Вимоги до тез доповідей та доповідей

Інструкція для авторів усних і пленарних доповідей

Регламент:

  • авторам усних доповідей надається 15 хвилин на виступ, включаючи відповіді на питання,
  • авторам пленарних доповідей – 25 хвилин, включаючи відповіді на питання.

Керівники секцій будуть строго стежити за дотриманням регламенту. На питання до доповідача і відповіді на них виділяється близько 2 хвилин загального часу презентації.

 

Вимоги до тез доповідей

Тези доповідей для публікації будуть прийматися на українській або російській мовах та англійській мові.

Тези що подаються на конференцію повинні включати:

  • відповідний номер проблематики конференції;
  • назву доповіді;
  • П.І.Б. та адреси всіх авторів (організації, тел., факс, e-mail) із зазначенням доповідача;
  • мету роботи;
  • результати;
  • висновки.

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор. формату А4 (1 стор. українського + 1 стор. англійського тексту або 1 стор. російського + 1 стор. англійського тексту) з полями: верхнє, нижнє і праве – 2 см., ліве – 3 см. (друкарське поле 16х25.7 см.). При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 пт з одинарним інтервалом.

Кінцевий термін подачі тез до 1 квітня 2017 р.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам, розглядатися не будуть.

 

Вимоги до доповідей

Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані раніше результати досліджень, будуть надруковані в журналі «Промышленная теплотехника» протягом 2017 року.

Обсяг доповідей не повинен перевищувати 5 стор. формату А4.

Тези доповідей, заповнену форму учасника та копію поштової квитанції або платіжного доручення про сплату оргвнеску за кожного учасника конференції не пізніше 1 квітня 2017 року слід надсилати за електронною адресою:

e-mail : plir@ittf.kiev.ua

З усіх питань щодо подачі тез та участі в конференції звертайтеся до Оргкомітету:

Тел. / Факс: (+38 044) 453-28-45,

 Тел.: (+38 044) 453-28-52

Вимоги до оформлення доповідей  Завантажити

返回顶部