ПРОГРАМА Х МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»  завантажити 

 

ПРОГРАМА
Х МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»
23-26 травня 2017 р.
(Київ, Україна, вул. Володимирська, 68)

ПРОГРАМА  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ
23 травня 2017 р.
час  місце
10.00 – 10.30 Велика актова зала Відкриття конференції
Привітання учасникам конференції
10.30 – 14.00 Велика актова зала ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Долінський А.А. Вклад геотермальної енергетики в енергетичну незалежність України (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

2. Засядько Я.І., Бессараб О.С. 3-D моделювання процесів охолодження у харчовій промисловості (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

3. Халатов А.А. Енергетична Безпека України: чи зберігся запас міцності? (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Снєжкін Ю.Ф. Енергетичні теплонасосні технології. Стан та перспективи їх впровадження в Україні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Синь Цзюнь Стан розвитку теплових насосів в Китаї (КНР, коорпораціі «Лотосленд»).

6. Бабак В.П. Моніторинг об`єктів теплоенергетики з використанням безпілотних літальних апаратів (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Басок Б.І. Підвищення енергоефективності економіки України – місія та основний пріоритет розвитку енергетики (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

14.00 – 15.00 Перерва, обід
15.00 – 17.30 РОБОТА СЕКЦІЙ
15.00 – 17.30 Аудиторія № А 410 Секція №6. Енергоефективність будівель.

Керівники секції:

Чл.-кор. НАН України Басок Б.І.
Докт. техн. наук Круковський П.Г.
Докт. техн. наук Давиденко Б.В.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Дубовський С.В., Бабін М.Є., Хортова О.О. Енергоємність реконструкції житлового фонду перших масових серій (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

2. Круковский П.Г., Метель М.А., Полубинский А.С. Модель неравновесного теплообмена стальных конструкций с воздухом в крупных промышленных объектах (на примере НБК) (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

3. Басок Б.І., Давиденко Б.В., Кужель Л.М., Нєжута В.П. Особливості теплопереносу через двокамерні склопакети різного типу (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Дейнеко А.И., Полубинский А.С., Круковский П.Г., Метель М.О., Тадля О.Ю. CFD моделирование испарения и конденсации влаги в помещениях (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

5. Лисенко О.М., Андрейчук С.В.1, Олійник Л.В.1, Веремійчук Ю.А.2 Дослідження енергоефективності теплоспоживання будівель ІТТФ НАН України (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Київ, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”).

6. Дешко В.І., Буяк Н.А. Характеристика впливу показників комфортності на потребу на опалення будівлі (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

7. Божко И.К., Недбайло А.Н. Комбинированная теплонасосная система теплоснабжения энергоэффективного здания (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

8. Заковоротный А.И., Скляренко Д.И., Круковский П.Г., Дейнеко А.И. Определение теплофизических характеристик наружных ограждающих конструкции помещения при циклическом нагреве (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

9. Недбайло А.Н.1, Божко И.К.1, Буляндра А.Ф.2, Ляшенко Н.Є.1 Энергетичекие показатели эксплуатации теплонасосной системы отопления энергоэффективного дома (1-Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины, 2-Украина, Киев, Национальный университет пищевых технологий).

10. Басок Б.І., Давиденко Б.В., Гончарук С.М., Приємченко В.П. Особливості дисипації теплоти через багатошарові стінові конструкції пасивної будівлі (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

15.00 – 17.30 Аудиторія № А 209 Секція №2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії (в т.ч. переробка біомаси в тверде паливо).

Керівники секції:

Академік НАН України Долінський А.А.
Чл.-кор. НАН України Снєжкін Ю.Ф.
Канд. техн. наук Гелетуха Г.Г.
Канд. техн. наук Корінчук Д.М.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1.  Желєзна Т.А., Гелетуха Г.Г. Створення конкурентного ринку біопалив в Україні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

2. Матвєєв Ю.Б. Енергетичне використання біогазу і біометату в Україні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

3. Кучерук П.П. Дослідження та розробка технології виробництва біогазу з відходів цукрової промисловості (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Колєсніков О.В. Пелетний ринок України, світова практика та українські реалії (ГО ”Пелетна асоціація України”).

5.  Данилова Н. Сертифікація твердого біопалива (ГО ”Пелетна асоціація України”).

