ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СВЕРДЛОВОЇ АНАСТАСІЇ ДМИТРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.01 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Свердлової Анастасії Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка відбудеться 26 листопада 2020 року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Матеріали по дисертаційній роботі Свердлової А. Д.: розміщені за посиланням Детальніше