ПРОГРАМА 26 – 27.10.2021

ПРОГРАМА  ХІІ МІЖНАРОДНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ  ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»  завантажити 

 ПРОГРАМА

 ХІІ МІЖНАРОДНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»

 26-27 жовтня 2021 р.

Київ, Україна

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

26 жовтня 2021 р.

9.00 – 9.30

АДМІНІСТРАТОР  №1

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Привітання учасників конференції

Савченко Володимир Ілліч – Віце-президент УСПП, Голова Ради Асоціації «Ліга машинобудівників та роботодавців України «Укрмашбуд»

Кудря Степан Олександрович – Директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор 

9.30 – 12.30

АДМІНІСТРАТОР  №1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 1. Снєжкін Юрій Федорович. Енергетичні та екологічні аспекти процесів сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Халатов Артем Артемович. Поверхні теплообміну з високою теплогідравлічною ефективністю (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Басок Борис Іванович, Базєєв Є.Т. Теплоенергетика і глобальне потепління: політика адаптації (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Гелетуха Георгій Георгійович. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Круковський Павло Григорович, Метель М.О., Давиденко Б.В. Екологічні і енергетичні проблеми Нового Безпечного Конфайнмента Чорнобильської АЕС (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Сігал Олександр Ісакович. Проблеми комунальної теплоенергетики України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
12.30 – 13.00 Перерва, обід
13.00 – 17.00 РОБОТА СЕКЦІЙ
13.00 – 17.00

АДМІНІСТРАТОР  №2

Секція 2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії

 Керівники секції:                                  

  Академік НАН України Снєжкін Ю.Ф.

  Докт. техн. наук Гелетуха Г.Г.

  Докт. техн. наук Корінчук Д.М.

 

 1. Желєзна Тетяна Анатоліївна, Баштовий А.І. Кращі приклади впровадження проєктів відновлюваної енергетики на рівні громад в ЄС і в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Жовтянський Віктор Андрійович. Технології одержання «зеленішого за зелений» водню (Інститут газу НАН України, Київ, Україна)
 3. Уланов Михайло Миколайович. Акумулювання вільної електричної енергії з АЕС за рахунок виробництва екологічно-чистого водню (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Сорока Борис Семенович, Згурский В.С., Кудрявцев В.С., Горупа В.В. Энергетические характеристики метано-водородных смесей как перспективного альтернативного топлива (Институт газа НАН Украины, Киев, Украина)
 5. Любименко Олена Миколаївна. Використання водню в водневій енергетиці для отримання градієнтних сплавів (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Покровськ, Україна)
 6. Корінчук Дмитро Миколайович. Температурно-вологісна активація в технологіях виробництва гранульованого композиційного біопалива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Giedrius Jomantas, Kęstutis Buinevičius. Pollutants emission reduction by burning biomass in staged mode (Kaunas University of Technology Department of Energy)
 8. Драгнєв Семен Васильович. Аналіз викидів парникових газів виробництва біоетанолу з кукурудзи на зерно з відчуженням кукурудзиння для отримання теплової енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Самойленко Катерина Миколаївна. Адсорбційні характеристики застарілих мулових відкладень, торфу, тирси та композиційних гранул з них (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Новікова Юлія Петрівна. Дослідження показника активності води двокомпонентних гранул на основі мулових відкладень та торфу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Парамонова Тетяна Миколаївна1, Котульська О.В.1, Літвінова Ю.С.2 Аналіз роботи відновлюваних джерел енергії щодо необхідності використання компенсуючих потужностей (1 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 2 – Національний технічний університет «ХПІ» Харків, Україна)
 12. Іващук Олександр Сергійович, Атаманюк В.М., Чижович Р.А., Кузьмінчук Т.А., Кіяєва С.С., Жеребецький Р.Р. Дослідження теплотворної здатності осушеної післяспиртової барди (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна)
 13. Ословський Сергій Олексійович, Безродний М.К. Енергетична ефективність використання системи кондиціювання на базі ґрунтового теплового насосу в активному та пасивному режимах (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна)
 14. Зур’ян Олексій Володимирович, Олійниченко В.Г. Вплив сезонних факторів на ефективність роботи теплового насосу типу вода-вода (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ, Україна)
 15. Новіцька Марина Павлівна, Басок Б.І. Прогнозування теплового стану повітряно-ґрунтового теплообмінника із застосуванням штучної нейронної мережі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 16. Горпинко Юрій Іванович. Представлення ефективності активованих теплотою складних термотрансформаторів, підвищувальні частини яких є тепловими насосами (Інститут проблем машинобудування НАН України ім. М.А. Підгорного, Харків, Україна)

