ПЕТРЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

23 жовтня 2019 року о 10.00 відбудеться захист дисертації доцента кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій МОН України Петренка Валентина Петровича на тему: «Теплогідродинамічні процеси в низхідних кільцевих паро-рідинних потоках розчинів з розвинутою хвильовою структурою під час пароутворення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Прядко Микола Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій МОН України.

Офіційні опоненти даної дисертації:

Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор  кафедри теоретичної та промислової теплотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України;

Давиденко Борис Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;

Ткаченко Станіслав Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету МОН України.

Автореферат Петренка В.П. (файл розміщено 19 вересня 2019 р.)

Текст дисертаційної роботи Петренка В.П. (файл розміщено 4 жовтня 2019р.)

Відгук Безродного М.К. (файл розміщено 10 жовтня 2019 р.)

Відгук Давиденка Б.В. (файл розміщено 10 жовтня 2019 р.)

Відгук Ткаченка С.Й. (файл розміщено 11 жовтня 2019 р.)

返回顶部