовій промисловості – для профілактичних натуральних концентратів-добавок;

– в лікеро-горілчаній промисловості – для отримання трав’яних настоянок-основ або натуральних присмаків, які можуть використовуватись під час виробництва сортової горілки або коньяків.

Для хімічної промисловості нами вже відпрацьовані режимні параметри ведення процесу екстрагування гумінових речовин з торфу низинного типу в залежності від необхідної продуктивності з можливістю подальшого застосування в АПК.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ПРОЕКТІВ

Проекти лабораторії теплофізичних основ ДІВЕ відділу ТДС виконані в рамках наукового напрямку дискретно-імпульсного введення енергії в гетерогенні середовища (ДІВЕ). Принцип ДІВЕ визначає шляхи прямого перетворення енергії яка безперервно вводиться в апарат в короткочасні імпульси високої потужності, дискретно розподілені в робочому обсязі. На основі проведених фундаментальних і прикладних досліджень розроблені ряд механізмів ДІВЕ і принципово нові технології для різних галузей промисловості.

ТЕРМОВАКУУМНИХ ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ РІДИН

Технологія побудована на механізмах ДІВЕ. В ній використовуються процеси адіабатного закипання і кавітації при різких перепадах тиску в поєднанні з нагріванням і охолодженням потоку рідини. Технологія дозволяє отримувати ряд нових ефектів у зв’язку зі зміною властивостей оброблюваних рідин.

Принципова схема термовакуумної технології обробки рідин

  КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕНЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ В УМОВАХ ОБРОБКИ ДІВЕ

Досліджено властивості води при обробці по термовакуумній технології та під час впливу високочастотних гідродинамічних коливань. Вода розглянута як субстанція, існуюча в природі з властивими їй домішками і включеннями.

В результаті досліджень встановлено наступне:

– змінюється ряд фізичних і теплофізичних параметрів води: електропровідність, гальванічний струм, питома теплота пароутворення, кінематична в’язкість;

– змінюється хімічний склад домішок первинної води, зменшується загальна жорсткість, загальна лужність, масова концентрація гідрокарбонатів. Змінюється мікроструктура і фракційний склад домішок, підвищується дисперсність і структура;

– найбільш істотно змінюється величина водневого показника (рН). В експериментах вона досягала значень 9-9,2 при початковому значенні 6,8-7;

– принциповим досягненням є те, що стан підвищеного рН зберігається тривалий час протягом декількох років. Отримані результати покладені в основу ряду технологій, спрямованих на створення продуктів з новими якостями і на рішення деяких екологічних проблем.

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЕЗРЕАГЕНТНОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

При розробці технології безреагентної нейтралізації кислих розчинів використано властивість води підвищувати водневий показник (рН) в умовах обробки ДІВЕ. Для реалізації технології розроблено спеціальне обладнання, яке призначене для роботи в схемі котлоагрегату в поєднанні з утилізатором конденсаційного типу для нейтралізації кислого конденсату, який утворюється при згорянні природного газу в котлі в режимі глибокого охолодження відхідних газів. Устаткування забезпечує безреагентний спосіб нейтралізації.

Розроблено два типи установок різної продуктивності, які можуть бути використані з котлами середньої потужності, з одним або декількома (до трьох). Вони працюють в безперервному режимі і забезпечені системою автоматики, яка контролює рівень рН, продуктивність, температуру і тиск.

Використання конденсаційного режиму охолодження відхідних димових газів в поєднанні з безреагентною нейтралізацією конденсату дозволяє знизити негативне навантаження на навколишнє середовище, підвищити ККД котла, скоротити витрату газу і споживання природної води.

 

11-18 11-9
Технічні характеристики
Продуктивність, т/год – до 600

Споживана електроенергія, кВт/год – 3,75

Питоме енергспоживання на 1 т нейтра-лізованого конденсату – кВт/год – 6,25

Габарити, мм – 750х880х1420

Продуктивність, т/год – до 1200

Споживана електроенергія, кВт/год – 3,75

Питоме енергспоживання на 1 т нейтра-лізованого конденсату – кВт/год – 3,12

Габарити, мм – 750х800х1100

  ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «РОЗРОБКА, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА АПАРАТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ВОДИ І ВОДНО-СПИРТОВОЇ СУМІШІ ПРОДУКТИВНІСТЮ 1 Т/ГОД»

Розроблена нова технологія отримання водно-спиртових сумішей (розчинів), яка включає попередню обробку води шляхом впливу високочастотних гідродинамічних коливань (ВЧГДК) з подальшим змішуванням зі спиртом також в режимі ВЧГДК. Така обробка забезпечує отримання «структурованої» води з поліпшеними органолептичними властивостями і водно-спиртову суміш з підвищеним ступенем гідратації. В рамках проекту виконано експериментальні дослідження та моделювання процесу гідратації молекул етанолу молекулами води, що дозволило визначити основні параметри процесу отримання водно-спиртової суміші у виробництві горілки. Запропоновані технологічна схема та обладнання для реалізації технології, які мають ряд техніко-економічних переваг: підвищення якості готового продукту, можливість збільшення продуктивності, ведення процесу в безперервному режимі і скорочення кількості великогабаритного устаткування, забезпечення герметичності ведення процесу.

Технологія і обладнання пройшли промислову перевірку і реалізовані на одному з підприємств лікеро-горілчаної промисловості.

 22-1  22-2  22-3
Механізм утворення водневих зв’язків між молекулами спирту і води Молекула спирту, гідратована молекулами води Утворення клатрата
 22-4

 

 ПРОЕКТИ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

КОМПЛЕКС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛОКА В УМОВАХ ОБРОБКИ ДІВЕ

Проводилися дослідження впливу механізмів ДІВЕ на фізико-хімічні, хіміко-біологічні, структурні, мікробіологічні та органолептичні властивості молока. Досліджувалися зміни властивостей молока при обробці термовакуумною технологією. Принцип роботи технології полягає в багаторазовому вакуумуванні потоку молока при певному температурному режимі.

Вперше в світовій практиці встановлено, що після обробки термовакуумною технологією, екологічно чистим способом, без використання будь-яких реагентів знижується кислотність молока на 1-4 ° Т і сповільнюється темп наростання кислотності в процесі зберігання, підвищується термостійкість на 1-3 групи; знижується рівень утворення агрегатів жирових кульок. В процесі обробки відбувається м’яка гомогенізація, глибока дегазація і дезодорація, часткове пригнічення мікрофлори. В цілому ці явища призводять до суттєвого підвищення якості сировини та готових продуктів.

Отримані результати покладені в основу ряду технологій для молочної промисловості.

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ МОЛОКА

В молочній промисловості традиційно актуальним є питання підвищення якості сировини і готової продукції. Відповідно до ряду Постанов державних органів УРСР і СРСР в ІТТФ НАН України були розроблені технологія та обладнання для обробки молока чотирьох модифікацій. На трьох машинобудівних заводах було організовано серійне виробництво цих апаратів. Впровадження цієї розробки дозволило збільшити термін зберігання питного молока до 14 діб, підвищити його якість за рахунок дезодорації, зниження кислотності, підвищення термостійкості, м’якій гомогенізації, пригніченню мікрофлори.

