26 січня 2017 року о 10:00 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України Гоженко Любові Петрівни на тему: “Інтенсифікація тепломасообмінних та гідродинамічних процесів при екстрагуванні рослинної сировини із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Чайка Олександр Ілліч, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту технічної теплофізики НАН України

Офіційні опоненти даної дисертації:

Офіційний опонент – Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

Офіційний опонент – Степанюк Андрій Романович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат Гоженко Л.П. (файл розміщено 22 грудня 2016р.)

Текст дисертаційної роботи Гоженко Л.П. (файл розміщено 12 січня 2017р.)

Відгук Горобця В.Г.

Відгук Степанюка А.Р.

返回顶部