Кравчук Олександр Вікторович

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

23 жовтня 2019 року о 14.00 відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України Кравчука Олександра Вікторовича на тему: «Тепломасообмін та гідродинаміка однорідних та нано-рідин в мікроканалах різної конфігурації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Авраменко Андрій Олександрович, член кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України.

Офіційні опоненти даної дисертації:

Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України;

Туз Валерій Омелянович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.

Автореферат Кравчука О.В. (файл розміщено 12 вересня 2019 р.)

Текст дисертаційної роботи Кравчука О.В. (файл розміщено 23 вересня 2019 р.)

Відгук Горобця В.Г. (файл розміщено 7 жовтня 2019 р.)

Відгук Туза В.О. (файл розміщено 11 жовтня 2019 р.)

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部