Комплекс робіт з дослідження властивостей молока, створення обладнання для його обробки та впровадження на підприємствах молочної промисловості удостоєний Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Розроблена нормативно-технічна документація:

ТУ 88 УСРСР 066.002-89 «Гомогенізатор вакуумний Вг-5»

ТУ У 15.5-05417118.023-2002 «Молоко коров’яче».

Технологія і обладнання для виробництва молока з подовженим терміном зберігання впроваджені більш, ніж на 50 підприємствах молочної промисловості України, Болгарії, Росії, в тому числі на молочних заводах Києва, Львова, Тернополя, Сімферополя, Сум, Донецька та ін.

 11-10  22-5  22-6
Апарат для обробки молока ВГ-5
продуктивністю 5 т/г
Апарат для обробки молока ВГ-10 продуктивністю 10 т/г Апарат для обробки молока ВГ-15 продуктивністю 15 т/ч

 

Технічні характеристики:

Продуктивність, т/год – 5?15

Встановлена потужність, кВт – 27,0-37,5

Маса, кг – 800-1100

Габарити (максимальні), – 2200х1800х1700

22-7

Серійне виготовлення апаратів ВГ

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВАКУУМНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА У ВИРОБНИЦТВІ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ, СМЕТАНИ ТА ЙОГУРТІВ

Апарати типу ВГ-5 продовжують широко застосовуватися в виробництві кисломолочних продуктів з метою поліпшення якості та скорочення енерговитрат. Якість продукції підвищується за рахунок глибокої дезодорації сировини, пригнічення сторонньої мікрофлори, м’якої гомогенізації. Енерговитрати знижуються в порівнянні з використанням клапанних гомогенізаторів в 3 рази (8 кВт на 1 т продукту при клапанній гомогенізації проти 2,5 кВт на 1 т продукту при вакуумній гомогенізації). За цією технологією виробляли кефір, ряжанку, кисломолочний продукт «Наріне».

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВАКУУМНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ В ВИРОБНИЦТВІ ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ

Технологія і апарат типу ВГ-10 впроваджені на низці молочних комбінатів, які виробляють молочні консерви. Їх реалізація дозволила підвищити якість продукції, знизити відкладення жиру і збільшити термін зберігання.

Розроблена нормативно-технічна документація:

ТУ У 15.5-05417118.031-2004 «Продукти молочні згущені з цукром рекомбіновані».

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОЧНОЇ СУМІШІ У ВИРОБНИЦТВІ ТВЕРДИХ СИРІВ

Було використано обладнання типу ВГ-10. Випробування і напрацювання проводилися на Андрушівському, Канівському та Овруцькому сиркомбінатах. Результати показали збільшення виходу готової продукції в середньому на 7% і скорочення втрат жиру з сироваткою в 2 рази.

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕЗОДОРАЦІЇ МОЛОКА

Дезодоратори вакуумні для молока ДВ-5 и ДВ-15 є високоефективними, малогабаритними апаратами, які забезпечують глибоку дезодорацію і працюють без втрат сировини при обробці.

Призначені для первинної обробки молочної сировини з метою усунення небажаних запахів і смаку.

Виготовляється з харчової нержавіючої сталі 12Х18Н10Т.

11-11

Технічні характеристики ДВ-5 ДВ-15
Продуктивність, л/год

Температура молока на вході, °С

Температура термообробки молока, °С

Встановлена потужність, кВт, не більше

Габаритні розміри, мм

Маса, кг, не більше

5 000

4-10

70-95

16,5

1300х1100х1400

300

15 000

4-10

70-95

27,5

1500х1200х1450

450

ПРОЕКТИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ЕМУЛЬГУВАННЯМ МОЛОЧНО-ЖИРОВИХ СУМІШЕЙ

Запропоновано принципово новий спосіб емульгування незмішуючих рідин на основі адіабатного закипання в потоці сумішей різного складу в широкому діапазоні концентрацій, температур та тисків. В експериментах використовувалися жири тваринного походження, кулінарні та рослинні жири, емульгуючі та стабілізуючі компоненти, допущені в ветеринарії. В результаті досліджень було встановлено режими проведення процесу емульгування, концентраційні та температурні параметри, мікроструктурні характеристики сумішей різного складу. На підставі отриманих даних були розроблені основні положення технології та принципова схема обладнання для її реалізації, які отримали свій розвиток у виробництві замінників цільного молока для тварин.

Були розроблені дві модифікації вакуумних емульгаторів для отримання емульсій у виробництві рідких і сухих замінників цільного молока.

 22-8  11-16  11-17
ЕВ-05

Продуктивність, т/год – 0,5

Споживана потужність, кВт – 5,0

Маса, кг – 400

Габарити, мм – 800х500х1600

ЕВ-01

Продуктивність, т/год – 1,0

Споживана потужність, кВт – 7,0

Маса, кг – 500

Габарити, мм – 600х500х1600

ЕВС

Продуктивність, т/год – 0,8

Споживана потужність, кВт – 5,0

Маса, кг – 550

Габарити, мм – 900х700х1500

 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКИХ ЗАМІННИКІВ НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА

В ІТТФ НАН України був розроблений принципово новий технологічний процес виробництва рідкого замінника незбираного молока і комплекс заходів з питань взаємодії між підприємствами молочної промисловості і сільського господарства по організації доставки і споживання продукту. Для реалізації проекту було розроблено спеціальне обладнання для одержання високоякісних молочно-жирових емульсій – вакуумний емульгатор типу ЕВ і технологічна лінія для отримання рідкого ЗНМ. Було організовано серійне виробництво вакуумних емульгаторів і допоміжного обладнання. Було здійснено широкомасштабне впровадження в Україні, Білорусії, Росії, Болгарії. Всього було впроваджено понад 500 технологічних ліній.

22-9

Схема технологічної лінії виробництва рідкого ЗНМ

1 – ємність молочна; 2 – пастеризатор; 3 – насос вакуумний; 4 – емульгатор вакуумний; 5 – ємність для попереднього перемішування; 6 – ємність готового продукту; 7 – охолоджувач.

 

Комплекс робіт по створенню технології виробництва рідкого ЗНМ та організації його широкомасштабного впровадження був удостоєний Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Технологія і обладнання для рідкого ЗНМ були представлені на ВДНГ СРСР і нагороджені Золотою медаллю.

Апарат емульгатор вакуумний (ЕВ) був представлений на Міжнародному Лейпцігському ярмарку і нагороджений Золотою медаллю.