6. Коринчук Д.Н. Энергоэффективная технология производства композиционного твердого биотоплива (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

7. Корінчук Д.М. Технологія поверхневого осклування на базі сушильного комплекса СК-3 (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

8. Бунецький В.О. Технологія плавленого біовугілля на базі конструктивного рішення МБ-3 (ТОВ “БМ-Інжинірінг”).

15.00 – 17.30 Аудиторія № А 210 Секція №4. Моніторинг і автоматизація в теплоенергетиці

Керівники секції:

Чл.-кор. НАН України Бабак В.П.
Докт. техн. наук Декуша Л.В.
Докт. техн. наук Куц Ю.В.
Докт. техн. наук, проф. Ладанюк А.П.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Бабак В.П.1, Красильніков О.І.1, Мислович М.В.2, Щербак Л.М.3, Науково-технічна проблематика шумової діагностики (1–Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2–Україна, Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 3-Україна, Київ, Національний авіаційний університет України).

2. Мартинюк Г.В., Щербак Л.М. Математична модель шумового сигналу об’єктів енергетики (Україна, Київ, Національний авіаційний університет України).

3. Красильников А.И. модели и вероятностные характеристики акустико-эмиссионных сигналов (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

4. Єременко В.С. Застосування перетворення Джонсона для нормалізації діагностичних ознак (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»).

5. Воробйов Л.Й. Квазідиференціальні калориметричні вимірювання (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6. Ковтун С.І., Декуша Л.В. Концепція побудови еталону поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Бурова З.А.1, Грищенко Т.Г.2 Метрологічне забезпечення низькотеплопровідних вимірювань в Україні (1-Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

8. Бурова З.А.1, Грищенко Т.Г.2  Аналітичне визначення часових параметрів досліджень теплопровідності теплоізоляторів (1-Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

9. Пупена О.М., Міркевич Р.М. Автоматизація промислового теплотехнічного обладнання в концепції Індустрії 4.0 (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

10. Сідлецький В.М.,Ельперін І.В. Використання тензорного аналізу в автоматизованих системах управління теплоенергетичними об’єктами (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

11. Романюк О.В., Сідлецький В.М. Факторизація та тензорне розкладання в автоматизованих газорозподільних пунктах та станціях (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

15.00 – 17.30 Аудиторія № А 19 в Секція №3. Енергоефективні теплотехнології.

Керівники секції:

Проректор НУХТ, проф. Бессараб О.С.
Докт. техн. наук Ободович О.М.
Докт. техн. наук Петрова Ж.О.
Докт. техн. наук Абаржі І.І.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Масліков М., Масліков М., Бойко В. Вплив відбору дифузійного соку на енергоефективність бурякоцукрового виробництва (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

2. Самійленко С., Василенко С., Борисова А. Термодинамічні засади підвищення енергетичної ефективності теплотехнологічних систем (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

3.  Бойко В.О., Масліков М.О. Визначення величини максимального споживання пари протягом циклу уварювання утфелю у вакуум-апараті 1 кристалізації (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Сукманов В.А.1, Бессараб А.С.2, Шутюк В.В.2 Усовершенствование процеса сушки пивной дробины с целью повышения его эфективности и снижения энергопотребления (1-Украина, Полтава, Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», 2- Украина, Киев, Национальный университет пищевых технологий).

5. Галінська О.С., Бессараб О.С., Точкова О.В. Удосконалення технологічної схеми отримання інуліну з топінамбуру (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

6. Бендерська О.В., Шутюк В.В., Бессараб О.С. Дослідження вмісту важких металів і нітрозосполук в концентрованих томатопродуктах (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

7. Баклан І.О., Бессараб О.С., Точкова О.В. Освітлення екстракту з топінамбуру різними способами (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

8. Левківська Т.М., Бандуренко Г.М., Крикун В.Є., Зарицька М.А., Яременко О.Ю. Інтенсифікація технології харчових наповнювачів з каротиновмісної сировини (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

9. Писарєв М.Г., Бандуренко Г.М., Малежик І.Ф. Дубковецький І.В. Левківська Т.М. Шляхи зниження енерговитрат при отриманні сушеної картоплі (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

10. Рубанка К.В., Терлецька В.А. Дослідження впливу температури на хімічний склад екстрактів чаю чорного у процесі екстрагування (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

11. Ободович О.М.1, Булій Ю.В.2 Енергозберігаючий спосіб масообміну між рідиною і парою (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

