Спеціалізована вчена рада К 26.224.02

26 квітня 2016 року о 1330 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України Гайдай Ольги Ігорівни на тему: “Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з твердого біопалива за показниками енергетичної ефективності та скорочення викидів парникових газів” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Науковий керівникЖелєзна Т.А., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу теплофізичних проблем біоенергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України).

          Офіційні опоненти даної дисертації:
Голуб Г.А.,
д.т.н., проф., завідувач кафедри механізації тваринництва (Національний університет біоресурсів та природокористування України, Міністерство освіти і науки України).

Калінчик В.П., к.т.н., доцент кафедри енергопостачання (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «КПІ», Міністерство освіти і науки України).

Автореферат Гайдай О.І.  (файл розміщено 25.03.2016р.)

Дисертація Гайдай О.І.  (файл розміщено 15.04.2016р.)

Відгук Голуб Г.А.  (файл розміщено 15.04.2016р.)

Відгук Калінчик В.П.  (файл розміщено 15.04.2016р.)

返回顶部