СНЄЖКІН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Директор Інституту, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки.

Юрій Федорович – видатний вчений у галузі теплоенергетики, тепло- і масообміну теплофізичних процесів та енергозберігаючих технологій. Створені ним енергозберігаючі теплотехнології та обладнання, більшість яких не має аналогів у світі, захищені патентами і впроваджені майже на 60 підприємствах України та за кордоном.

Снєжкін Юрій Федорович народився 2 квітня 1947 р., у м. Києві.

У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут (нині – НТУУ “Київський політехнічний інститут“). Вже майже 45 років Снєжкін Юрій Федорович плідно працює в Інституті технічної теплофізики НАН України. Він пройшов шлях від молодого спеціаліста до директора Інституту.

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження Ю.Ф. Снєжкіна охоплюють: теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на композиційне паливо, процеси тепломасопереносу, фазові перетворення та деформування при зневодненні колоїдних капілярно-пористих тіл, розробку нових та удосконалення існуючих енергоресурсозберігаючих теплотехнологій та обладнання, розробку теорії, методів і впровадження схемних рішень термотрансформаторів різних типів.

Юрій Федорович автор майже 670 наукових публікацій, у тому числі
11 монографій і понад 130 авторських свідоцтв і патентів. Він очолює відділ нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння Інституту технічної теплофізики НАН України, професор кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв НТУУ “Київський політехнічний інститут“.

Почесний професор Казахського інженерно-технологічного університету та Південно-Східного університету КНР.

Успішне суміщення вченим науково-дослідної роботи з науково-організаційною та педагогічною діяльністю відзначене багатьма нагородами – премією заснованої Президентами НАН України, Білорусі і Молдови, премією НАН України ім. В.І. Толубинського і премією ім. О.В. Ликова НАН Білорусі. Крім того, Ю.Ф. Снєжкіну присвоєні звання “Винахідник СРСР”, “Кращий винахідник Національної академії наук України”, він нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України, Почесним дипломом Президії Київської торгово-промислової палати, відзнакою НАН України “За професійні здобутки“, Почесним знаком з нагоди 130-річчя науково-технічної спілки енергетики та електротехніки України та багатьма іншими.

返回顶部