ПРОГРАМА 2023

ПРОГРАМА  ХІІІ МІЖНАРОДНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ  ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»  завантажити 

 

 ПРОГРАМА

ХІІІ МІЖНАРОДНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»

7 – 8 листопада 2023

Київ, Україна

Регламент

Проблемні доповіді      – 20 хв.

Доповіді              – до 10 хв.

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

7 листопада 2023 р.

9.00 – 9.30 АДМІНІСТРАТОР  №1

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Привітання учасників конференції

 • Кириленко Олександр Васильович академік НАН України, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
 • Поповцев Олександр Сергійович т.в.о. Голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 • Представник Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
9.30 – 12.30 АДМІНІСТРАТОР №1 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 1. Снєжкін Юрий Федорович. Антропогенний вплив енергетики на «парниковий ефект» (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 2. Халатов А.А., Фіалко Наталія Михайлівна (доповідач), Тимченко М.П. Кліматична безпека: особливості поведінки аномалії глобальної середньої температури поверхні землі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Гелетуха Георгій Георгійович, “Стан та перспективи виробництва біометану в Україні” (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 4. Басок Борис Іванович Науково-технічні основи термомодернізації будівель України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 5. Халатов Артем Артемович Бойові малорозмірні безпілотні апарати (МБПЛА) на базі міні-реактивних двигунів тягою 10-90 кгс зі зменшеною «помітністю»: сучасний стан та проблеми теплофізики (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
12.30 – 13.00 Перерва, обід
РОБОТА СЕКЦІЙ

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00 АДМІНІСТРАТОР №1 Секція 2.

Відновлювані та альтернативні джерела енергії

Керівники секції:  

Академік НАН України Снєжкін Ю.Ф.

 Докт. техн. наук Гелетуха Г.Г.

 Докт. філософії Ступак О.С.

 1. Михайлик Вячеслав Аврамович (доповідач), Корінчевська Т.В. Використання ТПВ в енергетичному секторі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 2. Сухенко Владислав Юрійович (доповідач), Авдєєва Л.Ю. Інтенсифікація процесу переестерифікації при виробництві дизельних біопалив (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Сухенко Владислав Юрійович (доповідач), Авдєєва Л.Ю. Нормативно-технічне регулювання розвитку виробництва рідких біопалив в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 4. МироненкоВ.Г., Веремейчик Наталія В. (доповідач) Можливості автономного електроенергетичного забезпечення агропромислового господарства (Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук, Київ)
 5. Басок Борис Іваанович (доповідач), Базєєв Є.Т. Воднева енергетика і не тільки: “pro” і “contra” (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Любименко Олена Миколаївна Дегазація водню з паливних елементів (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Луцьк)
 7. Уланов Михайло Миколайович Економічна доцільність великомасштабного виробництва низьковуглецевого водню біля існуючих блоків АЕС (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 8. Бошков Леонід Зіновійович (доповідач), Волгушева Н. В. До теплового розрахунку плоского сонячного колектора-водонагрівача (Одеський національний технологічний університет, Одеса)
 9. Петраш Віталій Дем’янович (доповідач), Баришев В.П., Вдосконалення місцевого теплопостачання на основі трансформації теплоти зворотного енергоносія, холодної води та продуктів згорання (ОДАБА, Одеса)
 10. Бистров Деніс Леонтійович1 (доповідач), Сенецький О.В.2 Визначення сумарних втрат потужності у трифазній системі електропостачання альтернативних джерел генерації електричної енергії (1 – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків)
 11. Лисенко Оксана Миколаївна (доповідач), Гончарук С.М., Божко І.К., Опришко В.П., Мороз М.В. Забезпечення енергоефективного опалення приміщень в кризових умовах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 12. Павлюк Нонна Юріївна Впровадження установок спалювання залишкових побутових відходів в ЄС та перспективи України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 13. Ніжник Наталія Андріївна (доповідач), Сігал О.І. Спосіб використання водню як альтернативного енергоресурсу на існуючому котельному обладнанні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
13.00 – 17.00 АДМІНІСТРАТОР №2 Секція 3.

Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

Керівники секції:

Докт. техн. наук Ободович О.М.

 Докт. техн. наук Петрова Ж.

 Докт. техн. наук Авдєєва Л.Ю.