12. Гапонюк І.І. аналіз густини та в’язкості робочих газів в малорухомому шарі зерна (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

13. Гапонюк І.І. кінетика сорбції вологи дрібних фракцій зерна (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

14. Гапонюк І.І. Аналіз кінетики сорбції вологи крупними зернинами кукурудзи (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

15. Гапонюк І.І. Аналіз кінетики сорбції вологи середніх розмірів зернин (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

16. Гапонюк І.І. аналіз потенціалу робочих газів в шарі зерна (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

 

 

ПРОГРАМА  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ
24 травня 2017 р.
час місце
9.00 – 11.00 Велика актова зала ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Авраменко А.О. Мультимасштабний аналіз мікро- та нанотечій (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

2. Василенко С.М., Петренко В.П. Моделювання теплообміну в стікаючих по вертикальній поверхні труб плівках з розвинутою хвильовою структурою (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

3. Фіалко Н.М.1, Дінжос Р.В.2, Навродська Р.О.1 Полімерні мікро- і нанокомпозити як об’єкти теплофізичних досліджень для елементів теплоенергетичного обладнання (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Миколаїв, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського).

 11.00 – 11.30   Кава-брейк
 11.30 – 14.00  Велика актова зала  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Доповіді (натисніть щоб відкрити)

4. Круковський П.Г. Аналіз та прогнозування тепломасообінних процесів і радіаційного стану нового безпечного конфайнменту та зруйнованого блоку ЧАЕС на базі CFD моделювання (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Сігал О.І. Шляхи скорочення споживання природного газу в комунальній теплоенергетиці (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6. Гелетуха Г.Г. Стан та перспектива розвитку біоенергетики в Україні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Бунецький В.О. Тверде біопаливо. Необхідність галузевого рішення («БМ Інжиніринг»).

14.00 – 15.00 Перерва, обід
15.00 – 17.30 РОБОТА СЕКЦІЙ
15.00 – 17.30 Аудиторія № А 310 Секція №1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

Керівники секції:

Академік НАН України Халатов А.А.
Чл.-кор. НАН України Авраменко А.О.
Чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Петренко В.П., Рябчук О.М., Мирошник М.М. Моделювання теплообміну у вільно стікаючих ламінарних плівках з розвинутою хвильовою структурою в режимі випаровування з вільної поверхні (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

2. Петренко В.П., Рябчук О.М. Моделювання теплообміну в стікаючих ламінарних плівках з розвинутою хвильовою структурою із супутним паровим потоком(Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

3.  Орловская С.Г., Зуй О.Н., Лисянская М.В. Закономерности воспламенения и горения взвесей углеродных частиц в воздухе при различных температурах (Украина, Одесса, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова).

4. Хлиева О.Я.1, Гордейчук Т.В.1, Никулин А.Г.2, Лукьянов Н.Н.1, Железный В.П.1 Экспериментальное исследование влияния добавок наночастиц TiО2 на процесс кипения хладагента R141b в свободном объеме (1-Украина, Одесса, Одесская национальная академия пищевых технологий, 2- Португалия, Лиссабон, Высший технический институт).

5. Грищенко Р.В., Пилипенко О.Ю., Форсюк А.В., Засядько Я.І. Моделювання охолодження води в ANSYS CFX (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

6. Халатов А.А., Коваленко Г.В., Мейрис A.Ж. Теплоотдача при поперечном обтекании воздухом трубы с искусственной асимметрией (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

7. Халатов А.А.1, Борисов И.И.1, Дашевский Ю.Я.2 Газовая завеса при подаче охладителя в поверхностные углубления (1-Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины, 2-Украина, Николаев, НПКГ «Зоря»–«Машпроект»).

8. Халатов А.А.1,2, Панченко Н.А.1,2, Макаренко В.A.2, Спасенко М.И.2 Компьютерное моделирование двух перспективных однорядных схем пленочного охлаждения (1-Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины, 2-Украина, Киев, НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»).

9. Халатов А.А1,2, Коваленко А.С.1 Перспективы повышения эффективности использования топлива в стационарных газотурбинных установках (1-Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины, 2-Украина, Киев, НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»).

15.00 – 17.30 Аудиторія № А 209 Секція №2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії (в т.ч. переробка біомаси в тверде паливо).

