Новаківський Максим Олександрович

07 грудня 2017 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України Новаківського Максима Олександровича на тему:

«Комплексні теплоутилізаційні системи для котлів малої та середньої потужності з підвищеним вологовмістом відхідних газів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівникФіалко Наталія Михайлівна, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН України)

Суржик Таміла Володимирівна, кандидат технічних наук, вчений секретар, старший науковий співробітник відділу сонячної енергетики, (Інститут відновлюваної енергетики НАН України)

Автореферат Новаківського М.О. (файл розміщено 2 листопада 2017 р.)

Текст дисертаційної роботи Новаківського М.О. (файл розміщено  23  листопада 2017р.)

Відгук Василенка С.М. (файл розміщено 23 листопада 2017р.)

Відгук Суржик Т.В.  (файл розміщено 23  листопада  2017р.)

返回顶部