Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

08 грудня 2015 року о 13.00 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України Лисенко Оксани Миколаївни на тему: “Ефективність управління теплоспоживанням адміністративної будівлі при використанні індивідуального теплового пункту” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Басок Б.І., член-кор. НАН України, д.т.н., проф., зав. відділу.

Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко С.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університет харчових технологій МОН України).

Приймак О.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри теплотехніки (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

Автореферат Лисенко О.М. (файл розміщено 06 листопада 2015р.)

Відгук Василенка С.М. (файл розміщено 27 листопада 2015р.)

Відгук Приймака О.В. (файл розміщено 27 листопада 2015р.)

Текст дисертаційної роботи Лисенко О.М. (файл розміщено 27 листопада 2015р.)

返回顶部