«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  Завантажити

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХІ Міжнародної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ», яка відбудеться 21 – 22 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68 (Велика актова зала Національного університету харчових технологій)

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА:

 • 100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ КРЕМНЬОВА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА
 • 135-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ   

 1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці
 2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії
 3. Енергоефективні теплотехнології
 4. Моніторинг і автоматизація в промисловості
 5. Комунальна і промислова теплоенергетика
 6. Екологоенергетичне обладнання для харчової промисловості 

Організаційний комітет

Детальніше >>>

Співголови:

Снєжкін Ю.Ф. академік НАН України, директор ІТТФ НАН України

Долінський А.А. академік НАН України, почесний директор ІТТФ НАН України

Українець А.І. професор, доктор технічних наук, ректор НУХТ

 Заступники голови:

Авраменко А.О. чл.-кор. НАН України, заст. директора ІТТФ НАН України

Бабак В.П. чл.-кор. НАН України, заст. директора ІТТФ НАН України

Шевченко О.Ю. професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи НУХТ, в.о. зав. кафедрою

Бессараб О.С. професор, кандидат технічних наук, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку НУХТ, в.о. зав. кафедрою

 Науковий секретар конференції:

Сергієнко Р.В. канд. техн. наук

Виконавчий секретар конференції:

Олійник Л.В.

Організатори конференції

Детальніше >>>

 • Інститут технічної теплофізики НАН України
 • Національний університет харчових технологій

ЗА ПІДТРИМКИ:

 • Національної академії наук України
 • Міністерства освіти і науки України
 • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
 • Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 • Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
 • Київської міської державної адміністрації
 • Рівненської обласної державної адміністрації
 • Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
 • Київського національного університету будівництва та архітектури
 • Національного авіаційного університету
 • Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Національного комітету з тепломасообміну

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Патон Б.Є. академік НАН України

Кириленко О.В. академік НАН України

Бондаренко Б.І. академік НАН України

Кулик М.М. академік НАН України

Русанов А.В. чл.-кор. НАН України

Носовський А.В. чл.-кор. НАН України        

Кудря С.О. чл.-кор. НАН України

Мохор В.В. чл.-кор. НАН України

Прядко М.О. професор, докт. техн. наук

Буляндра О.Ф. професор, докт. техн. наук

Дунаєвська Н.І. канд. техн. наук

Умови участі в конференції та реєстрація

Детальніше >>>

 Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму та надішліть за вказаною електронною адресою, а також по факсу або поштою з Вашим підписом.

 Оргвнесок слід переводити на рахунок, вказаний в реєстраційній формі.

Реєстраційна форма учасника конференції – громадянина України. Завантажити

Реєстраційна форма для зарубіжних учасників конференції (оплата в доларах або по курсу на день оплати). Завантажити

Організаційний внесок, який включає отримання матеріалів конференції:

 • для учасників з України складає – 1600 грн.;
 • для учасників з України без доповідей складає – 800 грн.;
 • для аспірантів, студентів денної форми навчання (стандартний оргвнесок) – 800 грн.;
 • для зарубіжних учасників конференції – 100 $ (по курсу на день оплати)

Вимоги до тез доповідей та доповідей

Детальніше >>>

Інструкція для авторів усних і пленарних доповідей

Регламент:

 • авторам усних доповідей надається 15 хвилин на виступ, включаючи відповіді на питання,
 • авторам пленарних доповідей надається 25 хвилин на виступ, включаючи відповіді на питання.

Керівники секцій будуть строго стежити за дотриманням регламенту. На питання до доповідача і відповіді на них виділяється близько 2 хвилин загального часу презентації.

Тези доповідей для публікації будуть прийматися на українсько-англійській та російсько-англійській мовах.

Тези що подаються на конференцію повинні включати:

– відповідний номер проблематики конференції (див. вище 1-6);

– назву доповіді;

– П.І.Б. та адреси всіх авторів (організації, тел., факс, e-mail) із зазначенням доповідача ;

– мету роботи;

– результати;

– висновки.

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор. формату А4 (1 стор. українського + 1 стор. англійського тексту або 1 стор. російського + 1 стор. англійського тексту) з полями: верхнє, нижнє і праве – 2 см., ліве – 3 см. (друкарське поле 16х25.7 см.). При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 пт з одинарним інтервалом.

Кінцевий термін подачі тез 1 квітня 2019 р.

Автори тез та доповідей можуть бути представлені не більше ніж у двох роботах

ДОПОВІДІ

Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані раніше результати досліджень, будуть надруковані в журналі «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» протягом 2019 року.

Обсяг доповідей не повинен перевищувати 5 стор. формату А4.

Вимоги до оформлення доповідей Завантажити

З усіх питань щодо подачі тез та участі в конференції звертайтеся до Оргкомітету:

Тел. / Факс: (+38 044) 453-28-45,

 Тел.: (+38 044) 453-28-52

e-mail : plir@ittf.kiev.ua

Програма Детальніше)

Тези доповідей Детальніше)

ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА №5 2019

Рішення

Контактна інформація

Детальніше >>>

Для листування:

Інститут технічної теплофізики НАН України

вул. Марії Капніст (Желябова), 2а

м. Київ, 03057

Україна

Тел. / Факс: (+38 044) 453 28 45,

Тел.: (+38044) 453 28 52

E-mail: plir@ittf.kiev.ua

Адреса для відвідування:

Інститут технічної теплофізики НАН України

Київ, ул. Марії Капніст (Желябова), 2а.

返回顶部