«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  Завантажити

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХІ Міжнародної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ», яка відбудеться 21 – 22 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68 (Велика актова зала Національного університету харчових технологій)

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА:

 • 100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ КРЕМНЬОВА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА
 • 135-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ   

 1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці
 2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії
 3. Енергоефективні теплотехнології
 4. Моніторинг і автоматизація в промисловості
 5. Комунальна і промислова теплоенергетика
 6. Екологоенергетичне обладнання для харчової промисловості 

Організаційний комітет

Детальніше >>>

Співголови:

Снєжкін Ю.Ф. академік НАН України, директор ІТТФ НАН України

Долінський А.А. академік НАН України, почесний директор ІТТФ НАН України

Українець А.І. професор, доктор технічних наук, ректор НУХТ

 Заступники голови:

Авраменко А.О. чл.-кор. НАН України, заст. директора ІТТФ НАН України

Бабак В.П. чл.-кор. НАН України, заст. директора ІТТФ НАН України

Шевченко О.Ю. професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи НУХТ, в.о. зав. кафедрою

Бессараб О.С. професор, кандидат технічних наук, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку НУХТ, в.о. зав. кафедрою

 Науковий секретар конференції:

Сергієнко Р.В. канд. техн. наук

Виконавчий секретар конференції:

Олійник Л.В.

Організатори конференції

Детальніше >>>

 • Інститут технічної теплофізики НАН України
 • Національний університет харчових технологій

ЗА ПІДТРИМКИ:

 • Національної академії наук України
 • Міністерства освіти і науки України
 • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
 • Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 • Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
 • Київської міської державної адміністрації
 • Рівненської обласної державної адміністрації
 • Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
 • Київського національного університету будівництва та архітектури
 • Національного авіаційного університету
 • Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Національного комітету з тепломасообміну

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Патон Б.Є. академік НАН України

Кириленко О.В. академік НАН України

Бондаренко Б.І. академік НАН України

Кулик М.М. академік НАН України

Русанов А.В. чл.-кор. НАН України

Носовський А.В. чл.-кор. НАН України        

Кудря С.О. чл.-кор. НАН України

Мохор В.В. чл.-кор. НАН України

Прядко М.О. професор, докт. техн. наук

Буляндра О.Ф. професор, докт. техн. наук

Дунаєвська Н.І. канд. техн. наук

Умови участі в конференції та реєстрація

Детальніше >>>

 Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму та надішліть за вказаною електронною адресою, а також по факсу або поштою з Вашим підписом.

 Оргвнесок слід переводити на рахунок, вказаний в реєстраційній формі.

Реєстраційна форма учасника конференції – громадянина України. Завантажити

Реєстраційна форма для зарубіжних учасників конференції (оплата в доларах або по курсу на день оплати). Завантажити

Організаційний внесок, який включає отримання матеріалів конференції:

 • для учасників з України складає – 1600 грн.;
 • для учасників з України без доповідей складає – 800 грн.;
 • для аспірантів, студентів денної форми навчання (стандартний оргвнесок) – 800 грн.;
 • для зарубіжних учасників конференції – 100 $ (по курсу на день оплати)

Вимоги до тез доповідей та доповідей

Детальніше >>>

Інструкція для авторів усних і пленарних доповідей

Регламент:

 • авторам усних доповідей надається 15 хвилин на виступ, включаючи відповіді на питання,
 • авторам пленарних доповідей надається 25 хвилин на виступ, включаючи відповіді на питання.

Керівники секцій будуть строго стежити за дотриманням регламенту. На питання до доповідача і відповіді на них виділяється близько 2 хвилин загального часу презентації.

Тези доповідей для публікації будуть прийматися на українсько-англійській та російсько-англійській мовах.

Тези що подаються на конференцію повинні включати:

– відповідний номер проблематики конференції (див. вище 1-6);

– назву доповіді;

– П.І.Б. та адреси всіх авторів (організації, тел., факс, e-mail) із зазначенням доповідача ;

– мету роботи;

– результати;

– висновки.

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор. формату А4 (1 стор. українського + 1 стор. англійського тексту або 1 стор. російського + 1 стор. англійського тексту) з полями: верхнє, нижнє і праве – 2 см., ліве – 3 см. (друкарське поле 16х25.7 см.). При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 пт з одинарним інтервалом.

Кінцевий термін подачі тез 1 квітня 2019 р.

Автори тез та доповідей можуть бути представлені не більше ніж у двох роботах

ДОПОВІДІ

Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані раніше результати досліджень, будуть надруковані в журналі «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» протягом 2019 року.

Обсяг доповідей не повинен перевищувати 5 стор. формату А4.

Вимоги до оформлення доповідей Завантажити

З усіх питань щодо подачі тез та участі в конференції звертайтеся до Оргкомітету:

Тел. / Факс: (+38 044) 453-28-45,

 Тел.: (+38 044) 453-28-52

e-mail : plir@ittf.kiev.ua

Програма Детальніше)

Тези доповідей Детальніше)

ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА №5 2019

Рішення

Контактна інформація

Детальніше >>>

Для листування:

Інститут технічної теплофізики НАН України

вул. Марії Капніст (Желябова), 2а

м. Київ, 03057

Україна

Тел. / Факс: (+38 044) 453 28 45,

Тел.: (+38044) 453 28 52

E-mail: plir@ittf.kiev.ua

Адреса для відвідування:

Інститут технічної теплофізики НАН України

Київ, ул. Марії Капніст (Желябова), 2а.

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality rolex datejust replica 18k stamped fake diamond rolex
返回顶部