 1. Снєжкін Ю.Ф.1, Гусарова Олена Віталіївна2 (доповідач) Особливості конвективного низькотемпературного сушіння групи пряно-ароматичних коренеплодів (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ)
 2. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Граков О.П. (доповідач) Вплив температури теплоносія на кінетику конвективного сушіння ягід лохини (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Petrova Zhanna Energy-efficient preparation of betanine-containing raw materials for drying (Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv)
 4. Петров Антон Іванович (доповідач), Новікова Ю.П. Дослідження впливу температури теплоносія на тривалість сушіння композитної сировини на основі твердих залишків торфу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 5. Новікова Юлія Петрівна (доповідач), Петров А.І. Дослідження впливу температури теплоносія на тривалість сушіння композитної сировини на основі застарілих мулових відкладень (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Пазюк Вадим Михайлович (доповідач),   Вишнєвський В.М.,    Вишнєвсь-
  ка Т.А.
  Дослідження сушіння амілопектинової кукурудзи при сушінні на конвективному сушильному стенді (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Самойленко Катерина Миколаївна (доповідач), Пазюк В.М. Енергоефективність в процесах сушіння при переробці колоїдних капілярно-пористих матеріалів біологічної  природи  (Інститут  технічної  теплофізики  НАН   України, Київ)
 8. Котов Б.1, Калініченко Роман Андрійович2 (доповідач), Степаненко С.3, Моделювання процесу охолодження зерна в бункерах з радіальною подачею повітря (1 – ЗВО «Подільський державний університет», Кам’янець-Подільсь-кий, 2 – ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», Ніжин, 3 – Інститут механіки та автоматики АПВ, смт. Глеваха, Київська обл.)
 9. Степаненко С.П., Швидя В.О. (доповідач), Дослідження впливу вакууму на теплові витрати при сушінні зернових матеріалів (Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва Національна академія аграрних наук України, Київ)
 10. Капауз Катерина Олександрівна (доповідач), Бошкова І.Л. Комбінована мікрохвильова сушка зерна (Одеський національний технологічний університет, Одеса)
13.00 – 17.00 АДМІНІСТРАТОР №3 Секція 1.

Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

Керівники секції:

Академік НАНУ Халатов А.А.

Чл.-кор. НАНУ Авраменко А.О.

Чл.-кор. НАНУ  Фіалко Н.М.

 1. Халатов А.А., Борисов Ігор Іванович (доповідач) Застосування модифікованих Ε-ntu методів для розрахунку сухих градирень (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 2. Доник Т.В.1,2, Ступак О.С.1, Ланьков Богдан Сергійович2 (доповідач) Вплив зовнішньої турбулентності на плівкове охолодження з однорядною подачею охолоджувача в трикутні заглиблення (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, 2 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ).
 3. Фіалко Н.М.1,2, Носовський А.В.2, Прокопов В.Г.1, Меранова Н.О.1, Альошко С.О.1, Хміль  Дмитро  Петрович1  (доповідач),  Шараєвський І.Г.2,  Піо-ро І.Л.3, Зімін Л.Б.2, Власенко Т.С.2 CFD аналіз полів в’язкості надкритичної води у вертикальних нагріваних каналах (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Київ, 3 – Faculty of Energy Systems and Nuclear Science University of Ontario Institute of Technology, Canada).
 4. Фіалко Н.М.1, Дінжос Р.В2., Меранова Наталія Олегівна1, (доповідач), Шеренковський Ю.В.1, Коржик В.Н.3, Навродська Р.О.1, Косева Н.4, Лазарен-ко М.М.5, Дашковська І.Л.1, Кліщ А.В.1 Теплофізичні властивості полімерних нанокомпозитів і енергоощадні сценарії технології їх отримання (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Миколаївський Національний університет ім. В.А. Сухомлинського, Миколаїв, 3 – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Київ, 4- Інститут полімерів Болгарської академії наук, Софія, Болгарія, 5 – Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ)
 5. Фіалко Н.М.1 Кузьменко Ігор Миколайович1,2 (доповідач) Моделювання режимів зустрічного руху потоків у коаксіальному каналі контактного апарата (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», Київ)
 6. Ковецька Юліана Юрьевна (доповідач), Коваленко В.М., Філіппова О.В., Скіцько О.І. Нелинейная модель неустойчивости Лоренца в пористых средах для газа Ван-дер-Ваальса (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ).
 7. Ковецька Маргарита  Марківна  (доповідач),  Кондратьєва  О.О.,  Гомжи-
  на Л.Д.
  Нестаціонарний радіаційно-конвективний теплообмін при плівковому кипінні рідини біля вертикальної стінці. (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 8. Дмитренко Наталія Павлівна. Теплообмін в пласкому мікроканалі, що обертається (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ).
 9. Целень Б.Я., Іваницький Г.К., Радченко Н.Л., Недбайло А.Є. Застосування кавітаційних механізмів для раціонального споживання води в енергетиці (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 10. Погорєлова Н.Д., Хоменко Марина В. (доповідач) Динамічне моделювання в’язкості розчинів водорозчинних полімерів за допомогою інтелектуальних методів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 11. Шубенко О.Л., Голощапов Володимир Миколайович (доповідач), Котульська О.В., Парамонова Т.М. Уточнена фізична модель течії пари в частині низького тиску турбін великої потужності на маловитратних режимах (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків)
 12. Сорока Борис Семенович (доповідач), Згурський В.О., Карабчиєвська Р.С. Інтенсифікація процесів перенесення в теплообмінниках з вторинними випромінювачами (Інститут газу НАН України, Київ).
 13. Sagan V.V. (доповідач), Krivchikov A.I., Konstantinov V.A. Еffect of graphene oxide impurity on the thermal conductivity behavior of ABS polymer (Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv)
 14. Горбатенко Юлія Вікторівна (доповідач), Кривчіков О.І., Романцова О.О., Королюк О.О. Аналіз температурних залежностей теплопровідності речовин зі складною структурою (Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І. Вєркіна НАН України, Харків)

