ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 2019 рік

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ   

Детальніше

 1. Снєжкін Ю.Ф. Кремньов О.О. – засновник напрямку тепломасообмінні технології та обладнання в процесах сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Халатов А.А. Модульна ядерна енергетична установка з гелієвим реактором і газовою турбіною (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Карп І.М. Деякі сучасні проблеми енергетики України (Інститут газу НАН України, Київ, Україна)
 4. Кремньов В.О. Академік АН УРСР Кремньов О.О. – життя і творчість (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Петренко В.П. Теплообмін в густих висококонцентрованих плівках розчинів в режимах погіршення тепловіддачі (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
 6. Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Глобальне потепління: реалії та прогнози (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Кудря С.О. Стан та перспективи розвитку відновлювальної та водневої енергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ, Україна)
 8. Круковський П.Г., Скляренко Д.І. Тепло- і повітрообмін нового безпечного конфайнменту ЧАЕС з оточуючим середовищем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Секція 1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці   

Детальніше

 1. Коваленко Гліб Васильович, Халатов А.А., Мулярчук М.А., Степанюк О.Ю. Особливості обтікання та тепловіддачі циліндрів з поверхнею, формованою спіральними канавками, в поперечному потоці повітря (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Доник Татьяна Васильевна, Халатов А.А., Панченко Н.А. Влияние вращения на эффективность пленочного охлаждения двухрядной схемой полусферических углублений (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 3. Ковецька Маргарита Марківна, Домашев В.Є., Гомжина Л.Д. Нестійкість двохфазного потоку в парогенеруючому каналі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Тирінов Андрій Іванович, Коваленко В.М, Щоголєв Б.О. Чисельні дослідження температурних режимів тонких плівок термокапілярних систем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Скіцько Олексій Іванович1, Скіцько І.Ф.2 Теплообмін і гідродинаміка потоків у вертикальних каналах з фазовим переходом (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України; 2 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)
 6. Ковецька Юліана Юріївна, Коваленко А.В., Філіппова О.В. Теплообмін в пористих мікроканалах з граничними умовами проковзування другого порядку (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Сорокина Татьяна Викторовна. Анализ турбулентного горения ренормализационно-групповым методом (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 8. Дмитренко Наталія Павлівна, Кондратьєва О.О. Використання методу лінійних збурень до аналізу нестійкості потоку з наночастинками між циліндрами, що обертаються (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Фіалко Наталія Михайлівна, Дінжос Р.В., Меранова Н.О., Шеренковський Ю.В., Навродська Р.О., Кутняк О.М. Теплота кристалізації полімерних мікро- і нанокомпозитів для теплоенергетичного устаткування (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Хміль Дмитро Петрович, Фіалко Н.М., Носовський А.В., Власенко Т.С., Прокопов В.Г., Меранова Н.О., Альошко С.О., Шараєвський І.Г., Піоро І.Л., Зімін Л.Б. Закономірності просторового розподілу теплофізичних властивостей надкритичної води при течії в нагріваних гладких трубах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Рокитько Костянтин Володимирович, Фіалко Н.