Керівники секції:

Академік НАН України Долінський А.А.
Чл.-кор. НАН України Снєжкін Ю.Ф.
Канд. техн. наук Гелетуха Г.Г.
Канд. техн. наук Корінчук Д.М.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Басок Б.І.1, Дешко В.І.2, Гончарук С.М.1, Білоус І.Ю.2 Вплив сонячної радіації на тепловий стан будівлі (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

2. Басок Б.І.1, Новіцька М.П.1, Кравченко В.П.2, Веремійчук Ю.А.3, Худенко В.О.3 Стан сонячної енергетики Одеської області (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 3-Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

3. Пастушенко Е.П. Досвід впровадження теплових насосів в промисловості (Україна, Київ, член Правління НАУТН, засновник та керівник Компанія ВДЕ»).

4. Корінчевська Т.В. Снєжкін Ю.Ф., Михайлик В.А. Дослідження процесу теплообміну при фазових переходах теплоакумулюючих матеріалів (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Басок Б.І., Новіков В.Г., Давиденко Б.В. Моделювання сонячного випромінювання для використання в відновлюваній енергетиці та в будівельній теплофізиці (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6. Бєляева Т.Г., Басок Б.І., Кужель Л.М., Хибина М.А. Розрахунок вертикальних ґрунтових теплообмінників (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Цвєткова М.О., Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти ґрунту (Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

8. Евтушенко А.В., Демченко В.Г. Калориметрические исследования системы «ВОДОРОД – МЕТАЛЛ» в широком диапазоне температур (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

9. Чалаєв Д.,М., Шматок О.І., Грабова Т.Л., Сильнягіна Н.Б., Степанова О.Є. Застосування свердловин відпрацьованих газових родовищ для вилучення тепла земної кори (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

10. Давиденко Б.В.1, Декуша Л.В.1, Воробйов Л.Й.1, Кравченко В.П.2, Новіков В.Г.1, Гончарук С.М.1, Сороковий Р.Я.1 Експериментальні дослідження сонячної радіації на поверхнях різної орієнтації (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Одеса, Одеський національний політехнічний університет).

15.00 – 17.30 Аудиторія № А 210 Секція №4. Моніторинг і автоматизація в теплоенергетиці

Керівники секції:

Чл.-кор. НАН України Бабак В.П.
Докт. техн. наук Декуша Л.В.
Докт. техн. наук Куц Ю.В.
Докт. техн. наук, проф. Ладанюк А.П.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Дугін О.Л.1, Куц Ю.В.2, Лисенко Ю.Ю.1, Протасов А.Г.1 Застосування бездротових технологій в системах діагностики теплоенергетичного обладнання (1–Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 2-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України)

2. Богачев И.В., Мелещенко Л.В. Контроль толщины стенок объектов теплотехнического оборудования (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

3. Свердлова А.Д., Запорожець А.О. Особливості застосування машинного навчання в системах діагностики енергетичних об’єктів (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Берегун В.С.1, Красильніков О.І.2 Дослідження чутливості кумулянтних коефіцієнтів в задачах контролю об’єктів теплоенергетики (1-Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Хортова О.О. Методичні особливості нового національного стандарту визначення енергоємності комбінованого вироблення електричної й теплової енергії (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6. Сергієнко Р.В., Декуша О.Л. Вимірювальний комплекс «РЕСУРС-88» для моніторингу стану огороджувальних конструкцій і параметрів мікроклімату (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Басок Б.І., Гончарук С.М., Недбайло О.М., Приємченко В.П., Кужель Л.М. Вимірювання температури датчиками з цифровим виходом (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

8. Тадля О.Ю., Гупало С.А., Круковский П.Г., Канчуковский П.И. использование CFD-моделей в мониторинге анализа и прогнозирования состояния строительных объектов (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

9. Іванов С.О., Дмитренко Н.В. Дослідження теплоти випаровування води з торфу за допомогою приладу СТА (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

10. Іванов С.О. Прилад для визначення теплоти випаровування рідин з матеріалів, схильних до деформації при сушінні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

11. Супрун Т.Т. Методи управління перехідними процесами на обтічних поверхнях енергетичного обладнання (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

 

ПРОГРАМА  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ
25 травня 2017 р.
час місце РОБОТА СЕКЦІЙ
9.00 – 11.00 Аудиторія № А 310 Секція №2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії (в т.ч. переробка біомаси в тверде паливо).