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

8 листопада 2023 р.

РОБОТА СЕКЦІЙ

9.00 – 12.30

9.00 – 12.30 АДМІНІСТРАТОР № 2 Секція 3.

Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

Керівники секції:

Докт. техн. наук Ободович О.М.

 Докт. техн. наук Петрова Ж.

 Докт. техн. наук Авдєєва Л.Ю.

 1. Авдєєва Л.Ю., Декуша Ганна Валеріївна (доповідач), Турчина Т.Я., Костянець Л.О. Використання різних способів сушіння в технологіях сухих грибних концентратів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 2. Авдєєва Л.Ю., Макаренко Андрій Анатолійович (доповідач) Екстрагування рослинної сировини в кавітаційному змішувачі статичного типу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Турчина Т.Я., Авдєєва Л.Ю., Макаренко А.А, Костянець Леся Олександрівна (доповідач) Кінетика сушіння крапель розчинів сироваткового білку як структуроутворюючого компоненту для фруктово- і ягідно-білкових композицій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 4. Кремньов В’ячеслав Олегович (доповідач), Тимощенко А.В., Бєляєва І.П., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Текстильні і штапельні базальтові волокна – основа матеріалів подвійного призначення перспективних при повоєнній відбудові (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 5. Кремньов В’ячеслав Олегович (доповідач), Тимощенко А.В., Бєляєв Г.В., Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л. Інноваційні розробки – складові системної інтенсифікації теплотехнологічних процесів виробництва теплоізоляційних матеріалів і виробів на основі базальтових волокон (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Сорока Борис Семенович1 (доповідач), Кремньов В.О.2, Тимощенко А.В.2 Сучасні тенденції удосконалення високотемпературних печей плавлення неметалевих матеріалів (на прикладі печей базальтового виробництва) (1- Інститут газу НАН України, м. Київ, 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Andrii Liashenko (speaker) The domestic development and implementation of drying plants for organic waste processing (Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv)
 8. Makeev Andrii Volodimirovich1 (speaker), Burova Z.A.1, Іvanov S.О.2 Calorimetric methods for studying the biological origin substances (1 – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2 – Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine, Kyiv)
 9. Кшевецький Олег Станіславович Експериментальне дослідження впливу взаємного розташування теплообмінників та термоелектричного модуля на процес тепломасообміну за участю рухомого повітря (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці)
 10. Скляренко Євгеній Валентинович Підвищення ефективності оберненого способу газифікації (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 11. Тимощенко Андрій Володимирович (доповідач), Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л. Інноваційні розробки – складові системної інтенсифікації теплотехнологічних процесів виробництва базальтових волокон (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 12. Тимощенко Андрій Володимирович (доповідач),  Кремньов В.О.,  Бєляє-ва І.П., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Інноваційний дослідно-промисловий тепломасообмінник–утилізатор (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 13. Басок Б.І., Павленко Р.Є., Грабова Тетяна Леонідівна (доповідач) Особливості трансформації пористої структури в технологіях отримання ксерогелів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
9.00 – 12.30 АДМІНІСТРАТОР №4

Секція 4.