Стендові доповіді

 1. Павлюк Нонна Юріївна, Сігал О.І. Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів для декарбонізації енергетики і впровадження циркулярної економіки в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Сидоренко Віталій Володимирович, Ободович О.М. Вплив технологічних параметрів лужної попередньої підготовки на делігніфікацію соломи пшеничної (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Кремньов В’ячеслав Олегович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П. Лісорослинницька діяльність в Україні – проблеми координації і інтеграції з енергетикою та іншими галузями суспільного господарства (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Жуков Костянтин Леонідович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П. Скоординовані організаційно-технічні заходи на підприємствах лісового господарства – постачальниках і теплогенеруючих об’єктах-користувачах деревного палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Стецюк Валентина Григорівна, Корбут Н.С., Шпільберг Л.Ю. Використання факторів довкілля при оптимізації логістичних рішень теплоенергетичного використання неліквідного тонкоміру деревини (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Корбут Наталя Степанівна, Бєляєв Г.В., Стецюк В.Г. Дослідження сушіння паливної тріски за рахунок енергії сонячного випромінювання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Жуков Костянтин Леонідович, Кремньов В.О., Бєляєва І.П. Модульний комплекс з утилізації відходів біомаси орієнтований на умови м. Києва та Київської області (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Чмель Валерій Миколайович, Новікова І.П. Пірогенетична обробка корду та коксового залишку піролізу шин (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Михайлик Вячеслав Аврамович, Корінчевська Т.В. Термічний аналіз гранульованого термообробленого композиційного палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Чмель Валерій Миколайович, Новікова І.П. Розробка технології спалювання твердого палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Трибой Олександра Володимирівна. Оцінка сталості біоенергетичних ланцюгів вартості за допомогою вебГІС інструменту проєкту BIOPLAT-EU” (НТЦ “Біомаса”, Київ, Україна, Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
13.00 – 17.00

АДМІНІСТРАТОР  №1

Секція 4. Моніторинг і автоматизація в  теплоенергетиці

 Керівники секції:   

  Чл.-кор. НАН України  Бабак В.П. 

  Докт. техн. наук  Ковтун С.І.

  Докт. техн. наук  Воробйов Л.Й. 

 1. Бабак Віталій Павлович1, Єременко В.С.2 Особливості побудови систем моніторингу та діагностування (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
 2. Куц Юрій Васильович1,2, Щербак Л.М.1, Лисенко Ю.Ю.2 Застосування перетворення Гільберта для опрацювання сигналів у вимірювальному експерименті (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
 3. Фуртат Юрій Олегович1, Фуртат І.Е.2 Про моделювання руху теплового фронту в пласті (1 – ІПМЕ ім. Г.Є Пухова НАНУ, Київ, Україна, 2 – НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
 4. Зайцева Олена Олександрівна, Чередниченко С.В., Грищенко Є.М., Яцюта О.І. Контроль метрологічних характеристик теплолічильників під час експлуатації (Державне підприємство «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Київ, Україна)
 5. Воробйов Леонід Йосипович, Декуша Л.В. Малогабаритний зонд для вимірювання теплопровідності сипких матеріалів (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 6. Щепетов Віталій Володимирович. Захисні високотемпературні покриття для теплоенергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Харченко Сергій Дмитрович. Сучасні наноструктурні теплозахисні покриття (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Ковтун Світлана Іванівна, Бабак В.П. Аналіз методів вимірювання теплопровідності для дослідження наногетерогенних матеріалів з підвищеною жаростійкістю (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Декуша Олег Леонідович, Бурова З.А. Інформаційно-вимірювальна система теплофізичних характеристик матеріалів та виробів (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 10. Сергієнко Роман Володимирович, Воробйов Л.Й. Квазідиференціальний кондуктивний калориметр з мультиреферентним імітатором (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 11. Іванов Сергій Олександрович, Декуша Л.В., Воробйов Л.Й. Низькотемпературна калориметрична система для дослідження стану вологи в матеріалах (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 12. Хайдуров Владислав Владимирович. Обратные задачи как метод исследования и повышения производительности энергетических объектов и систем (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 13. Богачев Ігор Володимирович1, Мислович М.В.2, Хайдуров В.В.1 Ультразвукова діагностика елементів теплотехнічного обладнання на базі малоапертурних магнітострикційних перетворювачів (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна)
 14. Богачев Ігор Володимирович. Покращення метрологічних характеристик систем ультразвукового контролю з малоапертурними магнітострикційними перетворювачами (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 15. Скляренко Євген Валентинович. Термохімічний метод – складова розвитку водневої енергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 16. Свердлова Анастасія Дмитрівна, Запорожець А.О. Діагностування складних теплоенергетичних об’єктів із використанням нейронних мереж (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Стендові доповіді

