ДОЛІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

dolinsky

(21.07.1931 – 31.05.2022)

Видатний вчений у галузі теплоенергетики, теплофізики і тепломасообміну, почесний директор Інституту технічної теплофізики НАН України, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1984, 1997, 2004 рр.), лауреат міжнародної премії ім. А.В. Ликова (2005 р), лауреат премії ім. Г.Ф. Проскури (1986 р.) та премії імені В.І. Толубінського НАН України (1999 р.), лауреат премії Президентів академій наук України, Білорусі та Молдови (2001 р.).

Анатолій Андрійович народився 21 липня 1931 року в с. Орлянка Васильківського району Запорізької області. У 1954 році закінчив. теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту.

А.А. Долінський працює в ІТТФ НАН України з 1957 року на посадах інженера, головного механіка, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача наукового відділу. З 1982 р. – директор ІТТФ НАН України. З 1978 р. – член-кореспондент НАН України, з 1988 р. – академік НАН України. З 1985 р. по 2004 р. обирався заступником академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Керуючи інститутом А.А Долінський зберіг і творчо розвинув традиційні наукові школи інституту.

З ініціативи Анатолія Андрійовича створена і діє понад 20 років виставка розробок інституту.

Анатолій Андрійович зробив значний внесок у теорію і практику розпилювального сушіння. Він запропонував новий метод інтенсифікації процесів тепломасообміну в дисперсних системах, довів визначальну роль внутрішніх процесів переносу при зневодненні термолабільних розчинів, також запропонував метод розрахунку розпилювальних сушарок з урахуванням внутрішніх процесів переносу.

А.А. Долінським уперше був опублікований принципово новий метод дискретно-імпульсного введення енергії в гетерогенні середовища (ДІВЕ).

Виконані А.А. Долінським дослідження в галузі енергетики дозволили визначити найбільш актуальні напрями енергозбереження, насамперед, у комунальній енергетиці. Розроблено основи системного моделювання екологічних процесів розвитку теплоенергетики.

А.А. Долінський бере активну участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення. Під його керівництвом розроблено низку проектів державних регуляторних актів, документів та програм, які визначають наукову ідеологію і політику щодо розвитку комунальної теплоенергетики і систем теплопостачання.

А.А. Долінський є головою Громадської спілки «Національна асоціація України по тепловим насосам»

Протягом багатьох років А.А. Долінський – головний редактор наукового журналу “Промышленная теплотехника”..

Результати наукових досліджень А.А. Долінського та їх практичне застосування наведено у понад 600 наукових публікаціях, з них 20 монографій та  понад 120 патентів.

За визначні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України А.А. Долінський нагороджений орденами: Дружби народів (1986 р.), За заслуги III та II ступеня (2002, 2011 рр.), За трудові досягнення IV ступеня (2000 р.). А.А. Долінському присвоєно звання: «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991 р.), «Почесний енергетик України» (2006), “Почесний працівник житлово-комунального господарства України” II ступеня (2007 р.). Його було нагороджено відзнаками: «За наукові досягнення» НАН України, «Знак пошани» Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів, «Золотий Знак Меркурій» Торгово-промислової палати України, нагрудним знаком «Знак пошани» Київського міського голови, нагрудним знаком «Заслужений енергетик Співдружності Незалежних Держав» Електроенергетичної ради СНД. Він є лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу – 2001» у номінації «Вчений».

返回顶部