Тимощенко Олександра Борисівна

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

9 грудня 2020 року о 13.00 годині відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України Тимощенко Олександри Борисівни на тему «Розроблення теплофізичних засад спалювання газу в мікрофакельних пальникових пристроях малої потужності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Фіалко Наталія Михайлівна, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій (Інститут технічної теплофізики НАН України)

 Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН України)

 Дешко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Автореферат Тимощенко О.Б. (файл розміщено 5 листопада 2020 р.)

Текст дисертаційної роботи Тимощенко О.Б. (файл розміщено 23 листопада  2020 р.)

Відгук Василенка С.М. (файл розміщено 23 листопада 2020 р.)

Відгук Дешка В.І. (файл розміщено 23 листопада 2020 р.)

 

 

 

返回顶部