Спеціалізована вчена рада К 26.224.02

26 квітня 2016 року о 1000 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплометрії, діагностики та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України Назаренка Андрія Олеговича на тему: “Система керування теплоспоживанням будівель з комбінованим теплопостачанням і використанням сонячної енергії ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси.

Науковий керівникБабак В.П., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теплометрії, діагностики та оптимізації в енергетиці (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН України);

Желих Василь Михайлович, доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри теплогазопостачання та вентиляції (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).

Автореферат Назаренка А.О.     (файл розміщено 25.03.2016р.)

Дисертація Назаренка А.О.    (файл розміщено 15.04.2016р.)

Відгук Василенка С.М.    (файл розміщено 15.04.2016р.)

Відгук Желиха В.М.    (файл розміщено 15.04.2016р.)

返回顶部