Друге інформаційне повідомлення. Завантажити 

 X МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»

 Присвячена 70 річчю Інституту технічної теплофізики НАН України

Ми щиро раді запросити Вас до участі у роботі Х Міжнародної конференції “«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»“, яка є правонаступницею конференцій «Проблеми промислової теплотехніки» і відбудеться в м. Києві 23 – 26 травня 2017 року.

Мета конференції

Координація зусиль вчених, фахівців, бізнесменів у вирішенні проблем теплопостачання та ефективного використання енергоресурсів на найближчу перспективу.

Доповіді будуть прийматися з результатами досліджень, що мають науково-практичне значення, конкретними пропозиціями з новим підходом до вдосконалення системи теплопостачання та ефективного використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та промисловості, включаючи техніко-економічну оцінку проектів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:        

Снєжкін Ю.Ф. чл.-кор. НАН України, директор ІТТФ НАН України,

Долінський А.А. академік НАН України, почесний директор ІТТФ НАН України

Українець А.І. професор, доктор технічних наук, ректор НУХТ

Заступники голови:

Бабак В.П. чл.-кор. НАН Українизаст. директора ІТТФ НАН України

Авраменко А.О. чл.-кор. НАН Українизаст. директора ІТТФ НАН України

Шевченко О.Ю. професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи НУХТ, в.о. зав. кафедрою

Бессараб О.С. професор, проректор НУХТ, в.о. зав. кафедрою

Науковий секретар конференції:

Чайка О.І. канд. техн. наук

Виконавчий секретар конференції:

Олійник Л.В.

 

Організатори конференції

Умови участі в конференції та реєстрація

Вимоги до тез доповідей та доповідей

Програма

Тези доповідей

Контактна інформація

Рішення конференції

返回顶部