Спеціалізована вчена рада К 26.224.02

26 квітня 2016 року о 1330 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України Гайдай Ольги Ігорівни на тему: “Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з твердого біопалива за показниками енергетичної ефективності та скорочення викидів парникових газів” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Науковий керівникЖелєзна Т.А., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу теплофізичних проблем біоенергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України).

          Офіційні опоненти даної дисертації:
Голуб Г.А.,
д.т.н., проф., завідувач кафедри механізації тваринництва (Національний університет біоресурсів та природокористування України, Міністерство освіти і науки України).

Калінчик В.П., к.т.н., доцент кафедри енергопостачання (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «КПІ», Міністерство освіти і науки України).

Автореферат Гайдай О.І.  (файл розміщено 25.03.2016р.)

Дисертація Гайдай О.І.  (файл розміщено 15.04.2016р.)

Відгук Голуб Г.А.  (файл розміщено 15.04.2016р.)

Відгук Калінчик В.П.  (файл розміщено 15.04.2016р.)

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部