ВОРОБЙОВ ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ

2 листопада 2018 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації провідного наукового співробітника відділу теплометрії, діагностики та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України Воробйова Леоніда Йосиповича на тему: «Науково-практичні засади кондуктивної калориметрії» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин

Науковий консультант – Бабак Віталій Павлович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Назаренко Леонід Андрійович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник (Національний науковий центр «Інститут метрології» Мінекономрозвитку України).

Жуков Леонід Федорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу термометрії та фізико-хімічних досліджень (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України).

Гоц Наталія Євгенівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).

Автореферат Воробйова Л.Й. (файл розміщено 1 жовтня 2018 р.).

Текст дисертаційної роботи Воробйова Л.Й. (файл розміщено 1 жовтня 2018 р.).

Відгук  Назаренка Л. А. (файл розміщено 22 жовтня 2018р.)

Відгук Гоц Н. Є. (файл розміщено 22 жовтня 2018р.)

Відгук Куца Ю.В. (файл розміщено 30 жовтня 2018р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

 У зв’язку з ненаданням відгуку офіційним опонентом Жуковим Леонідом Федоровичем у визначений законодавством термін (23 жовтня 2018 р.) рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.224.02 Інституту технічної теплофізики НАН України призначено нового офіційного опонента та перенесено дату захисту, а саме:

офіційний опонентКуц Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладів і систем неруйнівного контролю (Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»);

дата захисту 9 листопада 2018 року о 10 годині.

 

返回顶部