Кужель Лілія Миколаївна

04 жовтня 2017 року о 13.00 годині відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України Кужель Лілії Миколаївни на тему:

«Закономірності теплопередачі через віконні конструкції» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Науковий керівник – Басок Борис Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Приймак Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерних систем та екології Київського національного університету будівництва та архітектури (Міністерство освіти та науки України).

Фаренюк Єгор Геннадійович, кандидат технічних наук, завідувач відділу будівельної фізики та енергоефективності Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України).

Автореферат Кужель Л.М. (файл розміщено 29 серпня 2017 р.)

Текст дисертаційної роботи Кужель Л.М. (файл розміщено 22 вересня 2017 р.)

Відгук Приймака О.В. (файл розміщено 22 вересня 2017 р.)

Відгук Фаренюка Є.Г. (файл розміщено 22 вересня 2017 р.)

返回顶部