НАЗАРЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ

06 грудня 2017 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу теплометрії, діагностики та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України Назаренка Олега Олексійовича на тему:

«КВАЗІДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ КОНДУКТИВНИЙ КАЛОРИМЕТР ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин (152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Науковий керівник – Бабак Віталій Павлович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,  завідувач відділу теплометрії, діагностики та оптимізації в енергетиці (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Жуков Леонід Федорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу термометрії та фізико-хімічних досліджень (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

Крайовський Володимир Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, проректор (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат Назаренка О.О. (файл розміщено 3 листопада 2017 р.)

Текст дисертаційної роботи Назаренка О.О. (файл розміщено 24 листопада 2017 р.)

Відгук Жукова Л.Ф. (файл розміщено 24 листопада 2017 р.)

Відгук Крайовського В.Я.  (файл розміщено 24 листопада 2017 р.)

返回顶部