ФІАЛКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

fialkoЗавідувач відділу малої енергетики, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фіалко Наталія Михайлівна народилася 20 грудня 1949 року в м. Києві. У 1972 році закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут (нині – НТУУ «КПІ») і була направлена на роботу до Інституту технічної теплофізики НАН України, де пройшла шлях від інженера до завідувача відділу. У 1975 р. вступила до аспірантури, яку успішно закінчила у 1978 р. Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження температурних режимів тіл за наявності рухомих концентрованих джерел енергії» захистила у 1980 році. Докторську дисертацію на тему «Дослідження процесів теплопереносу при реалізації прогресивних ресурсозберігаючих технологій обробки матеріалів» – у 1994 р. З 1995 р. по 2000 р. була вченим секретарем Інституту технічної теплофізики НАН України. Починаючи з 1995 року – завідувач відділу малої енергетики ІТТФ НАН України. В 1998 р. Н.М. Фіалко було присвоєно звання Заслужений діяч науки і техніки. В 2000 році – обрано членом-кореспондентом НАН України. У 2005 році їй присвоєно вчене звання професора. З 2012 року вона – дійсний член Академії будівництва України.

Н.М. Фіалко – провідний вчений України в галузі теплофізики та теплоенергетики, зокрема, в моделюванні теплових процесів у енергетичному обладнанні, створенні нових ефективних систем енергопостачання, розробці прогресивних енергозберігаючих технологій. Вона здійснила вагомий внесок у розвиток теорії моделювання складних багатовимірних нелінійних процесів переносу тепла і речовини. Основні наукові праці Н.М. Фіалко присвячено розробці теплофізичних засад підвищення ефективності енергетичного обладнання, реконструкції і модернізації об’єктів комунальної теплоенергетики, створенню та впровадженню сучасних високоефективних методів безаварійної експлуатації АЕС України тощо. Певну увагу приділяє питанням стратегічного розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Розроблені за її безпосередньою участю методи, технології та обладнання широко впроваджено на підприємствах України та Росії, зокрема, на ВО “Уралмаш”, ВО “Атоммаш”, ВО “Іжорський завод”, Бурштинська, Ладижинська, Трипільська та Зміївська ТЕС, ВО “Павлоградвугілля”, ВАТ “Фармак”, ВАТ “Ветропак Гостомельський завод”, ЗАТ “Костопільський завод скловиробів”, філіалі “Житлотеплоенерго Київенерго” та ін. Одним з напрямів наукової діяльності Н.М. Фіалко протягом останнього часу є розроблення теплофізичних основ одержання полімерних мікро- і нанокомпозитних матеріалів для елементів енергетичного обладнання.

Н.М. Фіалко підготувала 9 кандидатів та 4 доктори наук.

Вона є автором понад 580 наукових праць, у т.ч. 11 монографій, 3 посібників та понад 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Основні монографії: “Теплофизика энергосберегающих технологий для энергетики” (2000), “Математическое моделирование энергосберегающих технологий для энергетики” (2001), “Основы теории локализации” (2003), “Теплофизика формирования аморфных и нанокристаллических газотермических покрытий” (2005), “Енергозбереження в будівництві” (2008), “Теплофизика безопасности атомных электростанций” (2010), “Теплофизика аварий ядерных реакторов” (2012), “Теплофизика повреждений реакторних установок” (2013), “Теплові режими приміщень при екологічно чистому теплоакумуляційному підлоговому електроопаленні”  (2014), “Теплофизика надежности активных зон”  (2015)  та ін.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у науково-технічне забезпечення розвитку енергетики України, високий професіоналізм Н.М. Фіалко була відзначена званням “Почесний енергетик України” (2007), нагороджена орденом “За трудові досягнення” Міжнародного Академічного Рейтингу популярності “Золота Фортуна” (2009, 2012), відзначена Премією президентів академій наук України, Білорусі та Молдови (2010), стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), відзначена Великою Срібною медаллю за кращу публікацію в галузі будівельної науки: “Теплові режими приміщень при екологічно чистому теплоакумуляційному підлоговому електроопаленні”  (2014) та ін.

Н.М. Фіалко бере активну участь у роботі наукових та громадських організацій. Вона – вчений секретар Національного комітету України з тепло- та масообміну, член центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, член Експертної ради МОН України, член редколегій фахових видань: “Промислова теплотехніка”, “Віконні технології”, “Відновлювана енергетика”, “Современная наука”, “Енергетика: економіка, технології, екологія” тощо, член двох спеціалізованих вчених рад.

E-mail: nmfialko@ukr.net

返回顶部