Комунальна і промислова теплоенергетика

Керівники секції:

Канд. техн. наук Сігал О.І

Докт. техн. наук Дубовський С.В..

Канд. техн. наук Демченко В.Г.

 1. Блащук А.А. Підготовка теплопостачальних підприємств до опалювального сезону 2023-2024 р. (Асоціація Укртеплокомуненерго, м. Київ)
 2. Позднякова Г.І. Перспектива розвитку теплопостачання у м. Одеса (Міські теплові мережі, м. Одеса).
 3. Корчунов О.В. Розвиток системи теплозабезпечення м. Чернівці (МКП «Чернівцітеплокомуненерго», м. Чернівці).
 4. Пісмарьов К.Є. Пропозиції до Програми «Негайна відповідь» теплозабезпечення м. Маріуполя (КП Маріупольтепломережа, м. Маріуполь). (тез немає)
 5. Сігал О.І. Пріоритети розвитку енергокомплексів міст України у військовий період (ІТТФ НАНУ м. Київ).
 6. Басок Б.І., Дубовський Сергій Васильович (доповідач), Пастушенко Е.П., Бабін М.Є. Ефективність активної утилізація теплоти димових газів котлів на альтернативних видах палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Звягінцев Володимир Леонідович (доповідач), Івченко О.В. Розрахунок теплового балансу відпущеної теплової енергії джерела у системі центрального теплопостачання (Сумський державний університет, м. Суми)
 8. Демченко Володимир Георгійович Дослідження моделі застосовування теплових акумуляторів для забезпечення сталого теплопостачання окремих об’єктів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 9. Фалько Володимир Юрійович Перспективи накопичення та транспортування мобілізованої теплової енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 10. Шубенко О.Л.1, Бабак М.Ю.1, Сенецький Олександр Володимирович (доповідач)1,2 Вдосконалення програмного комплексу розрахунку теплових схем парових турбін шляхом внесення моделі абсорбційного теплового насосу з паровим обігрівом (1- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків)
 11. Кобзар Сергій Григорович (доповідач), Халатов А.А. Підвищенні екологічності котла ТПП 312, шляхом створення концепції низькоемісійного пальника на базі штатного (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 12. Лазорко П. Оцінка ефективності використання полімерних попередньоізольованих труб в порівнянні з традиційними металевими ізольованими трубами в системах теплопостачання та гарячого водопостачання України (ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНФРАСФЕРА»)
 13. Навродська Раїса Олександрівна (доповідач), Фіалко Н.М., Шевчук С.І., Абдулін М.З. Тепловологісні режими експлуатації повітропідвідних трактів котельних установок з рециркуляцією димових газів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 14. Шевчук С.І., Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Гнєдаш Георгій Олексадрович (доповідач) Поліпшення екологічності скловарних печей з повітрогрійними теплоутилізаторами (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 15. Фіалко Н.М., Тимченко Микола Петрович (доповідач) Централізоване теплопостачання і стратегія міжгалузевого сполучення (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)

9.00 – 12.30 АДМІНІСТРАТОР №5

Секція 5.

Енергоефективність будівель, контроль та автоматизація об`єктів

Керівники секції:

Чл.-кор. НАНУ Басок Б.І.

Докт. техн. наук Круковський П.Г.

Докт. техн. наук Давиденко Б.В.

