ТОЛУБІНСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ – академік АН УРСР

tolubinskiy

27.03.1904 – 17.04.1988

 Один з провідних радянських вчених в галузі теплофізики, теплоенергетики та промислової теплотехніки. Доктор технічних наук, член-кореспондент АН УРСР (1951 р.), професор, академік АН УРСР (1964 р.), заслужений діяч науки і техніки УРСР, провідний український педагог вищої школи.

Нагороджений орденом Жовтневої революції, двома орденами “Трудового Червоного Прапора”, орденом “Знак Пошани”, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, шістьма медалями, лауреат Премії ім. Г.Ф. Проскури АН УРСР.

Народився Всеволод Іванович 27 березня 1904 р. в с. Тартак Вінницької обл. У 1927 р. закінчив Київський політехнічний інститут.

Трудова діяльність в Інституті технічної теплофізики НАН України: завідувач відділом Інституту теплоенергетики (з 1964 р. Інститут технічної теплофізики АН України) (1939 – 1964 рр.), директор Інституту технічної теплофізики АН УРСР (1964 – 1972 рр.).

Наукові праці присвячені теоретичним і експериментальним дослідженням у галузі теплофізики, практичним розробкам в теплоенергетиці та промисловій теплотехніці: спалювання і комплексне використання палив; теорія і метод розрахунку топок і парогенераторів; встановлення закономірностей і пошук шляхів інтенсифікації теплообміну в одно- і двофазних середовищах; дослідження механізму кипіння чистих рідин, розчинів і сумішей; гідродинаміка двофазних потоків; теплофізика ядерних реакторів.

Роботи в галузі теплофізики Всеволод Іванович почав ще в середині  30-х років минулого століття. Вони поклали початок вивченню різних видів теплообміну і створенню в УРСР наукової школи теплофізиків.

Директор Інституту технічної теплофізики В.І. Толубінський очолював наукову раду АН УРСР з проблеми «Високотемпературна теплофізика», завідував кафедрою котельних установок і керував проблемною лабораторією теплообміну і газодинаміки Київського політехнічного інституту, був членом президії різних наукових організацій, вчених рад та експертних комісій.

Він є автором 342 друкованих праць, з них 70 переведені і опубліковані за кордоном. В їх числі 8 монографій і підручників для ВНЗ.

Академік АН УРСР Всеволод Іванович Толубінський автор унікальних дослідних установок, ряда винаходів і оригінальних конструкцій теплоенергетичного устаткування, багатьох промислових розробок в енергетиці.

返回顶部