М., Шеренковський Ю.В., Альошко С.О., Малецька О.Є., Полозенко Н.П., Тимощенко О.Б., Кліщ А.В., Ольховська Н.М. CFD моделювання робочих процесів мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним паливорозподіленням (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Ганжа Марк Володимирович, Фіалко Н.М., Прокопов В.Г.,. Шеренковський Ю.В, Альошко С.О., Юрчук В.Л., Мілко Є.І., Реграгі А., Озеров А.А. Особливості теплового стану мікрофакельних пальників з термобар’єрними покриттями (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 13. Василенко Сергій Михайлович, Бондар В.І., Солодка К.М. Моделювання теплообміну в перехідному режимі течії на основі принципу рухомої термодинамічної рівноваги (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
 14. Жовтянський Віктор Андрійович, Якимович М.В. Термодинаміка процесу переробки вуглецевмісних відходів з використанням плазмових технологій (Інститут газу НАН України, Київ, Україна)
 15. Черника Иван Михайлович, Болога М. К., Мардарский О. И., Кожевников И. В. Теплообмен при кипении в поле электрических сил (Институт прикладной физики, Кишинев, Республика Молдова)
 16. Петренко Валентин Петрович, Прядко М.О. Теплообмін в густих висококонцентрованих плівках розчинів в режимах погіршення тепловіддачі (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
 17. Кобаско Микола Іванович1, Москаленко А.А.2, Логвіненко П.Н.3,4, Добрівечер В.В.1 Нові напрямки в розробці рідких гартівних середовищ (1 – ІТЛ, Київ, Україна; 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України Україна, Київ; 3 – ІХВС НАН України, Київ, Україна; 4 – ТОВ Баркор, Київ, Україна)
 18. Москаленко Анатолій Андріович1, Логвиненко П.Н.2, Разумцева О.А.1, Проценко Л.Н.1 Оптимізація методів відновлення охолоджуючої здатності мінеральних масел в промислових технологіях термообробки (1 – Інститут технічної теплофізики НАНУ, Київ, Україна; 2 – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ, Київ, Україна)
 19. Иваницкий Георгий Константинович, Коник А.В., Недбайло А.Е., Целень Б.Я., Гоженко Л.П. Основы создания унифицированных математических моделей для раработки инновационных кавитационных технологий (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 20. Юрчук Володимир Леонідович, Прокопов В.Г., Шеренковський Ю.В., Фіалко Н.М. Особливості побудови різних модифікацій класу методів поліаргументних систем для розв’язування багатовимірних задач теплофізики (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 21. Божко Ігор Костянтинович, Басок Б.І., Давиденко Б.В., Недбайло О.М., Ткаченко М.В., Новіцька М.П., Мороз М.В. Тривимірна модель гідродинаміки та теплообміну в системі ґрунт – горизонтальний ґрунтовий теплообмінник – теплоносій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 22. Сороковий Родіон Ярославович1, Сорокова Н.М.1, Кольчик Ю.М.2 Чисельний метод визначення ізотерми сорбції капілярно-пористих матеріалів (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна; 2 – Київский національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна)
 23. Разумцева Ольга Василівна, Проценко Л.М. Особливості застосування програми IQLab при вирішенні оберненої задачі теплопровідності для хромонікелевих циліндричних термозондів різних розмірів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 24. Гронь Сергій Сергійович. Інтенсифікація теплообміну у внутрішніх каналах круглого перерізу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Секція 2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії   