 1. Круковський Павло Григорович (доповідач), Дробік О.В., Метель М.О. Сучасні методи моделювання фізичного стану будівель (на прикладі Нового безпечного Конфанменту ЧАЕС) (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 2. Іванов Сергій Олександрович (доповідач), Воробйов Л.Й., Декуша Л.В. Застосування тепломірів для визначення теплопровідності рідин та речовин з фазовим переходом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Басок Б.І. Науково-технічні основи створення інноваційних віконних конструкцій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 4. Грабова Тетяна Леонідівна1 (доповідач), Чалаєв Д.М.1, Базєєв Р.Є.1, Ковальов В.І.1, Гончаров П.В.2, Гончарова О.М.2 Підвищення ефективності технології плазмово-каталітичного очищення повітря (1- Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ)
 5. Фриз Михайло Євгенович1,2 (доповідач), Ковтун С.І.2, Щербак Л.М.2 Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів у задачах моніторингу стану об’єктів енергетики (1 – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Тернопіль, 2 – Інститут загальної енергетики НАН України, Київ)
 6. Коник Аліна Василівна Автоматична система контролю мобільного теплового акумулятора МТА-0,5МВт (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Давиденко Борис Вікторович (доповідач), Новіков В.Г, Гончарук С.М., Бєляєва Т.Г., Хибина М.А. Підвищення теплоізоляційних характеристик світлопрозорих конструкцій шляхом застосування здвоєних двокамерних склопакетів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 8. Новіков Володимир  Григорович1 (доповідач),   Гончарук  С.М.1,    Павлен-
  ко А.М.2, Лисенко О.М.1
  Дослідження опору теплопередачі склопакетів, міжскляний простір яких заповнено пористим аерогелем (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ; 2 – Келецький Технологічний Університет, Кельце, Польша)
 9. Басок Б.І., Новіцька Марина Павлівна (доповідач) Валідація програмного забезпечення OPENFOAM на прикладі розрахунку руху природньої конвекції повітря в високій порожнині під впливом різниці температур (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 10. Скляренко Дмитро Ігорович (доповідач), Дядюшко Є.В. Динаміка розповсюдження радіаційного пилу в середині та за межі Нового Безпечного Конфайнменту ЧАЕС при обвалені будівельних конструкцій Об’єкта «Укриття» (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 11. Волошина Ірина Вікторівна Розгляд можливості автоматизації роботи установки з переробки сміття піролізом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
9.00 – 12.30  

АДМІНІСТРАТОР №1

 

Секція 2.

Відновлювані та альтернативні джерела енергії

Керівники секції:

Академік НАН України Снєжкін Ю.Ф.

Докт. техн. наук Гелетуха Г.Г.

Докт. філософії Ступак О.С.

 1. Жовмір Микола Михайлович Кластерний аналіз гранулометричного складу пеллет (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ)
 2. Драгнєв Семен Васильович Обґрунтування технологій заготівлі та зберігання післяжнивних решток кукурудзи для виробництва біогазу. (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Клюс Володимир Павлович Термічна переробка радіоактивно забрудненої деревини (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ)
 4. Клюс В.П., Омаров І.С., Цивенкова Наталія Михайлівна (доповідач) Дослідження процесу фільтраційного горіння біомаси (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ)
 5. Трибой Олександра Володимирівна Біоенергетичний потенціал порушених та забруднених земель для виробництва сировини для чистих біопалив за рахунок вирощування багаторічних енергетичних рослин (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Чмель Валерій Миколайович (доповідач), Новікова І.П.Спалювання дрібно фракційної біомаси в режимі самозаймання у вихровому потоці (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Басок Б.І., Давиденко Борис Вікторович (доповідач), Тимощенко А.В., Новіков В.Г., Гончарук С.М., Лисенко О.М., Веремійчук Г.М. Чисельна модель перенесення теплоти і маси при горінні рослинних пелет (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 8. Басок Б.І., Веремійчук Ганна Миколайвна (доповідач) Аеродинаміка та теплообмін при спалюванні агропелет в котлах побутових споживачів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 9. Рохман Б.Б., Клюс В.П., Четверик Геннадій Олександрович (доповідач) Чисельні дослідження парокисневої газифікації лігніну (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ).
 10. Кобзар Сергій Григорович1, Гапонич Л.С.2 Дослідження процесу сумісного спалювання srf з природним газом в топці котла КВГМ 20 (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Інститут теплоенергетичних технологій НАН України, Київ)
 11. Снєжкін Ю.Ф., Корінчевська Тетяна Володимирівна (доповідач), Михайлик В.А., Воробйов Л.Й. Теплофізичні дослідження горючих компонентів ТПВ з метою створення RDF-палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
12.30 – 13.00 Перерва, обід
РОБОТА СЕКЦІЙ 

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00  

АДМІНІСТРАТОР №2

 

Секція 3.

Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

Керівники секції:

Докт. техн. наук Ободович О.М.

 Докт. техн. наук Петрова Ж.

 Докт. техн. наук Авдєєва Л.Ю.

