Реграгі Абубакр

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

13 травня 2021 року о 13.00 відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України Реграгі Абубакра на тему: «Підвищення ефективності монарних газопарових технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Посилання для приєднання до захисту Zoom:

https://zoom.us/j/96357521727?pwd=Tld2RnZuVXN1TlRaWVBJbHBET0NQUT09

Ідентифікатор конференції: 963 5752 1727

Код доступа: 747241

Приєднатися  можна 13 травня  з  13.00. При підключенні просимо Вас вказувати Прізвище та ім’я для реєстрації

Науковий керівникФіалко Наталія Михайлівна, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Дешко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Суржик Таміла Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, старший науковий співробітник відділу сонячної енергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН України)

Автореферат Реграгі А. (файл розміщено  06  квітня 2021 р.)

Текст дисертаційної роботи Реграгі А. (файл розміщено 28 квітня 2021 р.)

Відгук Дешка В.І. (файл розміщено 28 квітня 2021 р.)

Відгук Суржик Т.В. (файл розміщено 28 квітня 2021 р.)

返回顶部