Детальніше

 1. Гелетуха Георгій Георгійович. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Желєзна Тетяна Анатоліївна. Проблеми та перспективи використання агробіомаси для виробництва енергії в Україні (Інститут технічної теплофізики НАНУ, Біоенергетична асоціація України)
 3. Драгнєв Семен Васильович. Аналіз технологій заготівлі деревини під час проведення лісогосподарських заходів у полезахисних лісосмугах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна).
 4. Трибой Олександра Володимирівна. Оцінка сталості біоенергетичних проектів на малопродуктивних землях в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна).
 5. Антоненко Вячеслав Олегович. Споживання біомаси в житловому секторі України у 2007-2016 рр. (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна).
 6. Борисов Ігор Іванович1, Пащенко Д.В.2, Фалько В.Ю.1, Халатов А.А.1 Мікрокогенераційна установка на біомасі з двигуном Стірлінга (1 – Інститут технічної теплофізики НАНУ, Київ, Україна; 2 – ТОВ «Ротор– Суми» Суми, Україна)
 7. Чмель Валерій Миколайович, Новікова І.П. Спалювання твердого альтернативного палива в режимі самозаймання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ Україна.
 8. Ляшенко Андрей Владимирович, Михалевич В.В., Кривуша В.С., Колесник В.М. Влияние сезонных факторов на кучевое хранение щепы топливной и мелких древесных отходов (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев Украина)
 9. Корінчевська Тетяна Володимирівна, Михайлик В. А., Корінчук Д.М. Вплив газової атмосфери на термічне розкладання біопалива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Михайлик Вячеслав Аврамович, Корінчевська Т.В., Корінчук Д.М., Дахненко В.Л. Термічний аналіз торефікованого гранульованого композиційного палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Снєжкін Юрій Федорович. Інноваційні теплотехнології для виробництва теплоти з відновлюваних джерел енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 12. Уланов Михайло Миколайович, Уланов М.М. Енергоефективне використання скидної теплоти на діючих електричних станціях (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 13. Селихов Юрий Анатольевич, Коцаренко В.А., Костенко О.В. Интеграция процесса теплообмена теплового насоса для горячего водоснабжения и отопления (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина)
 14. Чалаєв Джамалутдін Муршидович1, Сильнягіна Н.Б.1, Добровольський М.П.1, Величко В.В.2, Морозов Ю.П.2 Геотермальні термосифонні зонди на основі гнучких гофрованих нержавіючих труб (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна, 2 – Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ, Україна)
 15. Ступак Олег Станіславович, Халатов А.А. Шіхабутінова О.В. Результати експериментального дослідження суперефективного теплового насоса для потреб опалення приміщень (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 16. Кшевецький О.С. Про деякі можливості використання теплових насосів у процесах, які передбачають рух речовини (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Чернівці, Україна)
 17. Дубовський Сергій Васильович, Бабін М.Є. Сезонна ефективність теплових насосів з газомоторним приводом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 18. Дубовський Сергій Васильович, Бабін М.Є. Методика оцінки сумарної встановленої потужності теплових насосів в Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 19. Ткаченко Мирослав Володимирович, Басок Б.І., Недбайло О.М., Божко І.К., Тутова О.В., Новіцька М.П. Дослідження експлуатаційних параметрів ґрунтових теплообмінників геотермальної вентиляції енергоефективних будинків (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 20. Жовтянський Віктор Андрійович, Якимович М.В., Назаренко В.Г., Самойленко А.Я. Технологічна лінія для переробки небезпечних донних мулів як відновлюваних джерел енергії (Інститут газу НАН України, Київ, Україна)
 21. Павлюк Нонна Юріївна, Сігал О.І. Перспективи використання RDG палива і Україні (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 22. Євтушенко Артем Олександрович, Фіалко Н.М. Вторинні енергоресурси в енергетиці України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 23. Коханенко Марина Сергіївна, Шпільберг Л.Ю., Михалевич В.В. Переробка мулу міських органічних стоків (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 24. Кремньов В’ячеслав Олегович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Корбут Н.С. Проблема утилізації осадів комунальних стічних вод і нові альтернативні комплексні біо- і теплотехнології (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 25. Стецюк Валентина Григорівна, Шпільберг Л.Ю., Корбут Н.С., Коханенко М.С. Проблема механічного зневоднення застарілих осадів комунальних стічних вод і перспективи застосування флокулянтів перед їх сепарацією (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 26. Новіков Володимир Григорович, Басок Б.І., Давиденко Б.В. Бєляєва Т.Г., Хибина М.А., Вплив сонячної радіації на температурний режим світлопрозорих конструкцій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 27. Радченко Світлана Віталіївна. Огляд тенденцій розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні та світі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 28. Сорокова Наталія Миколаївна, Корінчук Д.М. Математичне моделювання високотемпературного сушіння біомаси в технологіях виробництва біопалива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 29. Давиденко Борис Вікторович, Басок Б.І., Новіков В.Г., Гончарук С.М., Кужель Л.М., Бєляєва Т.Г. Моделювання процесу спалювання гранул біопалива в висхідному повітряному потоці (Інститут технічної теплофізики НАН України Україна, Київ)
 30. Новіцька Марина Павлівна, Басок Б.І., Недбайло О.М., Божко І.К., Ткаченко М.В., Горячев О.А. Теплофізичне моделювання повітряно – ґрунтового теплообмінника з круглим поперечним перерізом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 31. Горбанич Богдан Анатолійович, Желих В.М., Фурдас Ю.В., Ребман М.Р., Фіалко Н.М., Меранова Н.О. Формування теплового режиму біореакторів побутових біогазових систем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 32. Корінчук Дмитро Миколайович, Корінчук К.О. Математичне моделювання та аналіз впливу вихідних параметрів процесу сушіння біопалив на енергоефективність та продуктивність аеродинамічної сушарки (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