 1. Грабова Т.Л., Базєєв Ростислав Євгенович (доповідач), Посунько Д.В. Створення динамічного стану дисперсних систем з консистентним середовищем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 2. Сидоренко Віталій Володимирович Застосування термо-механо-хімічної обробки для делігніфікації соломи пшеничної (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Трошенькін Борис Олександрович (доповідач), Кравченко О.В., Трошенькін В.Б Вдосконалення процесу отримання водню з використанням борогідриду натрію (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгірного НАН України, Харків)
 4. Radchenko Natalya, Tselen B., Nedbaylo A., Shulyak V. Ways to increase the efficiency of mini-lines for the production of multicomponent plant mixtures (Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv)
 5. Недбайло Анна Євгеніївна (доповідач), Іваницький Г.К., Целень Б.Я., Радченко Н.Л. Дослідження дегазації рідини в умовах кавітації в залежності від режимів обробки (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Oleksandr Pereiaslavtsev, Olena Pereiaslavtseva Іncrease of air-lift apparatus hydrodynamic work intensity (Institute of Technical Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv)
 7. Москаленко Анатолій Андрійович (доповідач), Проценко Л.М., Разумцева О.В. Порівняння температури та швидкості охолодження стандартного термозонда у зразках нового мінерального мастила Н 340 та мастил, що відпрацювали у технологічних гартувальних комплексах  (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 8. Кравченко Євген Олександрович (доповідач), Георгієш К.В. Нагрівання порошків для технічної кераміки із застосуванням енергії мікрохвильового поля (Одеський національний технологічний університет, Одеса)
 9. Снєжкін Ю.Ф., Дабіжа Наталія Олександрівна (доповідач) Дослідження сорбційних властивостей матеріалів рослинного походження для визначення оптимальних параметрів низькотемпературного сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 10. Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Дабіжа Наталія Олександрівна (доповідач), Базєєв Р.Є., Малащук Н.С. Рекуперативний полімерний теплообмінник для теплонасосної сушарки (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 11. Ободович О.М.1, Булій Юрій Володимирович2 (доповідач), Енергоефективна технологія ректифікованого етилового спирту (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний університет харчових технологій, Київ)
 12. Ободович О.М.1, Сидоренко В.В.1, Булій Юрій Володимирович2 (доповідач) Застосування дискретно – імпульсного введення енергії для очищення стічних вод теплоелектростанцій (ТЕС) (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний університет харчових технологій, Київ)
 13. Снєжкін Ю.Ф., Немчін Олександр Федорович (доповідач), Малашенко І.Е. Розробка експериментального зразка випромінювача інфразвукових хвиль (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
13.00 – 17.00  

АДМІНІСТРАТОР №4

 

Секція 4.

Комунальна і промислова теплоенергетика

Керівники секції:                                      

Канд. техн. наук Сігал О.І

Докт. техн. наук Дубовський С.В..

Канд. техн. наук Демченко В.Г.

 1. Ніжник Наталія Андріївна (доповідач), Сігал О.І. Деякі технічні рішення, що включені до схем теплопостачання міст України (ІТТФ НАНУ м. Київ).
 2. Фіалко Н.М.1, Меранова Н.О.1, Шеренковський Ю.В1., Альошко Сергій Олександрович1 (доповідач), Рокитько К.В. 1, Кліщ А.В. 1, Абдулін М.З. 1,2, Малецька О.Є. 1, Сороковий Р.Я.1 Структура течії і сумішоутворення палива і окиснювача в пальниках з трьохрядною паливоподачею при різних значеннях коефіцієнта надлишку повітря (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», Київ)
 3. Фіалко Н.М.1, Меранова Н.О.1, Прокопов В.Г.1, Шеренковський Ю.В.1, Альошко Сергій Олександрович1 (доповідач), Полозенко Н.П.1, Абдулін М.З.1,2, Ольховська Н.М.1 Раціональні конструктивні параметри многорядної системи паливоподачі у мікрофакельних пальникових пристроях (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», Київ)
 4. Шевчук Світлана Іванівна (доповідач), Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Гнєдаш Г.О. Покращення екологічного стану скловарних підприємств у разі застосування водогрійних теплоутилізаторів печей (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 5. Шевчук Світлана Іванівна (доповідач), Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Сбродова Галина Олександрівна Підвищення енергетичної ефективноті сміттєспалювальних установок шляхом утилізації скидної теплоти (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Шевчук Світлана Іванівна (доповідач), Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Сергієнко Р.В. Підвищення ефективності опалювальних котельних установок з рециркуляцією димових газів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Фіалко Н.М., Степанова Алла Ісаївна (доповідач), Новаківський М.О., Шевчук С.І. Порівняльний аналіз ексергетичних втрат в елементах комбінованої теплоутилізіційної системи котельної установки (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 8. Фіалко Н.М., Степанова Алла Ісаївна (доповідач), Сбродова Г.О., Шевчук С.І. Дослідження ексергетичної ефективності теплоутилізаційних систем різного призначення для котельних установок (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 9. Падерно Д.Ю. Підготовка матеріалів схеми теплопостачання м. Житомира (ІТТФ НАНУ м.Київ).
 10. Фіалко Н.М.1, Меранова Н.О.1, Шеренковський Ю.В.1, Прокопов В.Г. 1, Альошко С.О.1, Полозенко Н.П.1, Юрчук В.Л.1, Абдулін М.З.1,2, Кутняк Ольга Миколаївна1(доповідач), Чехаровська М.І.1 Вплив номеру ряду струменевої паливоподачі на аеродинаміку і сумішоутворення в пальниках стабілізаторного типу (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», Київ)
 11. Бганцев Валерій Микитович (доповідач) Поліпшення екологічних показників енергоустановки на базі паливних елементів шляхом використання допоміжного ДВЗ (Інститут проблем машинобудування НАН України, Харків)
 12. Бикоріз Є.Й. Особливості продувки водогрійних опалювальних котлів (ІТТФ НАНУ, м. Київ).
 13. Бикоріз Є.Й. Визначення вихідних параметрів роботи опалювальних котлів в Україні для уніфікації розробки апаратів утилізації теплоти (Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ)
13.00 – 17.00  

