ДИБАН ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ – академік НАН України

dyban

13.12.1925 – 31.03.1996

 Доктор технічних наук (1967 р.), професор (1969 р.), академік НАН України (1992 р), заслужений діяч науки і техніки УРСР (1979 р.), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1986 р.), премії ім. Г. Проскури АН УРСР (1977 р.).

Народився Євген Павлович 13 грудня 1925 р. в  м. Умань Черкаської області.

У 1949 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. Трудова діяльність в Інституті технічної теплофізики НАН України: прийнятий на роботу (1949 р.), зав. відділом теплопроводності (1962-1996 рр.).

Напрямки наукової діяльності – фундаментальні дослідження теорії робочих процесів в системах теплового захисту високотемпературних двигунів, переважно газових турбін, розробка інженерних методів розрахунку цих систем, створення та впровадження високоефективних систем охолодження, а також методів і засобів вимірювання основних параметрів систем теплового захисту і двигунів. Реалізація цих напрямків забезпечувалася комплексним рішенням трьох тісно пов’язаних між собою задач:

  • Розробка, дослідження, випробування і доведення систем повітряного охолодження натурних газотурбінних і поршневих двигунів;
  • Вивчення закономірностей і механізму теплообміну та гідродинаміки в складних умовах, характерних для проточних частин газотурбінних установок і теплоенергетичного устаткування різного типу і призначення;
  • Удосконалення існуючих та розробка нових приладів і допоміжних пристроїв, необхідних для дослідження систем охолодження в лабораторних і промислових умовах.

Академік НАН України Є.П. Дибан заслужено вважається засновником всесвітньо відомої наукової школи в галузі конвективного теплообміну і теорії теплового захисту. Ним опубліковано 9 монографій, більш ніж 350 наукових статей, отримано понад 50 авторських свідоцтв про винаходи.

Широко відомі його заслуги в підготовці наукових і інженерних кадрів. Серед його учнів один член-кореспондент НАН України, 7 докторів і близько 30 кандидатів технічних наук.

У 1994 р. Є.П. Дибану було присвоєно звання доктора Honoris Causa Ченстоховського політехнічного університету (Польща).

返回顶部