 

Секція 3. Енергоефективні теплотехнології   

Детальніше

 1. Тимощенко Андрій Володимирович1, Кремньов В.О.1, Кемаєв В.Ф.2, Тимощенко Є.В.1, Гулієнко О.В.1 Результати промислової підконтрольної експлуатації інноваційної модульної дослідно-промислової установки виробництва базальтового дірект-ровінга (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна; 2 – ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів», Чернівці, Україна)
 2. Макаренко Андрій Анатолійович, Долінський А.А., Авдєєва Л.Ю., Жукотський Е.К. Кавітаційні технології для виробництва нанопрепаратів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Сорока Борис Семенович, Згурский В.А. Комплексный анализ процессов переноса в современных теплообменниках (Институт газа НАНУ, Киев, Украина)
 4. Петрова Жанна Олександрівна, Вишнєвський В.М., Новікова Ю.П. Отримання із торфу добрив та палива (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Иваницкий Георгий Константинович, Целень Б.Я., Недбайло А.Е. Аналитическое исследование дегазации жидкости в кавитационных течениях (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 6. Грабова Тетяна Леонідівна, Шматок О.І., Посунько Д.В., Степанова О.Є., Базєєв Р.Є. Експериментальні дослідження синергетичного ефекту у технологіях отримання високодисперсних рідинних систем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Недбайло Олександр Миколайович, Ткаченко М.В., Божко І.К., Тимощенко А.В., Василенко С.В. Аналіз теплотехнічних характеристик системи водяного підлогового опалення сухого монтажу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Кремньов В’ячеслав Олегович, Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Колесник В.М. Проблема забезпечення вітчизняного рослинництва органічними добривами та перспективи її вирішення з застосуванням енергоресурсозаощадної багатостадійної біо- і теплотехнології (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Недбайло Анна Евгеньеана, Гоженко Л.П., Иваницкий Г.К. Механизмы воздействия гидродинамической кавитации на клеточные структуры (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 10. Гулієнко Олег Валерійович, Тимощенко А.В. Тимощенко Є.В., Стецюк В.Г. Конвективна сушка теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів – науково-технічна основа енергоефективної модернізації теплотехнології (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Кужель Лілія Миколаївна, Басок Б.І., Давиденко Б.В., Новіков В.Г., Олійник Л.В. Фактори, що впливають на зменшення тепловитрат через віконні конструкції (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Шапар Раїса Олексіївна, Гусарова О.В. Закономірності вологообміну під час конвективного сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 13. Турчина Тетяна Яківна, Малецька К.Д. Досвід модернізації розпилювальної сушарки для екстрактів термопластичних матеріалів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 14. Тимощенко Андрій Володимирович1, Лебохорський В.Р.2, Тимощенко Є.В.1, Гулієнко О.В.1 Дослідження впливу теплотехнологічних параметрів виробництва на якість базальтового дірект-ровінгу (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, 2 – ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»).
 15. Пазюк Вадим Михайлович, Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О. Застосування ступінчатих режимів сушіння насіннєвого зерна (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 16. Мороз Марина Вікторівна. Закордонний досвід управління енергозбереженням (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 17. Ляшенко Андрей Владимирович, Михалевич В.В., Шпильберг Л.Ю. Интенсификация тепло- и массообмена в технологиях сушки органических материалов совмещенных с одновременным диспергированием в роторных аппаратах (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 18. Гулієнко Олег Валерійович, Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В., Корбут Н.С. Дослідження радіаційно-конвективної конвеєрної сушки базальто-бентонітових картонів, як першої черги інноваційної модернізації теплотехнології (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 19. Гусарова Олена Віталіївна, Дмитренко Н.В., Шапар Р.О. Вплив бланшування яблук на теплоту випаровування води та кінетику процесу сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 20. Дядюшко Євген Валентинович1, Лебедь Н.Л.2 Моделювання теплообміну в плівці рідини, яка стікає по вертикальній поверхні (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна; 2 – НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна)
 21. Коник Аліна Василівна, Долінський А.А., Гартвиг А.П., Іваницький Г.К., Целень Б.Я. Перспективність та напрямки розвитку апаратів принципи роботи яких ґрунтується на механізмах ДІВЕ (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 22. Костянець Леся Олександрівна, Турчина Т.Я. Дослідження процесу сушіння одиничних крапель суспензії з гриба шиїтаке (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 23. Коханенко Марина Сергіївна, Стецюк В.Г., Михалевич В.В. Механічне часткове зневоднення мулових відкладень (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 24. Гончарук Світлана Михайлівна, Басок Б.І., Дубовський С.В., Базєєв Є.Т., Приємченко В.П. Використання елементів Пельтьє для вимірювання тепловтрат з зовнішніх огороджувальних конструкцій (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 25. Малецкая Кира Дмитриевна, Авдеева Л.Ю. К проблеме создания отечественных распылительных сушильных установок (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)