АДМІНІСТРАТОР №5

 

Секція 5.

Енергоефективність будівель, контроль та автоматизація об`єктів

 Керівники секції:

Чл.-кор. НАНУ Басок Б.І.

Докт. техн. наук Круковський П.Г.

Докт. техн. наук Давиденко Б.В.

 1. Недбайло Олександр Миколайович1,2 (доповідач), Басок Б.І.1,2, Божко І.К.1, Мартенюк В.О.3 Спрощена методика визначення термічного опору будівельних склопакетів (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, 3 – Національний університет харчових технологій, Київ)
 2. Дубовський Сергій Васильович (доповідач), Бабін М.Є. Енергоекономічний підхід до комплексної оцінки енергоефективних вікон (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 3. Гончарук Світлана Михайлівна (доповідач), Кужель Л.М., Лисенко О.М., Опришко В.П., Веремійчук Ю.А. Експериментальні дослідження теплового опору віконних профілів різного типу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 4. Смольченко Дмитро Андрійович Термогазодинамічний та радіаційний стан будівлі НБК ЧАЕС при пожежі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 5. Дядюшко Євгеній Валентинович (доповідач), Смольченко Д.А. Методика CFD-моделювання тепломасопереносу крізь полупроникні стінки будівельних конструкцій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 6. Дейнеко Андрій Іванович (доповідач), Фролов Г.О., Гаврилко Є.В. Приладне забезпечення контролю і керування заданим фізичним станом будівлі НБК ЧАЕС (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 7. Зайцева Олена Олександрівна (доповідач), Чередниченко С.В., Бичок О.В., Ісхакова О.Б. Температурні вимірювання в сфері зберігання та транспортування лікарських засобів (Державне підприємство «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Київ)
 8. Басок Б.І.1,2, Гончарук Світлана Михайлівна1 (доповідач), Давиденко Б.В.1, Кошлак Г.В.1, Смачелюк С.В.2 Використання віконних конструкцій з електронагрівом як додаткової системи опалення будівель (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2 – Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ)
 9. Басок Б.І., Бєляєва Т.Г., Хибина Марина Анатоліївна (доповідач) Екологічне (зелене) будівництво (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 10. Басок Б.І., Бєляєва Т.Г., Хибина Марина Анатоліївна (доповідач) Ефективні будівлі Білла Гейтса (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 11. Басок Б.І., Гончарук С.М., Мороз Марина Вікторівна (доповідач) Експериментальні дослідження теплопередачі через стінові огороджувальні конструкції (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)
 12. Басок Б.І., Новіков В.Г., Гончарук С.М., Данішевський Андрій Сергійович (доповідач) Вплив висотності, орієнтації, форми будівлі та зовнішніх кліматичних факторів на коефіцієнт тепловіддачі з зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ)

 

返回顶部