 

 22-10

22-11Карта впровадження технологічних ліній з виготовлення рідкого ЗНМ на молокозаводах і сільськогосподарських підприємствах України

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ЕМУЛЬСІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СУХИХ ЗАМІННИКІВ НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА

Емульгування молочно-жирової суміші є однією з основних технологічних операцій у виробництві сухих ЗНМ, що визначають якість готового продукту. У відділі ТДС ІТТФ НАН України були розроблені технологія та спеціальне обладнання типу ЕВС для отримання високостабільних концентрованих молочно-жирових емульсій, які дозволили істотно підвищити якість сухого ЗНМ та знизити енерговитрати на його виробництво. Було організовано серійне виробництво апаратів ЕВС і широке їх впровадження. В Україні були впроваджені не менше 20 апаратів на підприємствах молочної промисловості, які виробляли сухий ЗНМ.

Апарат для емульгування концентрованих молочно-жирових сумішей (ЕВС) був представлений на ВДНГ СРСР і нагороджений Золотою медаллю.

ПРОЕКТИ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ СОКІВ

 На замовлення фірми «Вінніфрут» розроблена і впроваджена технологічна лінія для гомогенізації томатного соку. Основним робочим вузлом технологічної лінії є роторно-імпульсний апарат, розроблений у відділі ТДС спеціально для цього продукту.

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВІДХОДІВ ВАФЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Робота була виконана на замовлення київського підприємства «Холодильник №4». У виробництві морозива при виготовленні вафельних стаканчиків і пластинок утворюється значна кількість ламаного виробу, яка йде для повторного використання. Якість вафель з вторинної сировини залежить від ступеня гомогенізації розмоченого ламаного виробу. Для цієї мети (гомогенізації) було запропоновано використовувати роторно-імпульсний апарат КРОК-3. В результаті впровадження роботи було покращено якість вафельної продукції та скорочено кількість відходів.

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗЧИНЕННЯ СУХИХ СИПУЧИХ ФОРМ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

У харчовій промисловості широко використовується процес розчинення порошкоподібних продуктів. Основною проблемою при його реалізації є повнота розчинення продукту, яка визначається ефективністю взаємодії продукту і розчинника. Для цієї мети в відділі ТДС була розроблена технологічна лінія і спеціальний пристрій для розчинення порошкоподібних продуктів. Випробування та впровадження технології здійснені на молочних заводах Києва для відновлення сухого молока.

 11-12 Технічні характеристики:

 

Продуктивність, т/год – 10

Споживана потужність, кВт – 1,5

Маса, кг – 95

Габарити, мм – 600х700х1100

ЕКСТРУЗІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Екструзійні технології широко застосовуються в різних галузях промисловості, зокрема, переробної промисловості харчового і сільськогосподарського напрямку. Це обумовлено можливістю поєднання в одному апараті процесів подрібнення, гомогенізації і термічної обробки сировини, і як наслідок, можливістю отримання широкого спектру продукції. Для сільськогосподарського спрямування найчастіше використовуються екструдери, що працюють при невисоких температурах і тисках. У наших технологіях використовуються екструдери, що працюють виключно в режимі гарячої екструзії, яка протікає при високих температурах, швидкостях і тиску, значному переході механічної енергії в теплову. При таких режимах перед виходом з філь’єри опрацьований матеріал стискається максимально і розігрівається до максимальної температури. При виході з філь’єри в результаті різкого скидання тиску відбувається миттєве руйнування клітинної структури, випаровування вологи, що супроводжується виділенням значної кількості тепла з екструдату. В результаті такої обробки продукт набуває нову структуру і високу біологічну поживність. Вперше запропоновано використовувати теплоту екструзії, яку втрачає екструдат на виході з філь’єри для змішування компонентів при отриманні паст і для напилення при отриманні гранульованих сумішей, що дозволяє вирішити проблему раціонального використання енергоресурсів.

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПАСТОПОДІБНИХ РОСЛИННИХ СУМІШЕЙ

Технологія включає наступні операції: 1 – екструзійна обробка зернового компонента в результаті якої в зерновому компоненті відбуваються глибокі зміни в структурі поживних речовин: крохмаль розпадається на прості цукри, протеїни піддаються денатурації, знезаражується шкідлива мікрофлора; 2 – підготовка рідких компонентів в заданому співвідношенні; 3 – змішування екструдату з рідкими компонентами, що виконується в спеціально розробленому пристрої. Пристрій 3 дозволяє утилізувати теплоту екструзії, яку втрачає екструдат на виході з апарату і істотно знизити енерговитрати в порівнянні з існуючими технологіями отримання вологих кормів.

11-21

Установка для отримання багатокомпонентних пастоподібних сумішей рослинного походження.

Призначена для приготування кормів для сільськогосподарських тварин. Знаходиться в стадії доопрацювання.

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ РОСЛИННИХ СУМІШЕЙ

Технологія включає наступні операції: 1 – екструзійна обробка зернового компонента і 2 – напилення порошкового компонента на екструдат, яке реалізується в спеціально розробленому пристрої, що дозволяє використовувати теплоту екструзії, яку втрачає екструдат на виході з апарату для процесу напилення.

11-20

Установка для отримання гранульованих сумішей.

Технологія призначена для приготування кормів для птиці. Знаходиться в стадії доопрацювання.

 

УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКИХ І ПАСТОПОДІБНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ

 Технологія включає наступні операції:

– підготовка зернових компонентів і екстрагента в спеціальних ємностях;

– зволоження зернових компонентів за допомогою зволожувача;

– екструзія бобів сої;

– ДІВЕ обробка з використанням апаратів, в яких реалізуються механізми ДІВЕ: роторно-пульсаційного апарату і диспергатора кавітаційного типу;

– пастеризація продукту (рідкого і пасти) в теплообмінниках;

– відділення рідкого продукту від макухи в центрифузі.

Технологія призначена для харчової промисловості (зокрема для хлібобулочних виробів, функціональних напоїв) і агропромислового комплексу.

Знаходиться в стадії доопрацювання.

 11-15

1 – ємність для зернових компонентів; 2 – зволожувач зерна; 3 – екструдер; 4 – ємність для екстрагента; 5-7 – апарати з використанням механізмів ДІВЕ; 8, 10 – теплообмінники; 9 – центрифуга.

 

ПРОЕКТИ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ ВИСОКОТЕРМОЛАБІЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Технологія азеотропного випарювання кристалізуючих розчинів антибіотиків. Технологія призначалася для концентрування розчинів пеніциліну. Суть технології полягала в наступному. Водно-бутанольний розчин солі пеніциліну з метою зменшення часу термічної дії диспергували в потоці рециркулюючого інертного теплоносія (азоту) в замкнутому контурі з температурою 110-150 °С і випарювали до заданої концентрації, а пари бутанолу і води конденсували і піддавали регенерації. Процес здійснювався в безперервному режимі. В результаті був збільшений вихід продукту і покращено його якість.

Був розроблений проект і виготовлено установку для азеотропного випарювання розчинів пеніциліну, яка була впроваджена на Саранському заводі медпрепаратів.

22-12Технологія і обладнання для розпилювального випарювання водно-спиртових розчинів інсуліну в середовищі нейтрального газового теплоносія в контурі. Було розроблено Технічне завдання та конструкторська документація на установку розпилювального випарювання. Результати роботи були передані замовнику – Головному Управлінню промисловості антибіотиків, кровозамінників та органопрепаратів.