Секція 4. Моніторинг і автоматизація в промисловості  

Детальніше

 1. Бабак Віталій Павлович. Методи та засоби моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Куц Юрій Васильович, Щербак Л.М. Інформаційний ресурс фазових характеристик циклічних сигналів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Воробйов Леонід Йосипович., Декуша О.Л., Кобзар С.Г., Декуша Л.В. Стаціонарні та мобільні прилади для визначення коефіцієнту емісії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 4. Зайцева Олена Олександрівна, Чередниченко С.В., Вишняков П.О., Ісхакова О.Б. Оцінка засобів вимірювання температури на відповідність Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Київ, Україна)
 5. Більчук Євген Юрійович. Релевантні матеріали для високотемпературних сенсорів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 6. Назаренко Андрій Олексійович, Зубенко В.І., Назаренко О.О. Моніторинг та автоматизація теплових процесів в приладах LED освітлення (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Басок Борис Іванович, 1Лисенко О.М., 1Приємченко В.П., 2Веремійчук Ю.А., 1Коваленко М.П., 1Олійник Л.В. Експериментальні дослідження оперативного енергоспоживання корпусу ІТТФ НАН України (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна 2 – Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна)
 8. Басок Борис Іванович, Гончарук С.М., Ткаченко М.В., Приємченко В.П., Андрійчук С.В., Коваленко М.П., Олійник Л.В. Апаратурний комплекс для проведення енергомоніторингу будівель та систем їх енергозабезпечення (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Олійник Владислав Сергійович, Круковський П.Г., Скляренко Д.І. CFD моделювання вторинного підйому пилу в зоні НБК (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Берегун Віктор Сергійович1, Красильніков О.І.2 Застосування відрізків рядів по ортогональних поліномах для статистичного оцінювання щільності імовірності (1– НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, Україна; 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Красильников Александр Иванович. Анализ кумулянтных коэффициентоваддитивной смеси шумовых сигналов (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 12. Полобюк Татьяна Анатольевна1, Берегун В.С.2 Экспериментальное исследование характеристик макета системы шумовой диагностики объектов теплоэнергетики (1 – Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина; 2– НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского», Киев, Украина)
 13. Запорожець Артур Олександрович. Дистанційне діагностування технічного стану тепломереж на базі квадрокоптерів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 14. Ковтун Світлана Іванівна. Метрологічне забезпечення моніторингу довкілля об’єктів енергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 15. Іванов Сергій Олександрович1, Грищенко Т.Г.1, Бурова З.А.2 Пристрій для дослідження стану вологи в неоднорідних матеріалах (1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна; 2 – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна)
 16. Гамота Роман Миколайович, Богачев І.В. Аналіз структури акустичного поля малоапертурного ультразвукового перетворювача при контролі об’єктів теплотехнічного обладнання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 17. Скляренко Євген Валентинович, Воробйов Л.Й., Кіржнер Д.А., Плашихін С.В. Теплотехнічний аналіз продуктів термохімічної конверсії зношених шин (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 18. Сергієнко Роман Володимирович. Калориметричний метод контролю якості палива сільськогосподарського походження (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 19. Супрун Тетяна Тарасівна. Моделювання турбулізованих течій типових для теплоенергетичного обладнання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Секція 5. Комунальна і промислова теплоенергетика   

