Недбайло Олександр Миколайович

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

10 жовтня 2018 року о 10.00 відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України к.т.н. Недбайла Олександра Миколайовича на тему: «Теплофізичні аспекти підвищення ефективності будівлі при використанні низькотемпературних систем її теплозабезпечення та термомодернізації огороджувальних конструкцій» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий консультант – Басок Борис Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України).

 Офіційні опоненти даної дисертації:

Рєзцов Віктор Федорович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України (Національна академія наук України);

Приймак Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерних систем та екології Київського національного університету будівництва та архітектури (Міністерство освіти та науки України);

Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти та науки України).

Автореферат Недбайла О.М. (файл розміщено 06 вересня 2018 р.)

Текст дисертаційної роботи Недбайла О.М. (файл розміщено 28 вересня 2018р.)

Відгук Рєзцова В.Ф. (файл розміщено  28 вересня 2018 р.)

Відгук Приймака О.В. (файл розміщено  28 вересня 2018 р.)

Відгук Гаврюшенка Д.А. (файл розміщено 28 вересня 2018 р.)

返回顶部