 1. Красильников Александр Иванович. Модели негауссовых распределений результатов измерений с нулевыми коэффициентами асимметрии и эксцесса (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 2. Берегун Віктор Сергійович1, Красильніков О.І.2 Використання кумулянтів другого і четвертого порядку для виявлення та розрізнення симетричних сигналів на фоні завади (1 – КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна, 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Полобюк Татьяна Анатольевна. Статистический анализ кумулянтной метрики для симметричных законов распределений (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 4. Старовіт Іван Сергійович, Дядюшко Є.В. Застосування технології нейронних мереж для аналізу гідравлічного стану Нового Безпечного Конфайнмента Чорнобильської АЕС (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Олійник Владислав Сергійович. Методика термоциклування GaN HEMT транзисторів та оцінка термічної деградації (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна) 

 

13.00 – 17.00 АДМІНІСТРАТОР  №3 Секція 6. Енергоефективність будівель

 Керівники секції:

  Чл.-кор. НАН України  Басок Б.І.

  Докт. техн. наук  Давиденко Б.В.

  Докт. техн. наук  Недбайло О.М.

 1. Гончаров Павло Васильович1, Міходуй О.Л.1, Гончарова О.М.1, Набок Т.М.1, Чалаєв Д.М.2, Грабова Т.Л.2, Базєєв Р.Є.2, Ковальов В.І.2, Посунько Д.В.2 знезараження повітря в системах централізованої вентиляції громадських будівель (1 – Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ, Україна, 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Давиденко Борис Вікторович, Басок Б.І., Новіков В.Г., Лисенко О.М. Розподіл температурних напружень в бетонній фасадній стіні будинку в зимовий період року (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Постернак Ірина Михайлівна1, Постернак С.О.2, Постернак О.С.1 Енергореконструкція історичної забудови Одеси – як можливість розвитку інноваційного містобудівного середовища (1 – Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Україна, 2 – ПП «Композит», Одеса, Україна)
 4. Новиков Владимир Григорьевич, Басок Б.И., Давыденко Б.В. Особенности естественной конвекции и теплообмена в узком канале межстекольного пространства в современных стекло пакетах (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 5. Хибина Марина Анатоліївна, Басок Б.І., Бєляєва Т.Г. Енергоефективні будинки пасивного типу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Поклонський Віктор Григорович, Новак С.В. Теплофізичний аналіз при розрахунках будівельних конструкцій на вогнестійкість (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Новіцька Марина Павлівна, Басок Б.І. Аналіз теплотехнічних характеристик теплої водяної підлоги сухого способу укладання на основі теплофізичного моделювання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Недбайло Олександр Миколайович, Басок Б.I. Термовологісні параметри повітря в системі геотермальної вентиляції (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Мороз Марина Вікторівна, Басок Б.І. Особливості теплоперенесення через стінову огороджувальну теплоізольовану конструкцію (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Жуков Костянтин Леонідович, Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Шпільберг Л.Ю. Пілотний проект (стартап) системи опалення на основі використання димогазового енерготехнологічного комплексу (інститут Теплофізики) (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Добровольський Микола Петрович, Сильнягіна Н.Б., Чалаєв Д.М. Інтенсифікація теплообміну в конденсаторі теплонасосного водонагрівача (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Гончарук Світлана Михайлівна, Басок Б.І., Давиденко Б.В., Кужель Л.М. Визначення параметрів ефективної роботи склопакету з електрообігрівом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна) 

 

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

27 жовтня 2021 р.

