Коновалов Дмитро Вікторович

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

9 грудня 2020 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації завідувача кафедри теплотехніки Херсонської філії Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова МОН України Коновалова Дмитра Вікторовича на тему “Розвиток науково-технічних основ аеротермопресорних технологій використання вторинної теплоти енергетичних установок” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий консультант – Радченко Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кондиціювання та рефрижерації (Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова МОН України).

Офіційні опоненти даної дисертації:

Басок Борис Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” МОН України).

П’яних Костянтин Євгенович, доктор технічних наук, завідувач відділу технологій альтернативних палив (Інститут газу НАН України).

Автореферат Коновалова Д.В. (файл розміщено 6 листопада 2020 р.)

Текст дисертаційної роботи Коновалова Д.В. (файл розміщено 25 листопада 2020 р.)

Відгук Баска Б.І. (файл розміщено 25 листопада 2020 р.)

Відгук Безродного М.К. (файл розміщено 25 листопада 2020 р.)

Відгук П’яних К.Є. (файл розміщено   25 листопада 2020 р.)

 

返回顶部