Абдулін Михайло Загретдинович

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

18 грудня 2019 року о 13.30 годині відбудеться захист дисертації доцента кафедри теплових установок теплових та атомних електростанцій Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та старшого наукового співробітника відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України Абдуліна Михайла Загретдиновича на тему «Розроблення теплофізичних засад технологій спалювання палив із застосуванням струменево-нішових систем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий консультант – Фіалко Наталія Михайлівна, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій (Інститут технічної теплофізики НАН України)

 Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН України)

Дешко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Желих Василь Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат Абдуліна М. З. (файл розміщено 15 листопада 2019 р.)

Текст дисертаційної роботи Абдуліна М. З. (файл розміщено 6 грудня 2019р.)

Відгук Василенка С. М.  (файл розміщено 5 грудня 2019 р.)

Відгук Дешка В. І. (файл розміщено 5 грудня 2019 р.)

Відгук Желиха В. М.  (файл розміщено 5 грудня 2019 р.)

返回顶部