Керівники секції:

Академік НАН України Долінський А.А.
Чл.-кор. НАН України Снєжкін Ю.Ф.
Канд. техн. наук Гелетуха Г.Г.
Канд. техн. наук Корінчук Д.М.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Михайлик В.А., Корінчевська Т.В. Аналіз термічної деструкції рослинної біомаси (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

2. Сороковая Н.Н., Коринчук Д.Н., Шапарь Р.А. Математическое моделирование тепломассопереноса при сушке биомассы в технологиях производства биотоплива (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

3. Скляренко Є.В. Енерготехнологічна установка для переробки рослинної біомаси (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Антоненко В.О. Порівняльний аналіз паливних характеристик стебел кукурудзи українського походження (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5.  Драгнєв С.В. Особливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6. Трибой О.В. Ефективні вартісні ланцюги виробництва енергії з енергетичних культур в Україні (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Зубенко В.І. Отримання рідкого піропалива шляхом піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

11.00 – 11.30 Кава-брейк
11.30 – 14.00 Аудиторія № А 310 Секція №1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

Керівники секції:

Академік НАН України Халатов А.А.
Чл.-кор. НАН України Авраменко А.О.
Чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Бондар В.І., Василенко С.М., Шутюк В.В. Математичне моделювання процесу теплообміну під час конденсації пари на поверхні струменя рідини (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

2. Засядько Я.І., Мирошник М.М., Засядько П.Я. дослідження процесів термохімічного перетворення окремих видів твердої біомаси як альтернативного палива для факельного спалювання у промислових енергетичних установках (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

3. Любчик Г.М., Реграгі А. Енергоекологічні характеристики горіння дифузійного газового факелу в одиночному трубчастому паливоспалюючому модулі (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Фиалко Н.М, Шеренковский Ю.В., Алешко С.А., Прокопов В.Г., Стрижеус С.Н., Кутняк О.Н., Милко Е.И., Озеров А.А., Дончак М.И., Евтушенко А.А. Сравнительный анализ эффективности охлаждения горелочных устройств с плоскими стабилизаторами пламени при наличии и отсутствии нишевых полостей (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

5. Фиалко Н.М., Прокопов В.Г., Алешко С.А., Рокитько К.В., Полозенко Н.П., Малецкая О.Е., Ольховская Н.Н. Сравнительный анализ структуры течения в горелках с различными типами эшелонирования стабилизаторов пламени (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

6. Фиалко Н.М.1, Пиоро И.Л.2, Шеренковский Ю.В.1, Шараевский И.Г.3, Меранова Н.О.1, Алешко С.А.1, Хмиль Д.П.1, Войтенко А.Ю.4, Брусинская Я.В.4 Компьютерное моделирование течения и теплообмена в вертикальных трубах при сверхкритических параметрах (1-Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины, 2-Canada, Oshawa ON L1K 7K4, Faculty of Energy Systems and Nuclear Science University of Ontario Institute of Technology 2000 Simcoe Str. N., 3-Украина, Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, 4-Украина, Киев, Национальный авиационный университет).

7. Фиалко Н.М, Меранова Н.О., Алешко С.А., Тимощенко А.Б., Иваненко Г.В., Майсон Н.В., Хмиль Д.П. Характеристики течения топлива и окислителя в горелках стабилизаторного типа с нишевыми полостями (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

8. Фиалко Н.М., Прокопов В.Г., Шеренковский Ю.В., Меранова Н.О., Алешко С.А., Ганжа М.В., Юрчук В.Л., Швецова Л.А. Температурные режимы стенок стабилизаторов пламени с защитными покрытиями (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

9. Басок Б.И., Давыденко Б.В., Новиков В.Г. Радиационно-конвективный теплообмен зданий и сооружений с окружающей средой с учетом солнечного излучения (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

10. Басок Б.І., Давиденко Б.В., Новіков В.Г., Гончарук С.М. Динаміка висхідного повітряного потоку з твердими включеннями біопалива (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

14.00 – 15.00 Перерва, обід
15.00 – 17.30 Аудиторія № А 310 Секція №1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

Керівники секції:

Академік НАН України Халатов А.А.
Чл.-кор. НАН України Авраменко А.О.
Чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Пилипенко О.Ю., Засядько Я.І., Форсюк А.В., Грищенко Р.В. Узагальнення дослідних даних з динаміки кристалізації водного льоду на циліндричній поверхні (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

