ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

28 вересня 2018 року о 14.00 годині відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України Зубенка Віталія Ігоровича на тему: «Технологія швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії

Науковий керівник – Клименко Віктор Миколайович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Кухарець Савелій Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем (Житомирський Національний Агроекологічний Університет)

Клюс Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв (Інститут відновлюваної енергетики НАН України)

 

Автореферат Зубенка В.І. (файл розміщено 27 серпня 2018 року)

Текст дисертаційної роботи Зубенка В.І  (файл розміщено 17 вересня 2018 р.)

Відгук Кухарця С. М. (файл розміщено 17 вересня 2018 р.)

Відгук Клюса С. В. (файл розміщено 17 вересня 2018 р.)

返回顶部