Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

22 березня 2017 року о 10:00 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплометрії, діагностики і оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України Скляренка Євгена Валентиновича на тему: “Створення піролізної технології та установки для термохімічної конверсії рослинної біомаси” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Білека Борис Дмитрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Офіційний опонент – Сорока Борис Семенович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу високотемпературного тепломасообміну (Інститут газу НАН України)

Офіційний опонент – Жовмір Микола Михайлович, кандидат технічних наук, Старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв (Інститут відновлюваної енергетики НАН України)

Автореферат Скляренка Є.В. (файл розміщено 17 лютого 2017р.)

Відгук офіційного опонента Жовміра М.М. (файл розміщено 10 березня 2017р.)

Відгук офіційного опонента Сороки Б.С. (файл розміщено 10 березня 2017р.)

Дисертація Скляренко Є.В. (файл розміщено 10 березня 2017р.)

返回顶部