2. Иваницкий Г.К. Теоретическое исследование явлений кавитации с учетом сжимаемости жидкости (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

3. Абаржі І.І. Теплообмін випромінюванням в атмосферній сушильній установці типу “ТЕПЛИЦЯ” (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Чмель В.М., Новікова І.П. Дослідження спалювання дрібно фракційної біомаси в режимі самозаймання (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Зотов Е.Н., Москаленко А.А., Разумцева О.В., Проценко Л.М. Моделювання нестаціонарного температурного поля в стандартних зразках для тестування охолоджуючих рідин (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6.  Дмитренко Н.П. Аналіз течії нанорідини в каналі між коаксіальними циліндрами (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Кравчук А.В. Монте–Карло моделирование теплообмена наножидкости в канале (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

8. Ковецкая Ю.Ю. Исследование процессов гидродинамики и теплообмена в вертикальном пористом микроканале (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

9. Ковецкая М.М., Кондратьева Е.А. Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в тепловыделяющей сборке (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

10. Тирінов А.І. Моделювання розгінних течій в мікроканалах методом грат Больцмана (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

11. Разумцева О.В. Використання технології динамічного охолодження повітря для термостабілізації гартувальної рідини (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

РОБОТА СЕКЦІЙ
9.00 – 11.00 Аудиторія № А 209 Секція №3. Енергоефективні теплотехнології.

Керівники секції:

Проректор НУХТ, проф. Бессараб О.С.
Докт. техн. наук Ободович О.М.
Докт. техн. наук Петрова Ж.О.
Докт. техн. наук Абаржі І.І.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1.  Кшевецький О.С.1, Штангеєва Н.І.2 Про можливість використання декількох теплових насосів для підвищення енергоефективності деяких процесів тепломасообміну (1-Україна, Чернiвцi, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2-Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

2. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння соєво – шпинатної композиції (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

3. Шапар Р.О., Гусарова О.В. Вплив тепловологісних параметрів сушильного агенту на процес зневоднення яблук при виробництві фруктових чипсів (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Петрова Ж.О.1, Пазюк В.М.2 Енергоефективні технолоіії сушіння зернових культур (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Вінниця, Вінницький національний аграрний університет МОН України).

5. Малащук Н.С., Снєжкін Ю.Ф., Дабіжа Н.О., Кхан Р.Х. теплонасосне сушіння термолабільних матеріалів з комбінованим теплопідводом (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

6. Дабіжа Н.О., Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Шапар Р.О., Гусарова О.В. удосконалення теплогенеруючих систем конвективних сушильних установок (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

11.00 – 11.30 Кава-брейк
11.30 – 14.00 Аудиторія № А 209 Секція №3. Енергоефективні теплотехнології.

Керівники секції:

Проректор НУХТ, проф. Бессараб О.С.
Докт. техн. наук Ободович О.М.
Докт. техн. наук Петрова Ж.О.
Докт. техн. наук Абаржі І.І.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Прилипко С.А., Парафейник В.П., Тертышный И.Н. Углубленный термодинамический анализ рабочего процесса газотурбинной компрессорной установки и возможности повышения ее эффективности (Украина, Сумы, ПАО «Сумское НПО»).

2. Селихов Ю.А., Коцаренко В.А., Рябова И.Б., Гапонова Е.А., Давыдов В.А. Энергетическая эффективность работы системы охлаждения ванной стекловаренной печи (Украина, Харьков, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»).

3. Тимощенко А.В.1, Кремньов В.О.1, Шпільберг Л.Ю.1, Гулієнко О.В.1, Корбут Н.С.1, Тимчишин С.В.2 Створення і впровадження нової установки (другого покоління) виробництва базальтового супертонкого волокна (БСТВ) (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Чернівці, ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”).

4. Тимощенко А.В.1, Гулієнко О.В.1, Корбут Н.С.1, Тимчишин С.В.2, Кємаєв В.Ф.2 Модернізація безперервної технологічної лінії виробництва базальтового картону (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Чернівці, ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”).

5. Кремньов В.О.1, Бєляєв Г.В.1, Бєляєва І.П.1, Стецюк В.Г1, Жуков К.Л.2 Пропозиції щодо створення сталої системи територіального енергетичного використання місцевих відновлюваних ресурсоцінних відходів (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-ТОВ «Біопростір»).