9.00 – 12.30 РОБОТА СЕКЦІЙ
9.00 – 12.30

АДМІНІСТРАТОР  №1

Секція 3. Енергоефективні теплотехнології та обладнання

 Керівники секції: 

  Чл.-кор. НАН України  Авраменко А.О.

  Докт. техн. наук  Ободович О.М.

  Докт. техн. наук  Петрова Ж.О.

 1. Гапонюк Ігор Іванович. Тепло-аеродинамічні особливості та способи удосконалення камерних американських зерносушарок Deluxe (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
 2. Гапонюк Ігор Іванович. Особливості технології, тепло-аеродинаміки та енергоємності вітчизняних і закордонних зерносушарок (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
 3. Пазюк Вадим Михайлович. Використання енергії теплонасосних установок в зерносушильних комплексах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Місюра Тимофій Олексійович, Безродний М.К. Енергетичний аналіз теплонасосної системи вентиляції, кондиціювання та осушення виробничого приміщення з утилізацією енергії вентиляційного повітря (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна)
 5. Кузьменко Ігор Миколайович. Моделювання протитоку в плівкових контактних апаратах та особливості їх гідродинаміки (Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна)
 6. Целень Богдан Ярославович, Іваницький Г.К., Радченко Н.Л., Гоженко Л.П. Дослідження процесу дегазації рідини під впливом кавітаційних ефектів способу дискретно-імпульсного введення енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Гоженко Любов Петрівна, Іваницький Г.К., Целень Б.Я., Радченко Н.Л., Недбайло А.Є. Застосування кавітаційного пульсаційного апарата для інтенсифікації процесу екстрагування з рослинної сировини (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Радченко Наталія Леонідівна, Іваницький Г.К., Целень Б.Я., Ганзенко В.В. Дієтичні безглютенові суміші на основі екструдованого голозерного вівса (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Іваницький Георгій Костянтинович, Гоженко Л.П. Целень Б.Я., Радченко Н.Л. Моделювання гідродинамічних процесів в пульсаційному диспегаторі з соплом Вентурі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Кшевецький Олег Станіславович.1,2 Експериментальна оцінка впливу застосування різних термоелектричних теплових насосів в деяких процесах з рухомим повітрям на енергоефективність цих процесів (1 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна, 2 – Інститут термоелектрики НАН і МОН України, Чернівці, Україна)
 11. Ганжа Микола Григорович1, Кузнецов М.О.1, Ганжа А.М.2 Методика визначення теплоенергетичної ефективності компактних теплообмінних апаратів в схемах енергетичних установок (1 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 2 – Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна)
 12. Вишнєвський В.М. Методи інтенсифікації сушіння капусти білокачанної (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
9.00 – 12.30

АДМІНІСТРАТОР  №4

Секція 5. Комунальна і промислова теплоенергетика

 Керівники секції:

  Чл.-кор. НАН України  Клименко В.М.

  Канд. техн. наук  Сігал О.І.

  Докт. техн. наук  Дубовський С.В.

