Свердлова Анастасія Дмитрівна

Повідомлення від  22.10.2020 року:

ДФ 26.224.001 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ Свердлової АнастасіЇ ДмитрівнІ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – Автоматизація та приладобудування ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

22 жовтня 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Свердлової А.Д. на тему: “Інформаційно-вимірювальна система діагностування складних теплоенергетичних об’єктів з використанням ретроспективної інформації” за спеціальністю 152 –Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.224.001

Анотація дисертації Свердлової А.Д.

Повідомлення від  16.11.2020 року:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СВЕРДЛОВОЇ АНАСТАСІЇ ДМИТРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.01 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Свердлової Анастасії Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка відбудеться 26 листопада 2020 року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Диссертация Свердлової А.Д.

Відгук Зайцева Є.О.

Відгук Куца Ю.В.

Висновок про наукову та практичну цінність результатів дисертації (Рецензія)

Відеозапис захисту дисертації Свердлової А.Д.

Аудіозапис захисту дисертації Свердлової А.Д.

返回顶部