Тирінов Андрій Іванович

11 жовтня 2017 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України Тирінова Андрія Івановича на тему:

«Тепломасообмін та гідродинаміка теплотехнічних мікро- та наносистем» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Науковий консультант – Авраменко Андрій Олександрович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора, завідувач відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування Інституту технічної теплофізики НАН України

Офіційні опоненти даної дисертації:

Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор (Київський національний університету імені Тараса Шевченка МОН України)

Туз Валерій Омелянович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету (НТУУ „КПІ” ім. Ігоря Сікорського МОН України)

Рохман Болеслав Борисович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу процесів горіння та газифікації вугілля (Інститут вугільних енерготехнологій НАН України)

Автореферат Тирінова А.І.  (файл розміщено 29 серпня 2017р.)

Текст дисертаційної роботи Тирінова А.І. (файл розміщено 27 вересня 2017р.)

Відгук Гаврюшенка Д.А. (файл розміщено 29 вересня 2017р.)

Відгук Рохмана Б.Б. (файл розміщено 29 вересня 2017р.)

Відгук Туза В.О. (файл розміщено 29 вересня 2017р.)

返回顶部