6. Кремньов В.О1, Бєляєв Г.В.1, Бєляєва І.П.1, Шпільберг Л.Ю.1,Стецюк В.Г1, Жуков К.Л.2 дослідження конденсатів пари, що утворюється при сушінні твердих дисперсних матеріалів біологічного походження (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-ТОВ «Біопростір»).

7. Михалевич В.В., Ляшенко А.В., Коханенко М.С. Переробка органічних розчинів при метановому зброжуванні гнойових зливів ВРХ (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

8. Коханенко М.С., Михалевич В.В. Експериментальне дослідження вологого формування мулових відкладень очисних споруд та фізичних характеристик одержаних гранул (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

9. Гулієнко О.В.1, Тимощенко А.В.1, Корбут Н.С.1, Кємаєв В.Ф.2 Дослідження впливу конструкції та розташування газових пальників на характеристики теплоносія в сушильній зоні (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Чернівці, ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”).

10. Ляшенко А.В., Михалевич В.В. Опыт внедрения установок одновременного измельчения и сушки при обработке высоковлажных термолабильных материалов (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

11. Халатов А.А., Ступак О.С. Теплова ефективність тепломасообмінного апарату з поверхневою водяною плівкою (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

14.00 – 15.00 Перерва, обід
15.00 – 17.30 Аудиторія № А 209 Секція №3. Енергоефективні теплотехнології.

Керівники секції:

Проректор НУХТ, проф. Бессараб О.С.
Докт. техн. наук Ободович О.М.
Докт. техн. наук Петрова Ж.О.
Докт. техн. наук Абаржі І.І.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1.  Долінський А.А., Радченко Н.Л., Коник А.В., Целень Б.Я. Перспективність та напрямки розвитку апаратів принципи роботи яких ґрунтується на механізмах ДІВЕ (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України)

2. Долінський А.А, Ободович О.М., Сидоренко В.В., Переяславцева О.О. Інтенсифікація технології підготовки питної та технологічної води за рахунок використання тепломасообмінної аераційно-окислювальної установки роторного типу (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

3. Макаренко А.А. Долінський А.А., Авдєєва Л.Ю., Жукотський Е.К. Особливості використання кавітаторів різних профілів для обробки рідких багатокомпонентних систем (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Грабова Т.Л., Шматок О.І., Сильнягіна Н.Б. Здійснення процесів структурування в концентрованих нанодисперсних системах в динамічних умовах (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Долінський А.А1, Ободович О.М.1, Саблій Л.А2, Сидоренко В.В1, Коренчук М.С.2 Використання аераційно-окислювальної установки роторного типу в технології біологічного очищення стічних вод (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

6.  Шаркова Н.О., Жукотський Е.К., Костянець Л.О., Декуша Г.В. Дослідження динамічної в’язкості водної суспензії плодового тіла гриба Шиїтаке (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Гоженко Л.П., Іваницький Г.К., Гартвіг А.П. Енергоефективний метод обробки рідинних дисперсних середовищ (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

8. Шаркова Н.О., Жукотський Е.К., Турчина Т.Я., Макаренко А.А., Костянець Л.О. Модернізація експерименального стенду для дослідження процесу сушіння одиничних крапель багатокомпонентних рідинних систем (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

9. Недбайло А.Е. Роль воды в получении сред с задаными свойствами в условиях кавитационной обработки (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

РОБОТА СЕКЦІЙ
9.00 – 11.00 Аудиторія № А 210 Секція №5. Комунальна і промислова теплоенергетика.

Керівники секції:

Чл.-кор. НАН України Клименко В.М.
Канд. техн. наук Сігал О.І.
Канд. техн. наук Демченко В.Г.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Недбайло О.М. Перспективи розвитку сфери теплозабезпечення населення України (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

2. Сігал О.І. Cтан комунальної теплоенергетики України та шляхи виходу з кризи (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

3. Ковалко О.М.1, Новосельцев О.В.2 Механізми програмно-цільового управління інвестиціями в енергоефективність (1-Україна, Київ, НАК «Нафтогаз України», 2-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Фіалко Н.М., Тимченко М.П., Халатов А.А., Шеренковський Ю.В. Гібридна система теплозабезпечення будівель як активний споживач інтелектуальних електричних мереж (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Басок Б.І.1, Веремійчук Ю.А.2, Рибіна О.Б.3, Лисенко О.М.1 Оцінка потенціалу енергоспоживання кінцевими споживачами (населенням) для регулювання енергосистеми в періоди пікового зростання та нічного провалу споживання електроенергії (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 3-Україна, Київ, Інститут електродинаміки НАН України).

