Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА

користування бібліотекою Інституту технічної теплофізики
Національної академії наук України

 

  1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок користування бібліотекою Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, її фондами та послугами.

1.2. Бібліотека Інституту технічної теплофізики надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які згідно зі статтею 17 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу ” є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України.

  1. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Право користування бібліотекою надається співробітникам Інституту технічної теплофізики, науковим співробітникам науково-дослідних установ НАН України, інших міністерств і відомств, аспірантам, стажистам, студентам ВУЗів і технікумів, які займаються науково-дослідною роботою та ін.

2.2. Право користування індивідуальним абонементом, за яким здійснюється видача книг додому, надається працівникам постійного складу Інституту технічної теплофізики. Категорія читачів, які працюють в інституті тимчасово (всі види тимчасових трудових угод) та аспіранти, мають право користуватися індивідуальним абонементом на певних умовах (див. пп. 5.1. та 5.2.).

2.3. Запис до бібліотеки співробітників інституту здійснюється за службовим посвідченням. Спеціалісти, аспіранти, стажисти з інших установ записуються до бібліотеки за паспортом і службовим посвідченням, студенти – за студентським квитком і паспортом.

2.4. Під час запису до бібліотеки читач має ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов’язання про їх виконання.

  1. Порядок користування бібліотекою

3.1. Користування бібліотекою є безкоштовним. Додаткові види послуг, що надає бібліотека читачам можуть бути платними.

3.2. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки, а також користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими видами послуг, що надає бібліотека.

3.3. Відсутні в бібліотеці профільні видання замовляються за міжбібліотечним абонементом (МБА) згідно з існуючими правилами.

3.4. Щорічно в бібліотеці здійснюється перереєстрація читацьких формулярів. В ході проведення перереєстрації читач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану за ним обліковими документами бібліотеки. Читачі, які не перереєстрували особисті формуляри, бібліотекою не обслуговуються.

3.5. У разі звільнення з інституту або довгострокового (більше 30 календарних днів) відрядження читач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана завідуючим бібліотекою (підписання обхідного листа та заяви про відрядження).

3.6. Якщо окремі підрозділи інституту відокремлюються в самостійну організацію, читач, який переходить до новоутвореної установи, зобов’язаний попередньо повністю розрахуватися з бібліотекою.

3.7. За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується в читацькому формулярі або документі, який його замінює. Не дозволяється виносити з бібліотеки матеріали, що не записані. Після повернення літератури, або інших матеріалів до бібліотеки, підпис читача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.

3.8. Наступна видача матеріалів читачеві можлива лише після повернення взятої раніше літератури, або після продовження терміну користування нею, а також у разі, коли кількість взятої літератури не перевищує встановлених норм.

3.9. Неопубліковані документи (дисертації, звіти, тощо), видаються для роботи в читальній залі, без права копіювання.

3.10. Особисті книги, журнали, ротапринті видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.

3.11. Матеріали, підібрані для роботи, читач повинен уважно переглянути і про виявлені дефекти одразу повідомити працівника бібліотеки.

3.12. Суворо забороняється пошкоджувати друковані матеріали: робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати, а також самостійно ремонтувати книги та журнали.

  1. Порядок користування читальною залою

4.1. Кількість матеріалів, що видаються до читальної зали одноразово – 5 одиниць.

4.2. Рідкісні та цінні книги (до 1917 р. видання), альбоми, атласи, довідкові видання, матеріали, отримані по МБА, видаються для роботи лише в читальній залі. Літературу, видану користувачам читальної зали, дозволяється залишати на столі не більше 5 днів (при цьому необхідно вказати прізвище читача і дату).

4.3. Виносити літературу з читальної зали забороняється.

4.4. Не дозволяється входити до читальної зали у верхньому одязі, з портфелями, валізами та габаритними речами.

  1. Порядок користування абонементом

5.1. Книги видаються на індивідуальний абонемент: читачам постійного складу інституту — терміном на 1 рік (у зв’язку з специфікою наукових процесів: робота з науковими колекціями); журнали – не більше, ніж на 60 днів; видання підвищеного попиту – на 5 днів. На формулярі читача може знаходитися не більше 20 примірників.

5.2. Співробітникам, які працюють в Інституті тимчасово (трудова угода, яка укладається не менше ніж на 1 рік) та аспірантам (денна форма навчання) видається література на індивідуальний абонемент: — терміном на 30 днів, не більше 10 книжкових одиниць.

5.3. Бібліотекам інших наукових установ література видається по МБА (міжбібліотечний абонемент). Підставою для оформлення міжбібліотечного абонемента й отримання творів друку та інших матеріалів є наявність гарантійного зобов’язання організації, заповнений стандартний бланк, підписаний завідувачем бібліотеки і завірений печаткою.

  1. Відповідальність читача за порушення правил користування бібліотекою

6.1. Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.

6.2. У разі втрати або пошкодження бібліотечного матеріалу читач зобов’язаний протягом двох місяців відшкодувати втрату: примірником того ж видання, якісною копією з нього або, за погодженням із завідувачем бібліотекою, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю.

У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін. При розрахунках за втрачену зарубіжну літературу бібліотеці надається право переводити її вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту згідно з діючим на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України.

6.3. У разі відмови читача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних матеріалів розглядається інформаційно-бібліотечною радою установи.

6.4. За порушення правил користування бібліотекою читач позбавляється права користування нею терміном на 1 рік.

返回顶部