 1. Колієнко Анатолій Григорович1, Супрун Т.Т.2, Шеліманова О.В.3 Фактори оптимізації температурного графіка відпуску теплоти в системах комунальної теплоенергетики (1 – Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка, Полтава, Україна, 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 3 – Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна)
 2. Степанов Микола Васильович1, Клименко В.М.2 Технологічні та економічні аспекти впровадження когенерації в комунальній енергетиці України (1 – ТОВ «Інноваційне будівництво», Київ, Україна, 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Сігал Олександр Ісакович. Використання водню в промислових та опалювальних котлах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Базєєв Євген Трифонович, Басок Б.І. Стратегія енергетичної безпеки: комунальна енергетика (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Голощапов Володимир Миколайович, Костіков А.О., Тарасова В.О. Вибір схеми реконструкції енергоблоків ТЕЦ за технологією парогазової установки (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
 6. Тарасова Вікторія Олександрівна, Соловей В.В., Зіпунніков М.М., Кузнецов М.О. Оцінка ефективності парогазових установок ТЕЦ з інтеграцією твердооксидних паливних елементів (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна)
 7. Петраш Виталий Демянович1, Родин Б.А.2, Петухов С.А2. Условия энергоэффективного теплоснабжения города Одессы на основе температурного потенциала морской воды (1 – Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса, Украина, 2 – СК «Будова»)
 8. Лисенко Оксана Миколаївна, Басок Б.І., Андрейчук С.В., Приємченко В.П. Особливості теплоспоживання будівлі при недотриманні температурного графіка теплової мережі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Навродська Раїса Олександріна, Фіалко Н.М., Шевчук С.І., Гнєдаш Г.О., Сбродова Г.О. Теплоутилізаційні системи з поглибленим охолодженням відхідних газів котельних установок (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Гнєдаш Георгій Олександрович, Фіалко Н.М., Пресіч Г.О., Новаківський М.О. Підвищення теплової та екологічної ефективності парових котлів шляхом теплоутилізації відхідних газів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Шевчук Світлана Іванівна, Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Пресіч Г.О., Степанова А.І. Покращення екологічних показників котельних установок з системами глибокої теплоутилізації відхідних газів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Aleshko Sergiy Aleksandrovych, Fialko N.M., Prokopov V.G., Sherenkovskiy Ju.V., Meranova N.O., Maletskaya O.E., Hanzha M.V.,       Babak V.P., Shepetov V.V., Kharchenko S.D. Analysis of temperature regimes of microjet burners with multi-layer coating (Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
 13. Meranova Nataliia Olegivna1, Fialko N.M.1, SherenkovskIy Ju.V.1, Aleshko S.O.1, Yurchuk V.L.1, Polozenko N.P.1, Timoshchenko O.B.1,  Abdulin M.Z.1,2, Regragui A.1, Kutnyak O.M.1 Working processes of microjet burners with cylindrical flame stabilizers in the presence of niche cavities (1 – Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2 – National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine)
 14. Tymchenko Mykola Petrovich, Fialko N.M. Traditional district heating systems vs 4 and 5 G-DH in the context of modern legislation of Ukraine and the EU (1 – Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
 15. Рокитько Костянтин Володимирович1, Фіалко Н.М.1, Прокопов В.Г.1, Шеренковський Ю.В.1, Меранова Н.О.1, Альошко С.О.1, Полозенко Н.П.1, Юрчук В.Л.1, Малецька О.Є.1, Абдулін М.З.2 Аналіз можливостей регулювання характеристик газових пальників з асиметричним паливо розподілом (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – НТУУ “КПІ” ім. І. Сікорського, Київ, Україна)
 16. Степанова Алла Ісаївна, Фіалко Н.М., Навродська Р.О.,Шевчук С.І., Сбродова Г.А. Оптимізація геометричних параметрів теплообмінної поверхні теплоутилізаторів скловарної печі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 17. Степанова Алла Ісаївна, Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Шевчук С.І., Новаковський М.О. Аналіз ексергетичної ефективності теплоутилізаторів скловарної печі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Стендові доповіді

