Корінчевська Тетяна Володимирівна

04 жовтня 2017 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України Корінчевської Тетяни Володимирівни на тему:

«Теплофізичні властивості теплоакумулюючих матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Науковий керівник – Снєжкін Юрій Федорович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, професор, директор, завідувач відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Хіменко Олексій Вікторович, кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу геотермальної енергетики (Інститут відновлювальної енергетики НАН України)

Автореферат Корінчевської Т.В. (файл розміщено 29 серпня 2017 р.)

Текст дисертаційної роботи Корінчевської Т.В.  (файл розміщено 22 вересня 2017 р.)

Відгук Горобця В.Г. (файл розміщено 22 вересня 2017 р.)

Відгук Хіменко О.В. (файл розміщено 22 вересня 2017 р.)

返回顶部