Технологія і обладнання для концентрування і сушіння ферментних розчинів (гігролітіна, аміглураціла). Була розроблена лабораторна випарна установка розпилювального типу і рекомендації по режимах розпилювального випарювання ферментних розчинів. Результати роботи були передані замовнику Ленінградському НДІ антибіотиків.

ТЕХНОЛОГІЯ РІДИННОЇ ЕКСТРАКЦІЇ З ШВИДКОПЛИННОЇ

ХІМІЧНОЮ РЕАКЦІЄЮ

Технологія призначена для попереднього концентрування натрієвої солі пеніциліну у виробництві антибіотиків. Робота виконувалася згідно з Постановою ДКНТ СРСР №23 від 30.01.1968 р; тема 0.74.303а, 1968-1973г. Вона дозволила перевести процес з періодичного в безперервний, підвищити концентрацію лугу, виключивши при цьому перелужування продукту, і, як наслідок, зменшити обсяг водяного концентрату, скоротити витрату бутилового спирту і втрати продукту від термічного розкладання.

Для реалізації технології було розроблено спеціальне обладнання і організований його серійний випуск.

Технологія і обладнання були впроваджені на всіх заводах Радянського Союзу, які виробляли пеніцилін.

ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТЕРИЛЬНИХ ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У виробництві антибіотиків в процесах ферментації використовуються рідкі, часто дорогі піногасники, які можуть вводитися у вигляді емульсій, як, наприклад, вода – кашалотовий жир, вода – пропінол, вода – рідина та ін.

Були розроблені технологія та агрегат для виробництва стерильних емульсій на основі роторно-імпульсного апарату, які дозволили різко скоротити витрату піногасників і спростити систему їх введення в ферментаційні апарати.

Технологія і обладнання були впроваджені на всіх заводах медпрепаратів Радянського Союзу, які виробляли антибіотики.

Установка для виробництва стерильних емульсій

ПРОЕКТ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗМАЗУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧИХ РІДИН

На основі роторно-імпульсного апарату була розроблена установка для отримання охолоджуючих емульсій з технічних жирів і олеата натрію. Такі емульсії використовуються в кабельній промисловості під час волочіння дроту для змащення й охолодження. Установки були впроваджені не менше, ніж на 20 кабельних заводах України і зарубіжжя.

22-13

Установка для отримання охолоджуючих эмульсій.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛАБОРАТОРІЇ

Матеріально-технічна база лабораторії складається з 8 експериментальних стендів, хімічної лабораторії і лабораторії мікроструктурних досліджень.

 11-20  11-21

Універсальний експериментальний стенд для дослідження екструзійного диспергування і отримання багатокомпонентних сумішей

 11-23  11-22
Стенд для дослідження властивостей рідин у вакуумі Стенд для дослідження перепадів тиску, що реалізуються способом ДІВЕ
 11-26
Стенд для дослідження процесів отримання водно спиртових сумішей
Стенд для дослідження пульсаційного диспергування і екстракції з рослинної сировини
  11-18 11-19
Універсальний експериментальний стенд для дослідження властивостей води в умовах обробки ДІВЕ
11-27 11-28
Хімічна лабораторія Лабораторія мікроструктурних досліджень

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Детальніше >>>

Монографії

 1. Долинский А.А., Басок Б.И., Гулый С.И., Накорчевский А.И., Шурчкова Ю.А. Дискретно-импульсный ввод энергии в теплотехнологиях. — Киев: Научная книга, 1996. — 208 с.
 2. Шурчкова Ю.А. Адиабатное вскипание. Практическое использование / Шурчкова Ю.А. – К. : Наукова думка, 1999. – 278 с.