6. Бабін М.Є., Дубовський С.В. Енергоефективність житлового сектору України в історичній перспективі (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Дубовской С.В., Твердохлиб А.С. Энергетическая эффективность комбинированного производства теплоты и холода (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

8. Тимченко М.П., Фіалко Н.М., Шеренковський Ю.В. Розподілені накопичувачі енергії та віртуальні електростанції в СМАРТ системах енергопостачання (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

9. Снежкин Ю.Ф., Билека Б.Д. Комбинированые когенерационно-теплонасосные технологии в решении задач повышения энергоэффективности коммунальной теплоэнергетики и теплотехнологий (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины)

11.00 – 11.30 Кава-брейк
11.30 – 14.00 Аудиторія № А 210 Секція №5. Комунальна і промислова теплоенергетика.

Керівники секції:

Чл.-кор. НАН України Клименко В.М.
Канд. техн. наук Сігал О.І.
Канд. техн. наук Демченко В.Г.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Магєра Ю.М. Удосконалення технологій спалювання ТБВ на сміттєспалювальному заводі «Енергія» (ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).

2. Сігал О.І., Павлюк Н.Ю., Кіржнер Д.А., Плашихін С.В., Семенюк М.В. Дослідження доцільності використання твердих побутових відходів м. Києва для виробництва теплової енергії (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

3. Целень Б.Я., Долінський А.А., Коник А.В., Радченко Н.Л., Іваницький Г.К., Гартвіг А.П. Розроблення установки для безреагентної нейтралізації конденсату продуктів згоряння природного газу (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Кобзар С.Г. Застосування методів комп’ютерного моделювання для визначення зон підвищеного абразивного зносу конвективних поверхонь пиловугільних котлів (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Фиалко Н.М., Гнедаш Г.А., Новаковский М.А. Эффективность комбинированных теплоутилизационных систем при повышенном влагосодержании отходящих газов котлов (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

6. Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Шевчук С.І. Захист димових труб котельних установок при глибокому охолодженні відхідних газів (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Фіалко Н.М., Пресіч Г.О., Новаківський М.О. Комбінована теплоутилізаційна система з використанням конденсату для котельних установок з паровими котлами (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

8. Доник Т.В.1,2, Парашар М.Н.1,2 Ядерна енергетична установка з гелієвим реактором для виробництва електроенергії та комунального теплопостачання (1-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України, 2-Україна, Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

14.00 – 15.00 Перерва, обід
15.00 – 17.30 Аудиторія № А 210 Секція №5. Комунальна і промислова теплоенергетика.

Керівники секції:

Чл.-кор. НАН України Клименко В.М.
Канд. техн. наук Сігал О.І.
Канд. техн. наук Демченко В.Г.

Доповіді (натисніть щоб відкрити)

1. Фиалко Н.М., Степанова А.И., Навродская Р.А. Эффективность котельной установки с комбинированной теплоутилизационной системой при различных режимах работы котла (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

2. Філоненко В.М. Скидна теплота цукрового заводу. Стан і перспективи використання (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

3. Демченко В.Г. Технологія подвійних стінок – T2W (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

4. Фалько В.Ю., Демченко В.Г. Дослідження та розробка теплових акумуляторів на основі речовин з фазовим переходом (Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

5. Гаркуша Л.К., Билека Б.Д. Топливная экономичность когенерационно-теплонасосных технологий на базе ГТУ в котельных средней мощности (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

6. Ковальчук А.В.1, Тихонюк А.В.2 Аналізатор кольору рідкого палива – ЦУ ТЕП-ТМ (1-Україна, Київ, ПрАТ «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетичного приладобудування», 2-Україна, Київ, Інститут технічної теплофізики НАН України).

7. Кобзар С.Г. Снижения оксидов азота при применении усовершенствованного метода трехстадийного сжигания угля с топливом дожигания угольная пыль (Украина, Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины).

8. Павелко В.І., Рябчук О.М., Мирошник М.М. термосифонні економайзери та повітронагрівачі для енергетичних установок (Україна, Київ, Національний університет харчових технологій).

 

返回顶部