 1. Дубовський Сергій Васильович, Бабін М.Є. Ретроспективний аналіз енергетичної ефективності ТЕЦ на основі термодинамічного методу поділу витрат (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Чиркова Aнна Петрівна1, Халатов А.А1,2, Шіхабутінова О.В.2, Олійник В.С.2 Аеродинаміка та теплообмін конічної труби ТЕС з урахуванням навколишнього середовища (1 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна, 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Ступак Олег Станіславович, Халатов А.А. Градирня нового покоління для атомної та теплової енергетики України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Демченко Володимир Володимирович. Технології накопичення енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Коник Аліна Василівна, Демченко В.Г. Використання матеріалів з фазовим переходом в мобільних теплових акумуляторах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Фалько Володимир Юрійович, Коник А.В. Створення бінарних теплоакумуляційних матеріалів з низькотемпературним фазовим переходом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Макаренко Людмила Андріївна. Ефективність використання систем центрального опалення для зберігання та транспортування холодної енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Погорєлова Наталія Дмитрівна. Процес плавлення матеріалу з фазовим переходом в системі зберігання теплової енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Хоменко Марина Василівна. Модернізація конструкції бункеру циклонного обладнання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Кобзар Сергій Григорович. Вплив заміщення частини вугільного пилу піролізними газами на екологічні та технологічні показники котла ТПП 312 при його роботі на понижених навантаженнях (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Дейнеко Андрій Іванович, Дядюшко Є.В., Захаров С.М. Аналіз енергоефективності методів осушення тунельного повітря КП “Київський метрополітен” (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Волошина Ірина Вікторівна. Розгляд можливості автоматизації роботи установки з переробки сміття піролізом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна) 
12.30 – 13.00 Перерва, обід
13.00 – 17.00 РОБОТА СЕКЦІЙ
13.00 – 17.00

АДМІНІСТРАТОР  №1

Секція 3. Енергоефективні теплотехнології та обладнання

 Керівники секції: 

  Чл.-кор. НАН України  Авраменко А.О.

  Докт. техн. наук  Ободович О.М.

  Докт. техн. наук  Петрова Ж.О. 

 1. Hotskyi Yaroslav Grigorovich, Stepaniuk A.R Kinetics of the process of evaporation of multi-component solutions of ammonium sulphate on the surface (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine)
 2. Новодворський В.В., Швед М.П., Швед Д.М. Параметри контролю якості розплаву в процесі екструзії полімерів (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, Україна)
 3. Переяславцева Олена Олександрівна, Іваницький Г.К., Сильнягіна Н.Б. Математична модель сушіння окремих крапель біосуспензій в умовах розпилювальної камери (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Степанова Олеся Євгеніївна, Переяславцева О.О., Іваницький Г.К. Моделювання процесів нагрівання та плавлення вуглеводневих сумішей (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Малащук Наталія Савівна, Снєжкін Ю.Ф., Дабіжа Н.О. Енергоресурсозберігаючі технології зневоднення лікарських та пряно-ароматичних рослин. (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Титлов Александр Сергеевич, Адамбаев Д.Б., Анализ результатов испытаний бытового абсорбционного холодильного прибора на электрическом и газовом источнике тепловой энергии (Одесская национальная академия пищевых технологий, Одесса, Украина)
 7. Петрова Жанна Олександрівна. Вплив температури на кінетику сушіння композиційних гранул (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Михайлик Вячеслав Аврамович, Корінчевська Т.В. Вплив способу та режиму сушіння цукровмісної сировини на кристалічність продукту (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Воронович Вадим Анатолійович. Комплексне використання пожнивних рештків кукурудзи (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Стендові доповіді