Статті

 1. Ромоданова В.А., Шурчкова Ю.А., Бабенко О.Б. Сучасний погляд на процеси обробки молока // Молочна промисловість, № 8. – 2005.
 2. Долинский А.А. Изменение микроструктуры сухого остатка воды при различных способах её обработки / Долинский А.А., Шурчкова Ю.А.,Сланик А.В. // Пром. теплотехника. – 2009. – Т.31, №7. – С.86 – 89.
 3. Шурчкова Ю.О. Исследование влияния дискретно-импульсного ввода энергии на физико-химические показатели воды / Шурчкова Ю.О., Коник А.В. // Пром. теплотехника. – 2009. –Т.31, №3. – С.108–112. 3. Коник А.В. Дослідження водневого показника води і його вплив на відновлення фруктових напоїв / Коник А.В. // Наукові праці. – 2008. – № 32. – С. 251–255.
 4. J.A Shurchkova. Studying of the effects DPIE influence on chemical parameters of water and change hydrogen parameter pH / J.A Shurchkova, A.V.Konyk// in journal ”Biotechnology, Biodegradation, Water and Foodstaffs” published by Nova Science Publishers . Inc. New York. 2009 – p.131–134.
 5. Шурчкова Ю.А. Новая технология переработки молока // Журнал Переработка молока, Москва, 2006.
 6. Долинский А.А., Шурчкова Ю.А. // Инновационные технологии для молочной промышленности. Молочное дело, №1. – 2005.
 7. Шурчкова Ю.А. Экологически чистый способ снижения кислотности и повышения качества молочного сырья // Молочное дело, № 7, 2005.
 8. Шурчкова Ю.А., Ганзенко В.В., Маркин А.В. Первичная обработка молока на малых фермах. Молочна промисловість, №1. – 2003.
 9. Иваницкий Г.К. Аналитическое исследование кавитации в рабочем колесе центробежных насосов / Г.К. Иваницкий, А.Е. Недбайло // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, №2. – С. 40 – 47.
 10. Иваницкий Г.К. Использование гидродинамической кавитации для разрушения бактериальных клеток в технологии обработки молока / Г.К. Иваницкий, Ю.А. Шурчкова, А.Е. Недбайло // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, №3. – С. 31 – 39.
 11. Шурчкова Ю.О. Вплив технологій ДІВЕ на властивості води і молока / Ю.О. Шурчкова, А.В. Коник, А.Є. Проценко // Наукові праці ОНАХТ. – 2007.– № 30. – С. 116 – 119.
 12. Шурчкова Ю.О. Вплив нового способу термомеханічної обробки на технологічні властивості молока. / Ю.О. Шурчкова, В.О. Ромоданова, А.Є. Недбайло //Наукові праці ОНАХТ. – 2007. – №31, том 2. – С. 180 – 183.
 13. Шурчкова Ю.А. Повышение качества молока при термовакуумной обработке / Ю.А. Шурчкова, В.А. Ромоданова, А.Е. Недбайло // Наукові праці ОНАХТ. – 2007. – № 32. – С. 116 – 119.
 14. Шурчкова Ю.А. Особенности состава микрофлоры молока при разных способах обработки / Ю.А. Шурчкова, В.А. Ромоданова, В.В. Ганзенко, А.Е. Недбайло // Наукові праці ОНАХТ. – 2010. – № 37. – С. 166 – 170.
 15. Шурчкова Ю.О. Фракційний склад білків та термостійкість молока в залежності від різних способів обробки / Ю.О. Шурчкова, В.О. Ромоданова, О.М. Савчук, А.Є. Недбайло // Молочна промисловість. – 2008. – №2. – С. 37 – 41.
 16. Ромоданова В.А. Изменение редокс-потенциала молока в процессе его обработки / В.А. Ромоданова, Ю.А. Шурчкова, А.Е. Недбайло // Молочна промисловість. – 2009. – №4 (53). – С. 22 – 23.
 17. Ромоданова В.О. Зміни колоїдної системи білків молока при термовакуумній обробці / В.О. Ромоданова, Ю.О. Шурчкова, А.Є. Недбайло // Вісник аграрної промисловості. – 2009. – №1. – С. 61 – 63.
 18. Шурчкова Ю.О., Ганзенко В.В., Шаркова Н.О. Заменитель цельного молока „Лактocоя”// Молочна промисловість. – 2003. – № 6 (9). – C. 22-23.
 19. Ганзенко В.В. Прогресивна відгодівля замінниками молока // Тваринництво України. – 2005. – № 18. – C. 5 – 6.
 20. Ганзенко В.В. Соєві боби. Вплив способу, ступеня їх подрібнення і термообробки на технологічні властивості водяних суспензій // Харчова промисловість. – 2005. – № 8. – С. 24 – 25.
 21. Шурчкова Ю.О., Ганзенко В.В. Новая технология заменителя цельного молока // Молочное дело. – 2006. – № 7. – С. 47 – 49.
 22. Ганзенко В.В. Гранульовані й пастоподібні премікси можна отримувати в одному екструдері // Зерно і хліб.- 2011.- №2. – С.37.
 23. Шурчкова Ю.А., Ганзенко В.В., Радченко Н.Л. Экструзионный метод обработки зерна сои // Хранение и переработка зерна. – 2007. – № 9. – С.51–53.
 24. «Особливості якісних змін білкового складу молока в процесі термовакуумної обробки» Д.т.н. Шурчкова Ю.О., к.т.н. Ромоданова В.О., Недбайло А.Є., Целень Б.Я. // Харчова і переробна промисловість. № 1 (353), січень 2009. – С. 25–27.
 25. Пути снижения энергетических затрат в технологии термомеханической обработки биологически активных продуктов. Иваницкий Г.К., Целень Б.Я., Недбайло А.Е. // Промышленная теплотехника. Том 30, № 6, 2008. – С. 84–88.
 26. Тепло- и массообмен при испарении и конденсационном росте капель в воздухе и в перегретом паре. Иваницкий Г.К., Целень Б.Я. // Промышленная теплотехника. Том 31, № 6, 2009. – С. 56–63.
 27. Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения. Иваницкий Г.К., Целень Б.Я. // Промышленная теплотехника. Том 31, № 7, 2009. – С. 117–121.
 28. Оптимизация тепломассообменных и гидродинамических процессов в технологии термовакуумной обработки молока. А.А. Долинский, Ю.А. Шурчкова, Г.К. Иваницкий, Б.Я. Целень // Наука та інновації. Т.6, №1, 2010. – С. 59–69.
 29. Оптимизация работы аппарата термовакуумной обработки с точки зрения энергосбережения. Целень Б.Я., Иваницкий Г.К. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 39, Т.2, 2011. – С. 245-249.
 30. Вплив адіабатного закипання та кавітації на фізико-хімічні показники молока при його обробці за термовакуумною технологією. Шурчкова Ю.О., Целень Б.Я., Недбайло А.Є., Іваницький Г.К. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 40, Т.2, 2011. – С. 263–266.
 31. Енергозбереження в апаратах термовакуумної технології. Целень Б.Я. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 41, Т.2, 2012. – С. 31–34.
 32. Якісні та енергетичні аспекти використання термовакуумної технології для обробки молока. Іваницький Г.К., Целень Б.Я., Недбайло А.Є. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 42, Т.2, 2012. – С. 301–304.
 33. Оцінка якості диспергування рідини в апаратах термовакуумної обробки. Целень Б.Я. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 43, Т.2, 2013. – С. 82–86.
 34. Дубовкина И.А. Исследование влияния эффектов ДИВЭ при обработке воды и водно-этанольных смесей / И.А. Дубовкина // Вост.-Европ. журн. передовых технологий . – 2012. – № 1/8. – С. 4-6.
 35. Дубовкина И.А. Моделирование процессов гидратации и структурирования этанола в условиях обработки ДИВЭ / И.А. Дубовкина // ВЕЖПТ . – 2012. – № 2012 – 6/6 (60) С 50-52.
 36. Ю.А. Шурчкова Н.Л. Радченко. Теоретичне дослідження гідродинамічних та теплообмінних процесів, що протікають в каналі перед матричної і матричної зон екструдера // Наукові праці ОНАХТ том 2 випуск №43,2013Технічні науки. – С. 7-10 м. Одеса 2013р.
 37. Н.Л.Радченко. Математична модель гідродинамічних та теплообмінних процесів в передматричній і матричній зонах екструдера при обробці рослинної сировини // Наукові праці ОНАХТ том 1 випуск №41,2012 Технічні науки. – С. 179-181 м. Одеса 2012р.
 38. Г.К. Иваницкий, Ю.А. Шурчкова, Н.Л. Радченко Моделирование процесса экструзии в предматричной зоне и в матрице при обработке растительного сырья // Промышленная теплотехника. 2011, №6 Т. 33 С.32-38.
 39. Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л. Радченко Реалізація енергозберігаючих технологій в кормо виробництві // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України №153 2010 С.70-75.
 40. А.А. Долінський, Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л. Радченко. Технологія отримання замінника незбираного молока для відкорму сільськогосподарських тварин на основі екструдера // Наукові праці ОНАХТ випуск №37, 2010 Технічні науки. – С. 341-343.
 41. Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л. Радченко. Замінник незбираного молока за новою технологією // “Тваринництво України”. – 2009. – №6, С.10-12.
 42. Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л.Радченко. Протеїновий корм для птиці // “Тваринництво України”. 2009 №5 C. 35-37.
 43. Ю.А. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л. Радченко. Экструзионный метод обработки зерна сои // «Хранение и переработка зерна» 2007 №9 (99) С.51
 44. Ю.А. Шурчкова, Н.Л. Радченко. Экструзионные методы переработки растительного сырья // Наукові праці ОНАХТ випуск № 30, 2007 Технічні науки м. Одеса. – 2007. – С. 124 – 126.