Детальніше

 1. Сігал Олександр Ісакович. Аналіз ситуації в комунальній теплоенергетиці України (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 2. Басок Борис Іванович, Лисенко О.М., Приємченко В.П., Веремійчук Ю.А., Денисюк С.П. Оцінка факторів впливу на електроспоживання будівлі (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Вассерман Александр Анатольевич, Слынько А.Г. Модификация термодинамического цикла открытых газотурбинных установок (Одесский национальный морской университет, Одесса, Украина)
 4. Лисенко Оксана Миколаївна, Басок Б.І., Хибина М.А., Андрейчук С.В. Досвід експлуатації індивідуальних теплових пунктів в будівлях (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Сорока Борис Семенович, Згурский В.А. Энергетическая эффективность процессов “влажного” горения и сопутствующее сокращение вредных выбросов (Институт газа НАНУ, Киев, Украина)
 6. Кобзар Сергій Григорович. Дослідження впливу завихрення потоку повітря в системі пальників котла на термогазодинаміку вогневого простору топки котла та процес утворення оксидів азоту в активній зоні горіння (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 7. Каныгин Александр Викторович. Теоретические и практические аспекты разработки топочно-горелочного устройства для газового жаротрубно-дымогарного котла (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 8. Горбань Катерина, Абдулін М.З. Взаємозв՚язок робочого процесу пальників на основі струменево-нишовій технології та екологічних характеристик вогнетехнгічного обладнання при спалюванні природного газу (НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна)
 9. Волошина Ірина Вікторівна. Розгляд можливих режимів роботи установки з переробки сміття піролізом. (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Демченко Володимир Георгійович. «Smart grid» підсистема накопичення теплової енергії (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Трубачев Андрій Сергійович, Демченко В.Г. Пінч-аналіз, як інструмент забезпечення енергоефективності теплової системи (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Степанова Алла Исаевна, Фиалко Н.М., Навродская Р.А. Основные принципы создания комплексных методик оценки эффективности и оптимизации теплоутилизационных систем (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 13. Степанова Алла Исаевна, Фиалко Н.М., Навродская Р.А., Пресич Г.А. Потери эксергетической мощности в воздухонагревателе теплоутилизационной системы котельной установки (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 14. Гнєдаш Георгій Олександрович, Фіалко Н.М., Сбродова Г.О., Глушак О.Ю. Підвищення ефективності теплоутилізаційних технологій котельних установок при нагріванні води різного призначення (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 15. Новаківський Максим Олександрович, Фіалко Н.М., Пресіч Г.О., Шевчук С.І. Ефективність комбінованих теплоутилізаційних систем при підвищеному вологовмісті відхідних газів котлів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 16. Шевчук Світлана Іванівна, Фіалко Н.М., Гнєдаш Г.О., Дашковська І.Л. Запобігання конденсатоутворенню в газовідвідних трактах котельних установок при застосуванні комбінованих теплоутилізаційних систем (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 17. Дейнеко Андрій Іванович. Зниження вологості в тунелях КП «Київський метрополітен» шляхом зміни режимів роботи вентиляційних установок (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 18. Скляренко Дмитро Ігорович, Олійник В.С., Дейнеко А.І. Моделювання тепловологого стану тунелів КП «Київський метрополітен» впродовж календарного року (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 19. Гронь Сергій Сергійович. Розробка нових методів комбінування теплообміну (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 20. Фалько Володимир Юрійович, Демченко В.Г. Дослідження властивостей теплоакумулюючих речовин (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 21. Редько І.О.1, Джиоєв Р.Л.2, Приймак О.В.3, Редько А.О.2 Оптимізація параметрів теплової мережі при зниженому температурному графіку (1 – Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, Україна; 2 – Харківський Національний Університет Будівництва та Архітектури, Харків, Україна; 3 – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна)
 22. Редько А.О., Павловська А.О. Комбінована енергетична установка в системах утилізації теплоти відхідних газів (Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна)
 23. Погорєлова Наталія Дмитрієва, Драганов Б.Х., Демченко В.Г. Аналіз адсорбції в фазових процесах (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 24. Макаренко Людмила Андріївна, Демченко В.Г. Новий метод якості прийняття рішень в науковому експерименті (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)