 1. Тимощенко Андрій Володимирович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Шпільберг Л.Ю. Розробка основних технічних рішень та проектної документації дослідно-промислового модуля сушки твердих дисперсних матеріалів за рахунок енергії сонця (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Кремньов В’ячеслав Олегович, Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л. Дослідження сушіння лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) у щільному шарі і розроблення енергоефективної конвеєрної сушильної установки для сушіння твердих дисперсних матеріалів у середовищі високовологої пароповітряної суміші (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Тимощенко Андрій Володимирович, Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Дослідження сушіння лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) у «псевдокиплячому» шарі та у експериментальній роторно-вихровій установці і розробка на цій основі дослідно-промислової роторно-вихрової сушарки для твердих дисперсних матеріалів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Корбут Наталя Степанівна, Тимощенко А.В., Стецюк В.Г. Димогазовий енерго-технологічний комплекс з роторно-вихровою сушаркою та газогенератором для сушіння твердих дисперсних матеріалів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Корінчевська Тетяна Володимирівна, Михайлик В.А. Дослідження термічної стійкості овочевих культур (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Декуша Ганна Валеріївна, Турчина Т.Я., Жукотський Е.К., Костянець Л.О. Дослідження процесу одержання порошкової форми гриба шиїтаке з підвищеним вмістом лікувального полісахаридного комплексу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Малецкая Кіра Дмитрівна, Турчина Т.Я., Жукотський Е.К. Розвиток галузі виробництва сухих продуктів функціонального призначення на основі розробок ІТТФ НАН України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Смольченко Дмитро Андрійович, Дайнеко А.І., Хуторний В.М. Теплофізичний аналіз опалювальної здатності вікон з електропідігрівом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Смольченко Дмитро Андрійович, Дядюшко Є.В., Дейнеко А.І. Термогідравлічний аналіз і проектування термовакуумної камери для тестування орбітальних супутників (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Посунько Дмитро Вікторович, Долінський А.А., Грабова Т.Л., Базєєв Р.Є. Фізичне моделювання процесів в технологіях отримання високодисперсних рідинних систем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Andrii Liashenko. The results of the implementation of pilot industrial samples of equipment for combined drying and grinding processes in one chamber (Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
 12. Макаренко Андрій Анатолійович, Авдєєва Л.Ю. досвід використання кавітаційних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 13. Гусарова Олена Віталіївна, Шапар Р.О. Вплив виду сировини під час одержання продуктів снекової групи (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 14. Дабіжа Наталія Олександрівна, Малащук Н.С., Чалаєв Д.М., Базєєв Р.Є. Дослідження полімерного перехреснотічного теплообмінника “повітря-повітря” (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна) 

 

13.00 – 17.00

АДМІНІСТРАТОР  №5

 

Секція 1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

 Керівники секції:

  Академік НАН України  Халатов А.А.

  Чл.-кор. НАН України  Фіалко Н.М.

  Докт. техн. наук Тирінов А.І. 

 1. Рудобашта Станислав Павлович1, Карташов Э.М.2, Зуева Г.А.3 Математическое моделирование осциллирующей и непрерывной электромагнитной сушки (1 – Российский государственный аграрный университет – РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия, 2 –Институт тонких химических технологий Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники, Москва, Россия, 3 – Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия)
 2. Fialko Natalia Mikhailovna1, Dinzhos R.V.2, Sherenkovskiy Ju.V.1, Meranova N.O.1, Korzhik V.N.3, Navrodska R.A.1, Koseva N.4, Lazarenko M.M.5, Dashkovskaya I.L.1, Klishch A.V.1 Analysis of the dependence of the heat conductivity of polymer nanocomposites on the temperature regime of their preparation (1 – Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2 – V.A. Sukhomlinsky Nikolaev National University, Nikolaev, Ukraine, 3 – O. Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine, 4 – Institute of Polymers of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 5 – Tarasa Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine)
 3. Дорняк Ольга Роальдовна1, Кошелева М.К.2 Тепло- и массоперенос при сушке материалов c различной структурой пористости (1 – Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронеж, Россия, 2 – Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, Россия)
 4. Попов Виктор Михайлович, Дорняк О.Р. Тепловая проводимость составных систем из плоских металлических и неметаллических элементов (Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронеж, Россия)
 5. Ковецька Маргарита Марківна, Гомжина Л.Д., Домашев В.Є. Теплообмін при природній конвекції реального газу біля вертикальної стінці (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Доник Тетяна Василівна,1,2 Халатов А.А.1,2 Вплив випуклості поверхні на плівкове охолодження з дворядною подачею охолоджувача в траншеї. (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, Україна)
 7. Котульська Ольга Валеріївна1, Парамонова Т.М.1, Літвінова Ю.С.2 температурний стан потоків пари у циліндрі низького тиску при маловитратних режимах роботи турбіни (1 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 2 – Національний технічний університет «ХПІ» Харків, Україна)
 8. Маляренко Олена Євгеніївна, Горський В.В., Майстренко Н.Ю., Тесленко О.І. Прогнозний попит на теплову енергію за моделлю “країна-регіони-сектори економіки” (Інститут загальної енергетики НАН України, Київ, Україна)
 9. Slobodianiuk K., Petrova Zh., Grakov O. Comparative analysis of theoretical and experimental research of heat and mass transfer during convective drying (Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
 10. Soroka B.S. Thermodynamic fundamentals of “wet” combustion process with two-stage heat recovery based upon Maisotsenko’s cycle (Gas Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
 11. Сенецький Олександр Володимирович2, Костіков А.О.1, Шубенко О.Л.1, Бабак М.Ю.1, Голощапов В.М.1 Розробка принципових рішень при переведенні теплових схем діючих енергоблоків 300 МВт на суперпонадкритичні параметри пари (1 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 2 – Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, Україна)
 12. Бабак Микола Юрійович1, Шубенко О.Л.1,Сафонов В.Й.2, Сенецький О.В.3, Бояршинов О.Ю.1 Збільшення ресурсу і електричної потужності вологопарових ступенів парової турбіни при супергідрофобному покритті їх соплових апаратів (1 – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 2 – Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ ХФТІ, Харків, Україна, 3 – Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, Україна)
 13. Khmil Dmytro Petrovych1, Fialko N.M.1,2, Nosovskiy A.V.2, Prokopov V.G.1, Meranova N.O.1, Aloshko S.O.1, Sharaevskiy I.G.2, Pioro I.L.3, Zimin LB.2, Vlasenko T.S.2 The structure of the distribution of the heat conductivity coefficient of super critical water with an upflow in a vertical tubes (1 – Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2 – Institute for Safety Problems of NPPs of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 3 – University of Ontario Institute of Technology, Oshawa Canada)
 14. Ковецька Юлія Юріївна, Коваленко В.М., Філіппова О.В. Теплообмін в круглому пористому мікроканалі з граничними умовами проковзування другого порядку (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 15. Khmil Dmitro Petrovych1, Fialko N.M.1,2, Nosovskiy A.V.2, Prokopov V.G.1, Meranova N.O.1, Aloshko S.O.1, Sharaevskiy I.G.2, Pioro I.L.3, Zimin L.B.2, Vlasenko T.S.2 Density fields of water in channel sat supercritical pressures (1 – Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2 – Institute for Safety Problems of NPPs of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 3 – University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Canada)