 45. Долинский А.А. Исследование процесса эмульгирования при адиабатическом вскипании многокомпонентных систем / А.А. Долинский, Ю.А. Шурчкова, В.К. Буримский // Молочная промышленность. – 1986. – № 10. – С. 15–18.
 46. Шурчкова Ю.А. Новый класс аппаратов для диспергирования жидкостей путем дискретно-импульсного ввода энергии / Ю.А. Шурчкова // Промышленная теплотехніка. – 1998. – № 3. – С. 14–18.
 47. Шурчкова Ю.А. Вакуумная гомогенизация при производстве сгущенных молочных консервов / Ю.А. Шурчкова, В.А. Ромоданова, О.В. Кочубей, Н.К. Кононенко // Промышленная теплотехника. – 1998. – Т. 20, № 1. – С. 16–18.
 48. А.А. Долінський, Ю.А. Шурчкова. Вода в условиях обработки ДИВЭ // Доповіді НАН України. — 2013, №9.с 93-100.
 49. Іваницький Г.К. Дослідження впливу кавітаційного механізму при пульсаційному екстрагуванні рослинної сировини для технології переробки насіння / Г.К. Іваницький, Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Л.П. Гоженко, Т.І. Янюк , Т.О. Янюк, О.Ю. Бондар // Наукові праці ОНАХТ ¬– 2014.- Вип. 42.–Т.2, С. 263–266
 50. Иваницкий Г.К. Аналитическое исследование условий возникновения кавитации в трубе пульсационного диспергатора ударного типа./ Г.К. Иваницкий, Л.П. Гоженко // Пром. теплотехника.–2014.–Т.36, №6 С. 49-56
 51. Іваницький Г.К. Застосування кавітаційного реактора пульсаційного типу для екстрагування з рослинної сировини [Текст]/ Г.К. Іваницький, О.І. Чайка, Л.П. Гоженко //Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Одеса, 2015. – вип.47, Т.2, с. 138 – 142
 52. Експериментальні дослідження екстрагування з рослинної сировини методом дискретно-імпульсного введення енергії / О.І.Чайка, К.Д.Малецька, М.В. Матюшкін, Л.П. Гоженко // Наукові праці ОНАХТ Міністерство освіти і науки України. – Одеса: 2012. – Вип. 41. – Том 1. – с. 48 – 51
 53. Коник А.В. Дослідження впливу механізмів ДІВЕ на зміну фізико-хімічних властивостей води, молока та при відновленні сухих молочних продуктів /Коник А.В.// Наукові праці. – 2015. – Т.1, № 47. – С.110–113.
 54. Коник А.В. Обзор и анализ международных нормативных документов, определяющих уровень безопасности и качества питьевой воды / Коник А.В.// Промышленная теплотехника. – 2015. – Т.37, №5. – С.87 – 95.
 55. Коник А.В. Технологические параметры воды и их влияние на керамические поверхности воды. Вода, обработанная методом дискретно-импульсного ввода энергии /Коник А.В.// Международный НПЖ Керамика: Наука и жизнь. – 2015. – Т3, №28. – С. 41-48
 56. Коник А.В. Дослідження впливу високочастотних гідродинамічних коливань на водневий показник водних систем /А.В. Коник, А.А. Долинский Ю.А. Шурчкова, И.А. Дубовкина// Международный НПЖ Керамика: Наука и жизнь. – 2014. – Т4, №25. – С. 51-57
 57. Коник А.В. Дослідження впливу механізмів дискретно-імпульсного введення енергії на водневий показник водних систем / А.В. Коник, А.А. Долинский, Ю.А. Шурчкова, И.А. Дубовкина // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т.37, №1. – С.5 – 11.
 58. Коник А.В. Вплив механізмів дискретно-імпульсного введення енергії на буферні властивості води /А.В. Коник, А.А. Долинский, Ю.А. Шурчкова, Н.Л. Радченко// Промышленная теплотехника. – 2015. – Т.37, №7. – С. 87 – 95.
 59. Исследование влияния кавитации на качество эмульсии при получении топливных композиций. Щепкин В.И., Целень Б.Я., Радченко Н.Л. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 45, Т.3, 2014. – С. 196–199.
 60. Нейтралізація кислих водних розчинів методом дискретно-імпульсного введення енергії. Целень Б.Я., Яроцький С.М. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 45, Т.3, 2014. – С. 34–39.
 61. Технология и оборудование для нейтрализации кислых стоков. Долинский А.А., Шурчкова Ю.А., Целень Б.Я.// Промышленная теплотехника. Том 36, № 5, 2014. – С. 98–105.
 62. Перспектива використання способу дискретно-імпульсного введення енергії для нейтралізації кислих водних розчинів. Яроцький С.М., Целень Б.Я. // Промышленная теплотехника. Том 37, № 4, 2015. – С. 23–30
 63. Спосіб безреагентної нейтралізації кислого конденсату продуктів згоряння природного газу. Целень Б.Я. // Наукові праці ОНАХТ. Випуск 47, Т.2, 2015. – С. 109–111.
 64. Оптимизация тепломассообменных и гидродинамических процессов в технологии термовакуумной обработки молока. Долинский А.А., Шурчкова Ю.А., Иваницкий Г.К., Целень Б.Я. // Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ: Тематический сборник статей / под общей ред. А.А. Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2015. – 464 с., 24 с. ил. (С. 136–147; УДК 536.24; ББК 30.13; М 59; ISBN 978-966-360-291-2).
 65. Безреагентна нейтралізація кислого конденсату продуктів згоряння природного газу та обладнання для її нейтралізації. Долінський А.А., Шурчкова Ю.О., Целень Б.Я. // Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ: Тематический сборник статей / под общей ред. А.А. Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2015. – 464 с., 24 с. ил. (С. 343–350; УДК 536.24; ББК 30.13; М 59; ISBN 978-966-360-291-2).
 66. Современные методы очистки и нейтрализации промышленных стоков. Долинский А.А., Шурчкова Ю.А., Радченко Н.Л//Промышленная теплотехника. Том 36, №6, 2014. – С.89–106.
 67. Новые подходы в области очистки промышленных сточных вод Радченко Н.Л.//Наукові праці ОНАХТ. Випуск 47, Т.1, 2015. – С. 52–57
 68. Вплив адіабатичного закипання на водневий показник води. Долінський А.А., Коник А.В., Радченко Н.Л., Целень Б.Я. // Наукові праці НУХТ. Том 22, № 4, 2016. – С. 128–133
 69. Утворення кислого конденсату при глибокій утилізації теплоти продуктів згоряння природного газу і обладнання для його нейтралізації. Долінський А.А., Целень Б.Я., Гартвіг А.П., Коник А.В., Радченко Н.Л., Щепкін В.І. // Наукові праці ОНАХТ. Т.80, Вип. 1, 2016. – С. 4–8.
 70. Вплив адіабатичного закипання на властивості води. Долінський А.А., Коник А.В., Радченко Н.Л., Целень Б.Я. // Наукові праці НУХТ. Том 22, № 5, 2016. – С. 134–141.
 71. Вплив способу дискретно-імпульсного введення енергії на pHкислого розчину. Целень Б.Я., Столітня Н.В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 6 (28), 2017. – С. 72–77.
 72. Застосування способу дискретно-імпульсного введення енергії для нейтралізації конденсату продуктів згоряння риродного газу. Долінський А.А., Целень Б.Я., Іваницький Г.К., Коник А.В., Радченко Н.Л., Гартвіг А.П. // Наукові праці ОНАХТ. Т.81, Вип. 1, 2017. – С. 9–14.
 73. Застосування енергоефективного обладнання для отримання екстракту чистотілу. Гоженко Л.П., Коник А.В., Радченко Н.Л., Целень Б.Я., Недбайло А.Є. // Наукові праці ОНАХТ. Т.81, Вип. 1, 2017. – С. 65–70.
 74. Перспективність та напрямки розвитку апаратів, принцип роботи яких ґрунтується на механізмах дискретно-імпульсного введення енергії. Долінський А.А., Коник А.В., Радченко Н.Л., Целень Б.Я., Гоженко Л.П. // Промышленная теплотехника. Том 39, № 5, 2017. – С. 7–11.
 75. Исследование дегазации жидкости в кавитационных течениях. Проблемы моделирования. Иваницкий Г.К., Целень Б.Я., Недбайло А.Е., Коник А.В. // Наукові праці ОНАХТ. Т.83, Вип. 1, 2019. – С. 129–134.
 76. Modeling the kinetics of cavitation boiling up of liquid. Ivanitsky G.K., Tselen B.Ya., Nedbaylo A.E., Konyk A.V. // Фізика аеродисперсних систем. – 2019. – № 57. – С. 136–146. (DOI: http://dx.doi.org/10.18524/0367-1631.2019.57.191970).
 77. Иваницкий Г.К., Целень Б.Я., Коник А.В., Недбайло А.Е. Использование кавитационных методов для очистки воды от агрессивных газов // Материалы XXVIII Международной научной конференции «Дисперсные системы» – Одесса: ОНУ, 2019.–С.45-46.
 78. Дослідження термоциклування органічних речовин з фазовим преходом. Демченко В.Г., Целень Б.Я., Коник А.В., Іванов С.О. // SCIENTIFIC-DISCUSSION # 41, (2020). – С.54–58. Режим доступу: http://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2020/04/VOL-1-No-41-2020.pdf
 79. Ivanitsky, G., Tcelen, B., Nedbaylo, A., & Gozhenko, L. (2020). THE WAYS OF PRODUCING AN UNIFIED MATHEMATICAL MODEL FOR THE CAVITATING FLOW IN HYDRODYNAMIC CAVITATION REACTORS. Thermophysics and Thermal Power Engineering42(2), 31-38. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.3
 80. Сучасний стан забруднення повітря теплоенергетичними установками і шляхи зменшення шкідливих викидів. Долінський А. А., Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 8 (70), 2 т., 2019. – С. 28–35. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8 