Секція 6. Екологоенергетичне обладнання для харчової промисловості  

Детальніше

 1. Шевченко Олександр, Бут Сергій, Васильківський Костянтин. Особливості кондиціонування повітря для аерації зернових масивів в процесах виробництва солоду (Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна)
 2. Ободович Олександр Миколайович, Долінський А.А., Сидоренко В.В., Лимар А.Ю. Багатоцільова промислова енергоефективна аераційно-окислювальна установка роторного типу (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 3. Самійленко Сергій Миколайович, Бессараб О.С., Шутюк В.В. Термодинамічна ефективність підігрівників та теплообмінників (Національний університет харчових технологій, Київ, Україна)
 4. Слободянюк Катерина Сергіївна, Петрова Ж.О. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Шевченко Олександр, Соколенко Анатолій, Бут Сергій, Степанець Олег. Стабілізація термодинамічних параметрів в системах виробництва солодів (Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна)
 6. Целень Богдан Ярославович, Недбайло А.Е., Иваницкий Г.К., Коник А.В. Использование гидродинамической кавитации для подготовки молочной сыворотки к распылительной сушки (Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина)
 7. Дубовкіна Ірина Олександрівна. Застосування гідродинамічної обробки для процесу активації вапняного молока (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 8. Декуша Ганна Валеріївна, Авдєєва Л.Ю., Жукотський Е.К. Технологія білкових гідролізатів для функціонального харчування (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 9. Сидоренко Віталій Володимирович, Ободович О.М., Азаров С.П., Хоменко В.О. Вивчення процесу абсорбції кисню у водних розчинах із застосуванням інноваційного тепломасообмінного обладнання (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 10. Дідур Володимир Володимирович1, Сорокова Н.М.2 Математичне моделювання динаміки тепломасопереносу в багаточанній жаровні (1 – Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна; 2 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 11. Булій Юрій Володимирович2, Ободович Олександр Миколайович1. Визначення гідродинамічних режимів роботи провальних тарілок в масообмінних колонних апаратах циклічної дії (2 – Національний університет харчових технології, Київ, Україна, 1 – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 12. Верхивкер Я.Г.,Мирошниченко Е.М. Теплофизические свойства консервной тары (Одесская национальная академия пищевых технологий, Одесса, Украина)

返回顶部