Стендові доповіді

 1. Борисов Ігор Іванович1, Кобзар С.Г.1, Халатов А.А.1, Теплицький Ю.С.2, Піцуха Є.О.2 Вихрове допалювання продуктів газифікації біомаси в циклонно-шаровій топці з киплячим шаром (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – Інститут тепло і масообміну ім. А.В. Ликова НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь)
 2. Тирінов Андрій Іванович, Щоголєв Б.О., Коваленко О.В. Моделювання клиноподібної течії з проковзуванням методом граток Больцмана (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Тимощенко Андрій Володимирович, Кремньов В.О., Басок Б.І., Тимощенко О.Б. Гідродинаміка та теплообмін розплаву базальту в фідері печі плавильної (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Скляренко Дмитро Ігорович, Круковський П.Г. Модель зовнішнього обтікання повітрям Нового Безпечного Конфаймента Чорнобильської АЕС (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Москаленко Анатолій Андрійович, Разумцева О.А., Проценко Л.Н. Переваги використання акустичного діагностичного модуля для ідентифікації режимів та інтенсивності нестаціонарного двофазного охолодження в рідинах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Гулієнко Олег Валерійович, Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В. Порівняння способів охолодження футеровки ванної плавильної печі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Дмитренко Наталія Павлівна, Кондратьєва О.О., Волошина І.В. Нестаціонарний конвективний теплообмін у нанорідинах при миттєвому переході до плівкового кипіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Тимощенко Андрій Володимирович, Кремньов В.О., Басок Б.І., Тимощенко О.Б. Аеродинаміка та теплообмін при складній теплопередачі та змішаному русі повітря в плоскому каналі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Москаленко Анатолій Андрійович, Проценко Л.М., Разумцева О.В. Теплофізичний моніторинг деградації охолоджуючих властивостей мінеральних масел в промислових технологіях (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, України)
 10. Дядюшко Євгеній Валентинович, Скляренко Д.І., Старовіт І.С. Неорганізований повітрообмін Нового Безпечного Конфайменту ЧАЕС з оточуючим середовищем (моделювання за експлуатаційними даними) (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, України) 

 

返回顶部