 81. Целень, Б., Гоженко, Л., Радченко, Н., & Іваницький, Г. (2020). Використання кавітаційних ефектів в процесах екстрагування. Scientific Works, 84(1), 92-97. https://doi.org/10.15673/swonaft.v84i1.1876
 82. Ivanitsky, G., Tselen, B., Radchenko, N., & Gozhenko, L. (2021). Analytical Study of the Mechanism of Droplet Deformation and Breakup in Shear Flows. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 43(1), 30-37. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.4
 83. Іваницький, Г., Целень, Б., Ганзенко, В., & Радченко, Н. (2021). Перспективність використання голозерного вівса в дієтичних продуктах без глютену. Експериментальне дослідження зміни структури зерна в процесі екструзійної обробки. Scientific Works, 85(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v85i1.2063.
 84. Obodovych O., Tselen B., Sydorenko V., Ivanytskyi H., Radchenko N. Discrete-pulse energy input and its implementation in water treatment technology // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 278-282. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-26-28-yanvarya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/
 85. Dolinskyi, A., Obodovych, O., Tselen, B., Sydorenko, V., Ivanytskyi, G., Lymar, A. & Radchenko, N. (2022). Intensification of Water Treatment Technology by Discrete-Pulse Energy Input. SWorldJournal, 1(11-01), 56–61. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-11-01-080
 86. Tselen B. Ya., Radchenko N .L., Ivanytskyi H.K., Pereiaslavtsev O.M., Shchepkin V.I., Shulyak V.V. Features of Wastewater Treatment in Cavitation Flows // Modern engineering and innovative technologies, Issue 19 / Part 1. – Р.52–56. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-19-01. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-01
 87.  Bogdan Tselen, Georgiy Ivanitsky, Anna Nedbaylo, Nataliya Radchenko. Prospects for the Use of Cavitation Mechanisms in Order to Reduce the Consumption of Natural Water in Municipal Energy. Journal of New Technologies in Environmental Science, No. 2, Vol. 6, 53–58. DOI: 10.53412/jntes-2022-2-1. URL: https://jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2023/02/2-No-2-2022.pdf
 88. Obodovych Oleksandr M., Tselen Bogdan Ya., Sydorenko Vitalii V., Ivanytskyi Georgy K., Radchenko Natalia L. Application of the method of discrete-pulse energy input for water degassing in municipal and industrial boilers. Acta Periodica Technologica, 2022 (53):123-130. https://doi.org/10.2298/APT2253123O (Scopus)
 89. Obodovych, O., Ivanytsky, G., Tselen, B., Radchenko, N., Nedbailo, A., Shulyak, V., & Schepkin, V. (2022). Simulation of the Process of Hydrodynamic Cavitation for the Purpose of Developing Technologies for Obtaining Fuel Emulsions. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc15-01), 13–16. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-15-01-023
 90. Ivanitsky G.K., Tselen B.Ya., Radchenko N.L., Gozhenko L.P. (2022). Modeling of water hammer effect during the single cavitating bubble oscillation. // Physics of Aerodisperse Systems, № 60, 176–186. https://doi.org/10.18524/0367-1631.2022.60.267731
 91. Іваницький, Г., Целень, Б., & Радченко, Н. (2022). Використання гідродинамічної кавітації для підвищення ефективності процесу кристалізації лактози в молочній сироватці. Scientific Works, 86(1), 11 – 16. https://doi.org/10.15673/swonaft.v86i1.2396
 92. Obodovych O.M., Ivanytsky G.K., Tselen B.Ya., Radchenko N.L., Nedbailo A.Y, Shulyak V.V. (2022). Mathematical Simulation of Fuels Production Processes Based on Water-Oil Emulsion by Hydrodynamic Cavitation Method. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(24-01), 47–55. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-025
 93. Іваницький Г.К., Целень Б.Я., Радченко Н.Л. Перспектива використання роторно-пульсацiйних апаратiв для переробки побiчних продуктiв виробництва сирiв на продукцiю для АПК i харчової промисловостi // Проблеми екологічної біотехнології, № 1 (2022), 30. https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.17153 URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/17153

