Кравчук Олександр Вікторович

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

23 жовтня 2019 року о 14.00 відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України Кравчука Олександра Вікторовича на тему: «Тепломасообмін та гідродинаміка однорідних та нано-рідин в мікроканалах різної конфігурації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Авраменко Андрій Олександрович, член кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України.

Офіційні опоненти даної дисертації:

Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України;

Туз Валерій Омелянович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.

Автореферат Кравчука О.В. (файл розміщено 12 вересня 2019 р.)

Текст дисертаційної роботи Кравчука О.В. (файл розміщено 23 вересня 2019 р.)

Відгук Горобця В.Г. (файл розміщено 7 жовтня 2019 р.)

Відгук Туза В.О. (файл розміщено 11 жовтня 2019 р.)

返回顶部