Патенти

 1. Пат. 3600 Украина 7 А23 С11/2. Спосіб виробництва замінника незбиранного молока для корму сільськогосподарських тварин. Заявка № 2003109631.Заявлено 27.10.2003; Опуб. 15.12.2004, Бюл. № 12.
 2. Пат. 50987 Україна, МПК (2006) A 23 C 7/00, A 01 J 11/00. Апарат вакуумної обробки молока / Долінський А. А., Шурчкова Ю. О., Гартвіг А. П., Ганзенко В.В., Маркін О.В., Дунайський В.В., Щепкін В.І., Целень Б.Я.; власник патенту Інститут технічної теплофізики НАН України. – № u201000694; заявл. 25.01.10; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12.
 3. Пат. 83909 Україна, МПК (2013.01) F24F 13/00, F28D 9/00, F28F 3/08 (2006.01). Пластинчатий теплообмінник / Яроцький С.М., Целень Б.Я.; власник патенту Інститут технічної теплофізики НАН України. – № u 2013 00964; заявл. 28.01.13; опубл. 10.10.13, Бюл. № 19.
 4. Спосіб виробництва замінника незбираного молока для корму сільськогосподарських тварин. А.А. Долінський, Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л. Радченко. Патент на корисну модель А23С11/00 від 21.01.09.
 5. Пристрій для отримання гранульованого продукту. А.А.Долінський, Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Н.Л. Радченко, О.В. Маркін, В.Н. Тимченко, А.В. Пилипченко. Патент на корисну модель UА № 51042 МПК2009 В05В13/00 В01J2/16 А6 J3/00 заявл. 25.06.2010 Бюл. №12, 2010.
 6. Лінія отримання пастоподібного продукту. А.А.Долінський, Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, В.В. Шуляк, О.В. Маркін, Н.Л. Радченко. Патент на корисну модель UA№55174 МПК2009 В01F7/00 B02C19/06 №201005816; Заяв. 13.05.2010, Опубл.10.12.2010 Бюл. № 23.
 7. Долинский А.А., Николаев Ю.Д., Бойко В.Г., Новак М А., Григоренко Г.В., Шурчкова Ю.А. Способ получения жидкого заменителя цельного молока. А.с. №1058105. – 1985.
 8. Долинский А.А., Шурчкова Ю.А., Николаев Ю.Д., Гартвиг А.П. Способ гомогенизации молока и устройство для его осуществления. А.с. №1780660. – 1992.
 9. Шурчкова Ю.О., Ганзенко В.В., Янюк Т.І., Гоженко Л.П., Маркін О.В., Шуляк В.В. Напій на основі насіння льону. Пат. України 87728, МПКА23С23/00.; Опубл. 10.02.2014. Бюл. №3/2014.
 10. Пат. 107042 Україна, МПК (2014.01) B05C 19/00. Пристрій для нанесення покриття на екструдат / Шурчкова Ю.О., Целень Б.Я., Дунайський В.В., Щепкін В.І.; власник патенту Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201307860; заявл. 20.06.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.
 11. Пат. 99823 Україна, МПК (2006.01) B06B1/10, B06B1/18, B01F7/12. Роторно-імпульсний апарат / Яроцький С.М., Целень Б.Я.; власники патенту: Яроцький С.М., Целень Б.Я. – №u 2014 14163; заявл. 30.12.14; опубл. 25.06.15, Бюл. №12.
 12. Пат. 111624 Україна, МПК A62C 31/02 (2006.01), B05B 1/26 (2006.01). Пристрій для розпилювання рідини / Щепкін В.І., Целень Б.Я., Величко С.О., Дунайський В.В.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики національної академії наук України. – № a201413696; заявл. 22.12.2014; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22/2016.
 13. Пат. 115628 Україна, МПК C02F1/20 (2006.01), C02F1/34 (2006.01), C02F 1/36 (2006.01), C02F 1/66 (2006.01), C02F 9/08 (2006.01). Пристрій для дегазації, нейтралізації та коригування фізико-хімічних властивостей водних систем / Долінський А.А., Шурчкова Ю.О., Гартвіг А.П., Целень Б.Я., Коник А.В., Радченко Н.Л., Маркін О.В., Шуляк В.В.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201606178; заявл. 07.06.2016; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 14. Пат. 118407 Україна, МПК B01F7/28 (2006.01). Пристрій для обробки рідини / Долінський А.А., Гартвіг А.П., Целень Б.Я., Коник А.В., Радченко Н.Л.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201705347; заявл. 31.05.2017; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1/2019.
 15. Пат. 114374 Україна, МПК C02F 1/66 (2006.01), C02F 1/34 (2006.01), C02F 103/02 (2006.01). Спосіб обробки води / Долінський А.А., Целень Б.Я., Гартвіг А.П., Коник А.В., Радченко Н.Л.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201602746; заявл. 11.07.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10/2017.
 16. Пат. 118948 Україна, МПК B01D 11/04 (2006.01). Масообмінний пульсаційний пристрій для екстрагування та перемішування / Долінський А.А., Гартвіг А.П., Іваницький Г.К., Коник А.В., Гоженко Л.П., Радченко Н.Л., Целень Б.Я.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201809825; заявл. 01.10.2018; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 17. Пат. 123485 Україна, МПК B01D 11/04 (2006.01), B01F 3/08 (2006.01). Масообмінний пристрій / Гартвіг А.П., Іваницький Г.К., Коник А.В., Радченко Н.Л., Недбайло А.Є., Целень Б.Я.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201909960; заявл. 24.09.2019; опубл. 24.03.2021, Бюл. № 14/2021.
 18. Пат. 124152 Україна, МПК B01D 11/04 (2006.01), B01F 11/00. Пульсаційний кавітаційний апарат / Снєжкін Ю.Ф., Долінський А.А., Петрова Ж.О., Іваницький Г.К., Гартвіг А.П., Коник А.В., Гоженко Л.П.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201812730; заявл. 21.12.2018; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 30/2021.
 19. Пат. 124362 Україна, МПК C02F 1/12 (2006.01), C02F 1/34 (2006.01), C02F 1/66 (2006.01), C02F 1/20 (2006.01). Пристрій для дегазації, нейтралізації та коригування фізико-хімічних властивостей водних систем / Гартвіг А.П., Целень Б.Я., Коник А.В., Іваницький Г.К., Радченко Н.Л., Недбайло А.Є., Шуляк В.В.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201910901; заявл. 04.11.2019; опубл. 01.09.2021, Бюл. № 35/2021.
 20. Пат. 125038 Україна, МПК G05B 19/02 (2006.01), G05B 19/18 (2006.01), G05B 19/44 (2006.01), F15B 21/02 (2006.01). Пневматичний командоапарат / Гартвіг А.П., Коник А.В., Іваницький Г.К., Целень Б.Я., Радченко Н.Л., Недбайло А.Є.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a201907100; заявл. 26.06.2019; опубл. 29.12.2021, Бюл. № 52/2021.
 21. Пат. 126175 Україна, МПК B01D 11/04 (2006.01). Масообмінний пульсаційний пристрій для екстрагування та перемішування / Гартвіг А.П.; Целень Б.Я.; Іваницький Г.К.; Радченко Н.Л.; Гоженко Л.П.; власник патенту: Інститут технічної теплофізики НАН України. – № a202006176; заявл. 24.09.2020; опубл. 25.08.2022, Бюл. № 34/2022.

 

 

返回顶部